Skip to the content

Citaĵoj en Esperanto

by Zam_franca, June 20, 2020

Messages: 20

Language: Esperanto

Zam_franca (User's profile) June 25, 2020, 7:54:03 AM

thyrolf:
IgorSokoloff:The progressive Islamisation of our country and the increase in political-religious demands are calling into question the survival of our civilisation.
----------
La progresanta islamigo de nia lando kaj la kreskado de politike-religiaj postuloj kaŭzas dubon pri la transvivo de nia civilizacio.
----------
Marine Le Pen, interview with The Daily Telegraph (26 December 2010)
Oni devas bone distingi inter patriotoj kaj naciistoj (! alia vorto ol nazioj !)

Oni povas esti patrioto sen spiti sur la kapojn de aliaj nacianoj, kaj povas samtempe esti patrioto kaj globalisto.
Fakte tiu citaĵo estas eĉ iel faŝisma, sed ĉiukaze, bonvolu ignori IgorSokoloff. Li trolomu sole.

IgorSokoloff (User's profile) June 25, 2020, 11:33:18 AM

Jes, Herr Thyrolf, mi tute konsentas kun vi.
Kaj nuntempe ĝuste enmigrantoj, tieldire, kraĉas (ne spitas) sur kapojn de indiĝenaj eŭropanoj.
Jen citaĵo el la sajto de Eŭropa Parlamento.
----------
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-...
----------
Subject:  Wave of Muslim rape cases across Europe
Temo: Ondo de seksperfortado fare de islamanoj en Eŭropo

Europe is currently being overwhelmed by a wave of rape committed by Muslim migrants. Particularly in Scandinavian countries, the number of rapes of white women and girls is rising.
Nuntempe Eŭropo estas inundita per ondo de seksperfortoj fare de islamaj enmigrantoj. Precipe en skandinavaj landoj kreskas la nombro de seksperfortoj kontraŭ blankaj virinoj kaj knabinoj.

These women are considered by Muslim migrants as third-class citizens. In the English town of Rotherham alone, 1 400 white girls were abused, raped and murdered by Muslim gangs over a period of years. Many of these incidents are gang rapes. Many local city councils in England, Sweden, Norway and Denmark know very well how things stand, but conceal the real situation for fear of being accused of racism. If, despite all this, rape charges are still brought, it is usually the perpetrators and not the victims who are treated leniently, because the perpetrators claim that the women had consented to sexual intercourse. If these abuses are raised by local politicians, they are sometimes convicted of slandering ethnic groups.
Ĉi tiuj virinoj estas konsiderataj de islamaj enmigrantoj kiel triaklasaj civitanoj. Nur en la angla urbo Rotherham, 1 400 blankaj knabinoj estis mistraktitaj, seksperfortitaj kaj murditaj fare de islamaj bandoj dum periodo de kelkaj aroj. Multaj el tiuj incidentoj estas grupaj seksperfortoj. Multaj lokaj municipoj en Anglio, Svedio, Norvegio kaj Danio scias tre bone, kiel statas la aferoj, sed kaŝas la realan situacion pro timo esti akuzitaj pri rasismo. Se malgraŭ tio seksperfortaj kazoj estas tamen prijuĝitaj, kutime la krimintoj, sed ne la viktimoj estas traktataj indulgeme, ĉar la krimintoj asertas, ke la virinoj mem konsentis al sekskuniĝoj. Se pri ĉi tiuj mistraktoj atentigas lokaj politikistoj, ili fojfoje estas kondamnitaj pro kalumnio kontraŭ etnaj grupoj.

1. Why do we turn a blind eye to such atrocities? Fear of possible allegations of racism is no justification for ignoring acts of this kind! In Austria, too, there are increasing numbers of rapes and attempted rapes by migrants.
1. Kial ni turnas blindan okulon al tielaj krimoj? Timo antaŭ eblaj akuzoj pri rasismo ne pravigas ignoradon de tiaj agoj! Ankaŭ en Aŭstrio kreskas nombro de seksperfortoj kaj provoj de seksperforto fare de enmigrantoj.

