去目錄頁

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

Flago, 2010年7月20日

讯息: 6790

语言: 简体中文

Standardo (显示个人资料) 2019年7月19日下午11:06:05

Kanto de Juneco 6
青春之歌
kaŝe ek-rigardinte al la tute blanka studentino,
偷偷地 瞧着 那身着一套白的 女学生
li daŭrigis la inter-parolon kun sia kunulo.
他 继续 和自己的 同伴 在议论着。
Kiam la trajno atingis la stacion de Beidaihe,
在列车 到达北戴河的 站台时,
la studentino prenis siajn muzik-instrumentojn
这女学生 提着 自己的 那堆乐器
ŝian tutan pakaĵon kaj el-vagoniĝis.
她 自己的 全部行李,走出车厢。
La pasaĝeroj, kiuj restis en la vagono,
那些留在车上的 旅客们,
akompanis ŝin per miraj kaj bedaŭraj rigardoj,
用着惊异的惋惜的 眼色 伴送她,
ĝis ŝi de-iris de la kajo.
直到 她 走出了 站台。
La malgranda stacio de Beidaihe estis soleca.
北戴河 这个小小的车站 是 寂寥的。
Finiĝis la sesa
第6段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月20日下午10:46:22

Montara Vilaĝo 533
山 村
Same kiel ĉiu alia li kantadis semante.
同样,象所有其他人一样,他一面下种,就一面哼起歌来。
Malofte depost sia edziĝo li estis kantinta.
自从他讨了老婆以后,他好久不曾哼过歌儿了。
Kelkfoje kiam li ja kantis, liaj notoj sonis triste.
有时,即使 他唱一支歌,他的调子也是很凄凉的。
Sed nun li havis tonon gajan.
但是 现在 他的调子 却是很高兴的。
La printempaj ventetoj ŝajnis helpi leviĝadon de la rizprosoj.
春天的 微风 仿佛是在 催促稻种生长。
Baldaŭ la supraĵo de l' akvokampo
不久,水田的 水面
ne-tra-videbla fariĝis flave-verda,
很快地 从淡白色 变成鹅黄,
kaj poste de flava-verdo bluiĝis.
而后 又从鹅黄变为 嫩绿。
La rizo kreskis alta tri colojn.
稻秧 已经 长得三寸来高了。
Finiĝis la kvincent tridek tria
第533段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月20日下午11:22:49

Kanto de Juneco 7
青春之歌
La momenta vigliĝo, kiun al-portis la trajno,
火车带来了 片刻的 活跃
re-fariĝis dezerta silento
又回到 荒凉般的 寂静
kun la mal-apero de la blanka vaporstrio,
随着 白色蒸汽的 消失
ŝprucigita el la lokomotivo.
从火车头 喷出的。
Portante la pakaĵon en la mano,
手里 提着 行李,
la studentino rigardis ĉirkaŭen ekster la kajo.
这位女学生 望着 站台外周围。
Kiam ŝi trovis, ke neniu konato ŝin atendas,
在她发现,没有一个熟人在等她,
ŝi dungis pakaĵ-portiston
她 雇了 一位脚夫
kaj sin direktis kun li al la vilaĝo Yangzhuang.
引导自己 和他一起 去往 杨庄村
Finiĝis la sepa
第7段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月21日下午11:37:21

Montara Vilaĝo 534
山 村
Tio, kion niaj vilaĝanoj esperis antaŭ ĉio,
我们 村人 首先 热切 盼望着
estis pluvo, abunda inundo.
是下一场雨,一场大雨。
Kaj unu vesperon, antaŭ la vespermanĝo subite
于是,在一天黄昏的 时候,晚饭前 突然,
amasiĝis super niaj kapoj nuboj,
乌云 就在我们头上 密集起来,
mal-alte perdantaj sur la vertoj de l' altaj aceroj
低低地压在一些高大的 枫树和 。
kaj kverkoj ĉirkaŭ-vilaĝaj; kaj antaŭ ol ni en-litiĝis,
橡树上面 村子周围 在我们上床 去睡以前,
aŭdiĝis en la mal-proksimo la unua tondro-murmuro,
远方就响起了头阵春雷,接着便是隆隆的轰鸣声,。
kaj poste tondrobato, kiun sekvis densa pluvego.
滂沱大雨 倾落下来了
Ĝi daŭris du horojn,
这场雨一直持续了两个钟头。
Finiĝis la kvincent tridek kvara
第534段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月22日上午12:02:21

Kanto de Juneco 8
青春之歌
Sur-voje, ŝi iris same apatie.
在路上,她 同样 淡漠地走着。
Kun kapo klinita, ŝi sekvis la portiston, nenion dirante.
低着头,她跟随着脚夫,没有说什么话。
Post voj-kurbiĝo, kiam ili suriris altaĵon,
转了一个弯后 ,在他们 走上 一个高处时
subite aperis antaŭ ili senlima maro,
突然 在她们 前面 出现了 一片无边的 大海,
kiu kuŝis sub la blua ĉielo trans la verda kamparo.
它 卧在 蔚蓝的 天空下 穿过了 绿色的 田野。
La studentino haltigis siajn malrapidemajn krurojn.
女学生 停下了 自己的 那双 慢慢走的 双腿。
Ŝi fiksis sian rigardon al la maro, tute surprizita.
她 稳住了 目光 望着 大海,完全 很惊奇。
Ŝiaj okuloj radiis de ĝoja ekscitiĝo.
她的 双眼 闪着快乐。
"Ho, ho!" diris ŝi, kun piedoj ŝtoniĝintaj sur la tero.
“呵!呵!”她 说了两声,脚步 像粘在地上似的 不动弹了。
Finiĝis la oka
第8段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月22日下午11:10:40

