Đi đến phần nội dung

Teksto-bildetoj :)

viết bởi Andreo Jankovskij, Ngày 02 tháng 12 năm 2008

Tin nhắn: 11

Nội dung: Esperanto

rosto (Xem thông tin cá nhân) 05:58:34 Ngày 06 tháng 12 năm 2008

╔╦╦══════════╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
╠╩╝┌┬┬┬┬──┬┬┐╚╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
║┌─┴┴┴┼┤══└┴┴─┐╚╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝┌┬┐╚╬╬╣
║│╔══╗└┴─┐════└┬┬┐╚╬╬╬╬╬╝┌┼┼┼┐╚╩╣
╠═╬╬╬╬╬╬╗└┬┬┬┐═├┼┼┐╚╬╬╬╣┌┼┼┴┼┼┬─║
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╗└┴┴┼┬┴┴┴┼┬┐╚╬╣├┼┤╬├┼┤═╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╩╝═══├┤═══├┼┼┐╠╣├┼┼┬┼┼┴─║
╠╬╬╬╬╬╬╣──┬┬┬┼┼┬┬┬┼┼┼┤╠╣├┼┼┼┼┤╔╦╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╦╗└┴┴┼┼┼┴┴┼┼┼┤╠╝├┼┼┼┼┤╠╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬═══└┴┘══└┴┼┘║┌┼┼┼┼┼┤╠╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╩╝┌┬┐═══┌┐╔═│╔╝├┼┼┴┴┼┤╠╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╣──┴┴┴┬┬┬┼┤║│═╝┌┼┴┤═╗├┤╚╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╦╦╦╦═├┼┼┼┤║├┬┬┼┤║└┐║└┼┐╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣─┴┴┼┼┤║├┼┼┼┼┐║├┐║├┤╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╦╦═├┼┼─┼┼┼┼┼┘║├┤║├┤╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣─┴┴┘║├┼┼┴┘╔╝├┘║├┤╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╦╦══┌┼┼┤══╝─┤║┌┼┤╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝┌┬┼┴┼┴┬┬┐║├─┴┼┤╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝─┼┼┤║│═└┴┤║│══├┘╠╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝│║├┼┤║├┐══├┐═┌┬┘╔╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝┌┤║├┼┼┬┼┼┬┬┼┼┬┴┘╔╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝┌┼┤║├┼┼┼┴┴┼┼┼┼┘╔╦╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╝┌┼┼┘║├┼┼┘╔═├┼┼┘╔╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╬╝┌┼┴┘║┌┼┼┘╔╣┌┴┴┘╔╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╬╝┌┴┤══┌┼┼┘╔╬╝│╔╦╦╬╬╬╬╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╬╝┌┘║├┬┬┼┼┘╔╬╝│═╬╬╬╬╩╩╩╬╬╬╣
╠╬╬╬╬╬╝┌┘║┌┴┼┼┼┘╔╬╣─┼┐╠╬╩╝┌┬─╚╩╬╣
╠╬╬╬╬╝┌┤║┌┘║├┼┘╔╬╬╬╦╗│╚╝──┴┘║──╚╣
╠╬╬╬╝┌┼┼┬┘╔╣├┘╔╬╬╬╬╬╬╗┌┐══╦╦╬╦╗─║
╠╬╬╣─┘║└┘╔╬╣│╔╬╬╬╬╬╩╩╝├┼─┐╚╬╬╬╬╦╣
╠╬╬╬╦╦╬╦╦╬╬╬╦╬╬╬╬╬╣───┴┘║└─╠╬╬╬╬╣
╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩═════╩══╩╩╩╩╩╝

Quay lại