Đi đến phần nội dung

What happened to the site today, and why can't I use the Instant Messenger?

viết bởi Shawna, Ngày 27 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 29305

It's my first time here!

viết bởi bluechocobo, Ngày 27 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 28246

Tin nhắn cuối

Oscedi

viết bởi fojo, Ngày 20 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 30768

Tin nhắn cuối

Dictionary Proposal

viết bởi Qwertie, Ngày 02 tháng 8 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 19
 • Lượt xem: 39130

Tin nhắn cuối

trinki/drinki

viết bởi fojo, Ngày 10 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 29843

Tin nhắn cuối

Ownership, other than his, her, their, etc.

viết bởi kejos144, Ngày 26 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 29209

Haven't found a translation for...

viết bởi Soma N., Ngày 17 tháng 6 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 28444

Cxu vi sxatas skribi librojn kaj poemojn?

viết bởi Novico Dektri, Ngày 10 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 29691

Word order

viết bởi Novico Dektri, Ngày 16 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 29238

Tin nhắn cuối

How do we "sell" Esperanto to the public? The government? etc.

viết bởi kannouteki_neko, Ngày 27 tháng 5 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 45440
Quay lại