Đi đến phần nội dung

^_^

viết bởi easternboy, Ngày 01 tháng 10 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 46281

Tin nhắn cuối

someone to TALK to!

viết bởi tiberius, Ngày 26 tháng 8 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 40638

Tin nhắn cuối

Official Organization of the Esperanto Language

viết bởi Daemon, Ngày 25 tháng 1 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 43479

a new name maybe?

viết bởi boy-o, Ngày 14 tháng 11 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 44470

Tin nhắn cuối

Fundamento de Esperanto

viết bởi kazimer, Ngày 24 tháng 1 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 45324

Tin nhắn cuối

How to change nickname?

viết bởi Dominique, Ngày 06 tháng 1 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 48800

Instant Messenger

viết bởi Penguin, Ngày 16 tháng 12 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 46968

Tin nhắn cuối

about pronunciation

viết bởi Jamilo, Ngày 21 tháng 10 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 49607

Tin nhắn cuối

To all Esperanto-speaking teachers of English in primary school:

viết bởi Machjo, Ngày 14 tháng 12 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 48966

Bonvenon! Mi estas novelo!!!

viết bởi Pluie, Ngày 22 tháng 11 năm 2004

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 48820
Quay lại