Montara Vilaĝo 535
山 村
sed de la tegmentorandoj faladis gutetoj
但是 屋檐的 滴水
ĝis la posta mateno.
到 第二天早晨 还没有停止。
Nun jam ĉiu kampo estis plena je akvo,
现在 每一块水田 都装满了水--
freŝa akvo el la ĉielo,
从天上落下来的 新鲜雨水,
eĉ la terasoj sur la monto-flankoj
甚至 山坡上的旱地
ekbrilis pro la vivdona nektaro.
也在闪亮着 这种孕育生命的 琼浆。
Nenion plu oni devis atendi.
再也没有 什么 可以等待的了。
La rizplantidoj jam maturiĝis kaj esti priklataj.
稻秧 成长起来了, 得移植苗了,
Do ĉiuj iris sur la kampojn.
把 它们运去到 水田中去。
Finiĝis la kvincent tridek kvina
第535段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月22日下午11:47:55

Kanto de Juneco 9
青春之歌
"Estas la unua fojo, ke mi ĝin vidas. Kiel bela!"
“我 第一次 看到它。那样 美丽呀!”
Ŝi avide rigardis la kvietan maron,
她 贪婪地 望安静的大海,
sur kiu petolis ondetoj, kaj forgesis la voj-iradon.
大海上面 跳跃着 浪花,忘记 了 赶路。
"Fraŭlino,iru! Kial vi haltas?" kriis la portisto,
“小姐姐,走哇!你 为什么 停下来?” 那脚夫喊道,
kiu, ne rimarkinte la ŝanĝon de la sentimentoj de la studentino,
他,没有注意到了 这个学生感情上的 变化,
jam mal-supren-iris al la piedo de la monteto,
已经 走到了小山的 脚下,
kiam li ek-trovis, ke lia dungantino restas ankoraŭ supre.
这时 他才发现,他的 女雇主 还留着上面。
Sed la knabino senmove rigardadis al la maro,
然而 这个女孩子 没有移动 在望着 那一片大海,
al boato kun blanka velo,
望着 那带着 白帆的 小船,
kvazaŭ ŝi estus nenion aŭdinta.
好像 她 什么也没有听见。
Finiĝis la naŭa
第9段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月23日下午11:07:22

Montara Vilaĝo 536
山 村
Maŭmaŭ devis esti pri-labori pliajn kampojn,
毛毛 种的水田 很多,
do devis helpi lin lia edzino, Korvino.
因而 他的媳妇 母乌鸦 也得帮他干活。
Ŝi estis vere el-stara riz-priklisto.
她 真是 一个了不起的 插秧能手。
Ŝi for-metis siajn ŝuojn kaj ŝtrumpetojn
她 脱掉 她的鞋和 袜子,
kaj supren-rulis siajn pantalon-tubojn ĝis-genue.
把 裤脚 一直卷到 膝盖那儿,
Ŝiaj piedoj estis gigantaj kaj ŝiaj kruroj estis dikaj.
她那双特大的 脚板 和 特粗的 腿子
Komenceŝi en-akvigis ilin gracie kvazaŭ moŝtino,
开始向水里 伸去双脚 很矜持 象一个贵妇人一样
sed baldaŭ ŝi fariĝis kiel antaŭe,
但是 一会儿 她 像 以前那样
kiam Maŭmaŭ en-manigis al ŝi faskon de la junaj riz-plantidoj.
当毛毛 递给 她 一把秧苗的时候。
Finiĝis la kvincent tridek sesa
第536段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月23日下午11:22:32

Kanto de Juneco 10
青春之歌
"He! Fraŭlino,kio okazas al vi?"
嗨!小姐姐,您在 做什么呢?
kriis mal-pacience la portisto al la altaĵo.
那个脚夫 不耐烦地 向那高处 喊道。
Nun la studentino ek-vekiĝis.
这时候 那位 女学生 开始惊醒
Ŝi viŝis al si la okulojn,
她 擦了 一下自己的 眼睛,
senpense ekridis kaj rapidpaŝe kuris malsupren.
无虑地 笑起来 接着 快步 跑向下面来。
Ili daŭrigis kune la voj-iradon.
他们 继续 一起 赶路。
La portisto estis babilema mez-aĝulo.
那位脚夫 是一个愿意唠嗑的 中年人。
Li komencis pri-demandi tiun ĉi iom strangan studentinon:
他 开始 问起了 这位有点 奇怪的 女大学生:
"Kion vi rigardis sur la monteto?"
“您 在那小山上面 看什么呢”:
Finiĝis la deka
第10段 结束

Standardo (显示个人资料) 2019年7月24日下午11:09:46

Montara Vilaĝo 537
山 村
Ŝi kurbigis sian dorson kaj priklis ĝin tiel rapide
她 腰下弯,就开始插起秧来,速度之快
kaj lerte kiel iu ajn faksperta ter-kulturisto.
和 动作之灵活,可以赛过 任何熟练的庄稼老把式。
Dank' al la nombro de buŝoj,
幸亏 那多数量的 嘴,
kiujn la mult-infana vinfaristo devis ŝtopi,
多产的酿酒师傅 必须养活一大堆孩子,
Korvino edukiĝis kiel rugula ter-kulturisto
母乌鸦 开始 就被训练成为一个很内行的庄稼人
de kiam ŝi estis dekkvar-jara.
她 那时才 十四岁。
Dum unu semajno la tuta priklado en la valo estis farita.
不到一星期的工夫,这个山冲里的 水田全部 被插上秧了。
Inter-tempe la sola farendaĵo
在短暂的时间里,他们唯一可以干的事,
ŝajnis kantado de l' fola mal-nova kanto.
似乎 就只有唱那支古老的、毫无意义的歌:
Finiĝis la kvincent tridek sepa
第537段 结束

回到上端