Đi đến phần nội dung

Trang web đa ngôn ngữ hỗ trợ học tập quốc tế ngữ Esperanto

lernu! là trang web đa ngôn ngữ nhằm giúp đỡ những người sử dụng mạng truy cập thông tin và học quốc tế ngữ Esperanto, miễn phí và hoàn toàn dễ dàng sử dụng.

Tạo tài khoản mới

Esperanto là gì?

Đó là ngôn ngữ rất phù hợp trong giao tiếp quốc tế.

Tìm hiểu thêm về Esperanto

Khám phá trang web

"Chìa khóa cho một ngôn ngữ chung, cái mà đã bị đánh mất ở Tháp Babel, có thể được xây dựng lại bằng việc sử dụng tiếng Esperanto."

Jules Verne

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tham gia vào cộng đồng chúng tôi

Quay lại