Đi đến phần nội dung

etymologies

viết bởi fojo, Ngày 20 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 33528

Tin nhắn cuối

X-supersignoj (X-supersigns)

viết bởi Auxstino, Ngày 18 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 37235

Tin nhắn cuối

"de" and "da"

viết bởi Talking Pie, Ngày 16 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 34458

Tin nhắn cuối

is this correct?

viết bởi rinea, Ngày 15 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 38729

Tin nhắn cuối

Bildoj kaj demandoj

viết bởi Mythos, Ngày 12 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 39291

Tin nhắn cuối

New Here

viết bởi CaptnDan, Ngày 16 tháng 6 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 48537

Tin nhắn cuối

re: 'dz' pronounciation

viết bởi trojo, Ngày 05 tháng 9 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 38606

Tin nhắn cuối

How does one say...

viết bởi 240-843-895, Ngày 29 tháng 8 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 40014

Tin nhắn cuối

How come "farita" means "built"?

viết bởi logixoul, Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 41106

Questions about the forum

viết bởi logixoul, Ngày 27 tháng 8 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 45028

Tin nhắn cuối

Quay lại