Skip to the content

URAGANO "FELIXO" BALA'AS TRA KARIBIO

by bluaMauritius, September 3, 2007

Messages: 7

Language: Esperanto

bluaMauritius (User's profile) September 3, 2007, 7:34:49 AM

Sci-novajjoi:

Plej alta s^tupo de uragan, alarmo 5 !
Uragano Felix furiozas en Karibia Maro

Uragano „Felix“ furiozas super Karibio kai atingis la plej dangjeran s^tupon, kategorion 5.

La s^tormo dimancze atinginta jam vent rapidon averagjan de 270 kilometroin po hor, en skualoi gji estis ome ecz pli forta. En vespero czirkau 600 kilometroin sudoriente cze antau la Kariba insulo Jamaiko trovid^sinte, la uragán movid^sis antauen kun pasirapido de 35 kilometroin po horo versau Mezamerika lando Belizhe,

Dangjero ekestas por la tuta región de Nikaragvo en sudo gjis la mexika duninsulo Jukatán en nordo. Esplorocentro de la Unitai S^tatoi (US) pri uraganoi en Maiamio komunikis timiginde “Felixon” ecz plu potencid^sonta esti.

Ene de paulai (malmultai) horoi tiu uragan-esplora centro “Felixon” estis gradiginta el intertropika s^torm alten al uragán.

Dimancze la ventego superpasis la Nederlandain Antilo-insuloin Arubo, Bonajro kaj Kurazhao kun vehementai precipitoi de pluvo.

“Felixo” sur simila trajektorio kiel uragano “Micz”
Je la pasint-data uragano tiom ferocza, uragán “Miczo”, kiu antau nau jaroi baláis super Mezo-Amerikon, perdis la vivon miloi da homoi en Honduraso kai Nikaragvo. Vehementai pluvo precipitoi tiutempe elczanis en la montarujo ter-deglitoin, plurai setlejoi detruatis.
“Felix” trovid^sas sur itinero simila kiel “Miczo” kai tial estas obersevenda ari-exakte (tutplen-tre-ekzakte), statoraportas uragan-experto Thomas Saevert de la veter- servo Meteomédia.

---hdito ~*~

Espi (User's profile) September 3, 2007, 12:48:52 PM

Saluton,
mi nur havas demandon:
Kia skribsistemo vi estas uzanta?
Ŝajnas al mi iom intermiksite!

Salutante

Terurĉjo (User's profile) September 3, 2007, 8:02:36 PM

Ŝajne, ke montrita lingvo estas bluamauritido. Ĉu estas iom nelegeble?

Mendacapote (User's profile) September 3, 2007, 9:29:24 PM

Tiu ido estas nomata Linguna. Li estas la kreanto... kaj eble la nura parolanto!!!

Espi (User's profile) September 4, 2007, 12:19:44 PM

Mendacapote:Tiu ido estas nomata Linguna. Li estas la kreanto... kaj eble la nura parolanto!!!
Aha! Multan dankon pri la informo.

Amike

bluaMauritius (User's profile) September 4, 2007, 6:21:32 PM

Espi:Saluton,
mi nur havas demandon:
Kia skribsistemo vi estas uzanta?
Ŝajnas al mi iom intermiksite!

Salutante
(Ne estas nova lingvo, nur la jam de 1980 diskutata naturala transskribo per cz, gj (resp. rare dj kai ds), ch/hh, jj, sh, qv, ixo, zz kai ai/oi.)

