Đi đến phần nội dung

A couple of anecdotes

viết bởi Серёга, Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Tin nhắn: 9

Nội dung: English

Серёга (Xem thông tin cá nhân) 20:59:36 Ngày 30 tháng 3 năm 2018

Tin nhắn đã bị ẩn.

Серёга (Xem thông tin cá nhân) 20:59:49 Ngày 30 tháng 3 năm 2018

The next spy will probably be killed by a balalaika in London.

sergejm (Xem thông tin cá nhân) 05:58:23 Ngày 31 tháng 3 năm 2018

Kaj oni trovos ursajn spurojn apude - ja en Rusio ludas balalaikon ursoj.
PS: Pardonu, mi ne povas traduki ĉi tion en bona English.

Roch (Xem thông tin cá nhân) 15:06:30 Ngày 31 tháng 3 năm 2018

externalImage.png

balalaika... rido.gif

sergejm (Xem thông tin cá nhân) 00:35:27 Ngày 01 tháng 4 năm 2018

This is not balalaika

Roch (Xem thông tin cá nhân) 05:20:20 Ngày 01 tháng 4 năm 2018

externalImage.png

okulumo.gif

sergejm (Xem thông tin cá nhân) 05:48:16 Ngày 01 tháng 4 năm 2018

Yes, it is balalaika!

TonLove69 (Xem thông tin cá nhân) 10:38:06 Ngày 17 tháng 4 năm 2018

Roch (Xem thông tin cá nhân) 16:02:39 Ngày 17 tháng 4 năm 2018

Quay lại