Đi đến phần nội dung

Any conversation channel around?

viết bởi jgomo3, Ngày 28 tháng 8 năm 2019

Tin nhắn: 3

Ngôn ngữ: English

jgomo3 (Xem thông tin cá nhân) 14:58:16 Ngày 28 tháng 8 năm 2019

Is there any conversation channel or chat room where people could simply try to talk (or sustain a conversation) in Esperanto?

Metsis (Xem thông tin cá nhân) 06:39:49 Ngày 29 tháng 8 năm 2019

Take a look at Ekparolu.

Tx0n (Xem thông tin cá nhân) 08:03:47 Ngày 29 tháng 8 năm 2019

Discord estas tre bona por tio

Quay lại