Daurigo de la scinovajjo: novai dádenoi (datuoj?):

Reuters plu rapportas hodiau matene:

Teguzhigalpo, kun ventrapidoi de 256 kilometroi pohore, uragán „Felix“ atingis marde la nordorienton de Nikaragvo.
Dekmiloi da homoi jjus-antaue estis sin preparintai je la alveno de l’ ciklonego, kiu antau la marbordo alten gradigata estis al 5, la s’tupo plej alta, de la esplorcentro uragana US-a. „Al ni kai nia posedajjo minazzas serioza dangjer“, czefo de civilprotekto de Honduraso, s-ro Marko Burgas, diris. La homoi devu nepre forlasi la endangjeritain regionoin. Ankau la prezidento de la lando, s-ro Manuel Zhelaja avertis, ke sen suficze da preparo estas kalkulende pri mortontoi.
En Hoduraso, nombre gjis 40.000 homoi forlasis bas-situain regionoin kiuj speciale prounai (altirantai, akceptemai) por inundoi. Ronde 15.000 homoi tamen estas devigitai, elsidadi la s’tormon en siai logjejoi – ne trovinte plu iujn eblezzoin por forlasi la minazzatan regionon. Centoi da turistoi fluge portatis for de la marbordujo en la internon de la lando. Subvenintai helpofortoi savoportis per boatoi krom tio miloin da autohhtonuloi el regionoi remotai al sekurai lokoi.
Polizzofortoi rapportadis pri longai vizzoi de atendantoi antau benzinejoi kai supermagazenoi, cze kiuj la homoi sin suficze provizemis je nutrajjoi cai da aqvo. La monda nutrado-programejo komunikis disponi pri rezervoi da nutrajjoi tiuregione, per kiuj 600.000 homoi laue povus esti provizatai por la dauro de unu monato.
Por la marbordo-regionoi inter Puerto-Kabezhas en Nikaragvo kai Limón en Honduraso la magistratoi eldonis uragán-avertoin. Meteologoi prikalkulis, qve ‚Felixo’ alportos en unuj de la regionoi gjis 50 centimetroin po qvadrat-centimetro da pluvoalto kai al la marbordujo flus-ondegoin gjis qvin kai duono metroin altain.
Exspektata estis ‘Felixon’ post Nikaragvo, Honduraso plutrenidsi al la sudo de Belizho tra djangalai regionoi de Gvatemalio versau (direkte al) Mexiko. Czu la uragán estos atingonta nafto-drilejoin de Kampeczo au ecz la golfon de Mexiko, por-unue restis malklare.
Un uragán de kategorio 5 estas relative rara. Pro dji grandai damagjoi kai inundoi minazzas. Uragano “Katrina” sole estis de la s’tupo 3, qviam shi atingis la marbordon de l’ Unitai S'tatoi de Ameriko en jaro 2005 divastante (preskau-dezertigante) tiean regionon.

---hdito ~*~

bluaMauritius (User's profile) September 6, 2007, 6:42:28 AM

bluaMauritius:
Espi:Saluton,
mi nur havas demandon:
Kia skribsistemo vi estas uzanta?
Ŝajnas al mi iom intermiksite!

Salutante
(Kian skribosistemon mi estas uzanta? -
Rp.: Czi tie ne estas nova lingvo, nur la jam de 1980 diskutata naturala transskribo per cz, gj (resp. rare dj kai ds), ch/hh, jj, sh, qv, ixo, zz kai ai/oi.)

Daurigo de la scinovajjo: novai dádenoi (datuoj?):

Reuters plu raportas hodiau matene:

Teguzhigalpo, kun ventrapidoi de 256 kilometroi pohore, uragán „Felix“ atingis marde la nordorienton de Nikaragvo.
Dekmiloi da homoi jjus-antaue estis sin preparintai je la alveno de l’ ciklonego, kiu antau la marbordo alten gradigata estis al 5, la s’tupo plej alta, de la esplorcentro uragana US-a. „Al ni kai nia posedajjo minazzas serioza dangjer“, czefo de civilprotekto de Honduraso, s-ro Marko Burgas, diris. La homoi devu nepre forlasi la endangjeritain regionoin. Ankau la prezidento de la lando, s-ro Manuel Zhelaja avertis, ke sen suficze da preparo estas kalkulende pri mortontoi.

