Ku rupapuro rw'ibirimwo

中文版翻譯功能失效

ca, kivuye

Ubutumwa 2

ururimi: 正體中文

Trivago (Kwerekana umwidondoro) 1 Ruhuhuma 2018 16:19:39

不只是課文本體,在文法延伸的例句都無法使用單詞翻譯(顯示找不到字彙)
整句翻譯也只有課文能用
還有,課文經常出現沒學過的單字,有沒有單字的集中重點整理

kangyao (Kwerekana umwidondoro) 7 Ruheshi 2018 07:10:06

Trivago:不只是課文本體,在文法延伸的例句都無法使用單詞翻譯(顯示找不到字彙)
整句翻譯也只有課文能用
還有,課文經常出現沒學過的單字,有沒有單字的集中重點整理
是什麼課本?
基本上要用拆字法。

Subira ku ntango