Đi đến phần nội dung

question!

viết bởi pikapoo, Ngày 25 tháng 2 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 39811

Tin nhắn cuối

Cute?

viết bởi Fluff, Ngày 27 tháng 6 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 44000

Tin nhắn cuối

I have a question!

viết bởi styro17, Ngày 16 tháng 1 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 40357

Tin nhắn cuối

Can I get this in CD

viết bởi badrat, Ngày 30 tháng 1 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 42129

Tin nhắn cuối

Problems with sounds on my computer

viết bởi Pluie, Ngày 19 tháng 11 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 43188

Esperanto- my new language

viết bởi languagefan, Ngày 23 tháng 7 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 41860

-us

viết bởi Bibaleebu, Ngày 28 tháng 6 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 43892

Tin nhắn cuối

"Could" and "Would"

viết bởi goodgerster, Ngày 21 tháng 7 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 43370

Tin nhắn cuối

ABREVIATION IN ESPERANTO

viết bởi SEYMOUR, Ngày 22 tháng 11 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 39662

Tin nhắn cuối

To say: how old are you / i'm ... years old

viết bởi Thorino, Ngày 28 tháng 6 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 42718
Quay lại