შინაარსის ნახვა

To say: how old are you / i'm ... years old

Thorino-ისა და 28 ივნისი, 2005-ის მიერ

შეტყობინებები: 8

ენა: English

Thorino (მომხმარებლის პროფილი) 28 ივნისი, 2005 15:07:35

How do you say

how old are you / i'm ... years old?

 

- Nanna

trojo (მომხმარებლის პროფილი) 29 ივნისი, 2005 15:12:08

Like this:

Kiom estas via aĝo? Mia aĝo estas 29.

JoyGerhardt (მომხმარებლის პროფილი) 29 ივნისი, 2005 23:53:54

Kiom da jaroj havas vi - sen akuzativo.

trojo (მომხმარებლის პროფილი) 1 ივლისი, 2005 23:36:42

Are you sure it's not:

Kiom da jarojn havas ti?/Mi havas 14 jarojn.

There are many ways to phrase it, and I'm sure your way is correct also, aside from the superfluous -n.

In the Bildoj kaj Demandoj course on this site they give it in Parto 28 as "Kiom aĝas Ana? Ana aĝas dek ok jarojn". In the Ana Pana course Parto 1, it appears as "Mia aĝo estas 18" (questions have not been learned yet at that point in the Ana Pana course). I'm sure I've seen the "mi havas iom da jaroj" type of phrasing somewhere also.

So use whatever you are comfortable with. I just happen to like "Kiom estas via aĝo? Mia aĝo estas 29". In many ways the most similar to English I guess.

boy-o (მომხმარებლის პროფილი) 4 ივლისი, 2005 04:20:26

"How many years do you have?" "I have iom da years" is a very common way to express age in the romance languages b/c their logic shows it as a collection.  I have 18, i have 20.

the germanic tounges are a little more...for lack of a better word, "personal", in that they express many qualties of one, such as age, as being a part of the individual e.g. I am 18. I am 20.

b/c esperanto is a mix of languages, I think one could get by using either, though depending on native tounge of the questionee, it may be met awkwardly.

Machjo (მომხმარებლის პროფილი) 4 ივლისი, 2005 10:14:32

Kiomjaraĝa vi estas?

or how about (I've never come across this before, but I can't see why it would be wrong):

Kiomjaraĝas vi? or Vi kiomjaraĝas?

Mi estas dek-jaraĝa.

Or what about:

Mi dek-jaraĝas.?

AlexandreMsx (მომხმარებლის პროფილი) 12 ივლისი, 2005 02:11:50

Qwertie (მომხმარებლის პროფილი) 17 ივლისი, 2005 23:16:29

I don't see any reason you couldn't say "Kiom agxa vi estas?", mirroring the English "how old are you?"  Then my response might be "Mi estas dudek kvar agxe".

ზემოთ დაბრუნება