Đi đến phần nội dung

Bullseye in Esperanto?

viết bởi pk_Bullseye, Ngày 13 tháng 10 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 31383

The Chatroom Doesn't Work!

viết bởi rapidroller, Ngày 14 tháng 11 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 31757

Tin nhắn cuối

Alandinsuloj Meaning.

viết bởi sd13890, Ngày 09 tháng 11 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 34838

Tin nhắn cuối

New Lernu

viết bởi Mythos, Ngày 05 tháng 6 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 31399

Tin nhắn cuối

Java CHAT doesnt work corectly with best browser: Mozilla Firefox 1.0

viết bởi marvel, Ngày 05 tháng 12 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 36598

New words (or do they already exist?)

viết bởi blu_matt, Ngày 30 tháng 10 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 32509

Oppression of esperantists

viết bởi ursego, Ngày 23 tháng 10 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 35346

Tin nhắn cuối

Boy Scouts and Esperanto

viết bởi pinto, Ngày 06 tháng 3 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 35192

Tin nhắn cuối

FrontoOmbraGvatsekvi/SD-2: KADRO.

viết bởi whippingboy, Ngày 27 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 37078

re: 'de' and 'da'

viết bởi trojo, Ngày 17 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 36127

Tin nhắn cuối

Quay lại