Đi đến phần nội dung

Accusative case uncertainity

viết bởi logixoul, Ngày 26 tháng 8 năm 2005

Tin nhắn: 3

Nội dung: English

logixoul (Xem thông tin cá nhân) 20:47:37 Ngày 26 tháng 8 năm 2005

I think "Bildoj kaj Demandoj", question 50.2 is wrong.

Question: Kien Ana metas la panon?

My answer: Ana metas la panon en la sako.

Their answer: Ana metas la panon en la sakon.

Whose answer is right and why?

240-843-895 (Xem thông tin cá nhân) 01:03:34 Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Their answer is right. They asked "To where did Ana place the bread?" And your answer was "Ana placed the bread in the bag." while their answer was "Ana placed the bread into the bag." They asked from direction when they said "kien", so you answer with the direction.

logixoul (Xem thông tin cá nhân) 10:26:09 Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Ah, I get it. Thanks.

Ha, mi komprenas. Dankon.

Quay lại