Đi đến phần nội dung

how do you say...

viết bởi boy-o, Ngày 30 tháng 8 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 35371

Tin nhắn cuối

Accept Esperanto as an international language

viết bởi kleinbrahm, Ngày 07 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 32986

i am new here

viết bởi Mateja135, Ngày 17 tháng 5 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 29654

Tin nhắn cuối

Hi! first time

viết bởi zewzew, Ngày 25 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 34043

Tin nhắn cuối

Best online Esperanto-English dictionary?

viết bởi Qwertie, Ngày 18 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 31840

Hi, I'm new here^^

viết bởi Jemina_Kay, Ngày 10 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 28862

Tin nhắn cuối

¬_¬

viết bởi Not_Frank, Ngày 13 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 33964

Tin nhắn cuối

When to make a noun feminine.

viết bởi Caeireann, Ngày 25 tháng 3 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 30922

Translation

viết bởi guillaume_martin, Ngày 02 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 34377

Tin nhắn cuối

How do you say...

viết bởi 240-843-895, Ngày 05 tháng 11 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 31952

Tin nhắn cuối

Quay lại