Đi đến phần nội dung

Esperanto in Transparent Language

viết bởi Alkanadi, Ngày 15 tháng 5 năm 2016

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 11115

Heads Up! transparent.com's Word of the Day is unreliable

viết bởi Tempodivalse, Ngày 09 tháng 4 năm 2015

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 6684

Mapa do Esperanto no Brasil

viết bởi Paulo Cesar Pires, Ngày 05 tháng 5 năm 2015

Ngôn ngữ: Português

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 17129

Chat em esperanto

viết bởi weberlara, Ngày 16 tháng 8 năm 2012

Ngôn ngữ: Português

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 12245

Tin nhắn cuối

¿Debería aprender/estudiar inglés?

viết bởi Klimrme, Ngày 10 tháng 12 năm 2011

Ngôn ngữ: Español

 • Tin nhắn: 104
 • Lượt xem: 94394

Esperanto audiobooks- an untapped opportunity?

viết bởi jdawdy, Ngày 12 tháng 4 năm 2016

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 19
 • Lượt xem: 19984

Esperanto slang?

viết bởi WeekzGod, Ngày 09 tháng 6 năm 2014

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 40
 • Lượt xem: 10271

Tin nhắn cuối

I puzzle in "another" in esperanto"plia,plua,alia",help me!

viết bởi Hyoyo, Ngày 06 tháng 10 năm 2010

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 10457

Lingvoj de Rusio. La altajlingvo. Belulino parolas bele verson.

viết bởi Серёга, Ngày 08 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 475

La spurojn sur dorso lasis aliplanedaninoj

viết bởi Серёга, Ngày 04 tháng 6 năm 2019

Ngôn ngữ: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 412
Quay lại