En Hoduraso, nombre gjis 40.000 homoi forlasis bas-situain regionoin kiuj speciale prounai (altirantai, akceptemai) por inundoi. Ronde 15.000 homoi tamen estas devigitai, elsidadi la s’tormon en siai logjejoi – ne trovinte plu iujn eblezzoin por forlasi la minazzatan regionon. Centoi da turistoi fluge portatis for de la marbordujo en la internon de la lando. Subvenintai helpofortoi savoportis per boatoi krom tio miloin da autohhtonuloi el regionoi remotai al sekurai lokoi.

Polizzofortoi raportadis pri longai vizzoi de atendantoi antau benzinejoi kai supermagazenoi, cze kiuj la homoi sin suficze provizemis je nutrajjoi cai da aqvo. La monda nutrado-programejo komunikis disponi pri rezervoi da nutrajjoi tiuregione, per kiuj 600.000 homoi laue povus esti provizatai por la dauro de unu monato.
Por la marbordo-regionoi inter Puerto-Kabezhas en Nikaragvo kai Limón en Honduraso la magistratoi eldonis uragán-avertoin. Meteologoi prikalkulis, qve ‚Felixo’ alportos en unuj de la regionoi gjis 50 centimetroin po qvadrat-centimetro da pluvoalto kai al la marbordujo flus-ondegoin gjis qvin kai duono metroin altain.
Exspektata estis ‘Felixon’ post Nikaragvo, Honduraso plutrenidsi al la sudo de Belizho tra djangalai regionoi de Gvatemalio versau (direkte al) Mexiko. Czu la uragán estos atingonta nafto-drilejoin de Kampeczo au ecz la golfon de Mexiko, por-unue restis malklare.
Un uragán de kategorio 5 estas relative rara. Pro dji grandai damagjoi kai inundoi minazzas. Uragano “Katrina” sole estis de la s’tupo 3, qviam shi atingis la marbordon de l’ Unitai S'tatoi de Ameriko en jaro 2005 divastante (preskau-dezertigante) tiean regionon.

---hdito ~*~
Enduridso de la uraganoi (Remalmolid'so)
::
Exterlanda Informada Sekcio (ag):

Uragana Sezono: „Felixo“ alportadas vehementain precipitoin de pluvo. 2007-09-05
(‚la prensa’ raportasridulo.gif
Qvar mortintoi en Nikaragvo. La storm intertropika nun feblidsis.

Managvo (ag). Uragán „Felix“ tra Nikaragvo, lunde estiginta gravain divastajjoin, kontinuas terurigi la homoin, nun per vehementai pluvotorentoi. Almenau qvar homoi perdis la vivon dum la frapidso de tiu uragán de plej alta shtupo kontrau la kontinento. Seqvum paroloi de prezidento Daniel Ortega la nombro de viktimoi povus ankorau altidsi, faktodonite qve multe da lokajjoi plu lautrovidsas detranczitai de la extera mondo. Arboi estirpatis kai czirkau 5.000 domoi detruitas. Entute 38.000 homoi per la efikoi de la katastrof koncernitai estas. En unuj regionoi la rikolto nenionita est

Polizzanoi kontrau marodadoi.

Post la uragán novai dangjeroi ekminazzas pro alta aqvo, inundoi kai ter-deglitoi. En la regionoi divastitai kai endangjeritai nun polizzanoi patrolas por preventi marodoin. Precipe trafita estis urbo Puerto-Kabezhas ronde 580 kilometroin norde de la kapa urbo Managvo.

‚Felix’ intertempe iom pli malsovagja (cikura) idsis: De la uragán-esplorcentro de la Estatoi Unitai dji estas degradita al storm intertropika kai havas vent-rapidezzon mezinter 85 kilometroin pohore. Djia centro transgresis en la nokto al merkredo la limon al Honduraso.

Cze la marbordo Pacifika de Mexiko atingis gradon de uragán intertempe la storm intertropika „Henrieta“. En vent-rapidoi de 140 km/h shi renkontis la teron firman cze la suda pinto de la duoninsul Basa Kalifornio. De tie raportoi jam venas pri damagjoi kai forta pluvado.

---hdito ~*~

Back to the top