Đi đến phần nội dung

Awareness of Interlingua among Esperanto speakers

viết bởi pdenisowski, Ngày 03 tháng 3 năm 2012

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 22
 • Lượt xem: 14857

11-an de novembro – Nacia Tago de Sendependeco en Pollando

viết bởi StefKo, Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 41
 • Lượt xem: 5774

Esperanto Tattoos

viết bởi InsaneInter, Ngày 30 tháng 5 năm 2013

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 32
 • Lượt xem: 33056

Tin nhắn cuối

Antaŭ 5 jaroj

viết bởi Zam_franca, Ngày 13 tháng 11 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 576

Tin nhắn cuối

Any movies with good subtitles?

viết bởi Sinanthiel, Ngày 11 tháng 11 năm 2009

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 20
 • Lượt xem: 17558

I need a English-Esperanto translator.

viết bởi losklan, Ngày 22 tháng 12 năm 2010

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 21
 • Lượt xem: 15720

Pràctica d'esperanto

viết bởi pagoma, Ngày 28 tháng 7 năm 2016

Nội dung: Català

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 16884

Tin nhắn cuối

Kulto al mortintoj?

viết bởi StefKo, Ngày 01 tháng 11 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 503

Tin nhắn cuối

Pli da patosa babilo

viết bởi StefKo, Ngày 23 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 752

Tin nhắn cuối

Belaj esperantan muzikon

viết bởi Aranzazu, Ngày 25 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1013

Tin nhắn cuối

Quay lại