Đi đến phần nội dung

中文版翻譯功能失效

viết bởi Trivago, Ngày 01 tháng 2 năm 2018

Tin nhắn: 2

Nội dung: 正體中文

Trivago (Xem thông tin cá nhân) 16:19:39 Ngày 01 tháng 2 năm 2018

不只是課文本體,在文法延伸的例句都無法使用單詞翻譯(顯示找不到字彙)
整句翻譯也只有課文能用
還有,課文經常出現沒學過的單字,有沒有單字的集中重點整理

kangyao (Xem thông tin cá nhân) 07:10:06 Ngày 07 tháng 6 năm 2018

Trivago:不只是課文本體,在文法延伸的例句都無法使用單詞翻譯(顯示找不到字彙)
整句翻譯也只有課文能用
還有,課文經常出現沒學過的單字,有沒有單字的集中重點整理
是什麼課本?
基本上要用拆字法。

Quay lại