2. Does it make any sense to continue talking about ‘isolated cases’ here?
2. Ĉu sencas daŭrigi paroladon pri "izolitaj kazoj" ĉi-teme?

3. Why does the Commission not take preventive measures?
3. Kial la Komisiono ne iniciatas preventajn mezurojn?
----------
Sed tute eblas, Herr Thyrolf, ke vin ne ĉagrenas ĉi-problemo...
Tute eblas, ke vi ne estas indiĝena germanulo...
Samkiel Zamčik ne estas indiĝena franculo...

thyrolf (User's profile) June 25, 2020, 3:05:09 PM

Ankaŭ ĉi-naskitoj perfortas !

Ankaŭ ekzistas enmigrantoj ne perfortas, estas la plej multaj, kiuj NE faras tion.

Oni akuzu ne "islamanojn", sed oni akuzu "krimulojn", kiuj ekzistas en ĉiuj etnoj. Ĉiun krimon oni devas indiviue persekuti.

Se certaj sociaj grupoj pli krimas ol aliaj, oni devas esplori la kondiĉojn, kial ili faras tion.
Kaj trovi strategiojn kiel malmultigi tiajn krimojn. (Sed bezoniĝas la VOLON fari tion)

Sed oni ne batu ĉiujn de la migrantoj, ekzemple. Ĉar samkaŭze oni povus ekz. bati ĉiun el la grupo de junaj viroj aĝaj inter 18 kaj 25 jarojn,
ĉar certajn krimojn tiu socia grupo faras multe pli ofte ol la averaĝo de la civitanoj.

IgorSokoloff (User's profile) June 27, 2020, 8:13:08 PM

The Jews are a peculiar people: Things permitted to other nations are forbidden to the Jews.
La judoj estas specifa popolo: aĵoj, permesitaj al aliaj nacioj, estas malpermesitaj al la judoj.

Other nations drive out thousands, even millions of people, and there is no refugee problem.
Aliaj nacioj elpelas milojn, eĉ milionojn da homoj, kaj tio ne kaŭzas iun problemon pri rifuĝintoj.

Russia did it. Poland and Czechoslovakia did it.
Rusio faris tion. Pollando kaj Ĉeĥoslovakio faris tion.

Turkey threw out a million Greeks and Algeria a million Frenchmen.
Turkio elĵetis milionon da grekoj kaj Alĝerio — milionon da francoj.

Indonesia threw out heaven knows how many Chinese--and no one says a word about refugees.
Indonezio elĵetis nur ĉielo scias kiom multe da ĉinoj — kaj neniu diras eĉ unu vorton pri rifuĝintoj.

But in the case of Israel, the displaced Arabs have become eternal refugees.
Sed en la kazo de Israelo, la delokitaj araboj fariĝis eternaj rifuĝintoj.

Everyone insists that Israel must take back every single Arab.
Ĉiuj insistas, ke Israelo devas preni reen ĉiun arabon.

Arnold Toynbee calls the displacement of the Arabs an atrocity greater than any committed by the Nazis.
Arnold Toynbee taksas la delokigon de ĉi-araboj kiel krimego, pli grava ol iu el tiuj, faritaj de la nazioj.

Other nations when victorious on the battlefield dictate peace terms.
Aliaj nacioj, venkinte sur la batalkampo, diktas pac-kondiĉojn.

But when Israel is victorious it must sue for peace.
Sed kiam venkas Israelo, tiu devas postuli pacon.

Everyone expects the Jews to be the only real Christians in this world.
Ĉiuj atendas, ke la judoj estu la nuraj realaj kristanoj ĉi-monde.
----------
Eric Hoffer

IgorSokoloff (User's profile) June 29, 2020, 7:34:24 AM

Esperanto is an artificial language like an automobile is an artificial horse.
Esperanto estas artefarita lingvo, samkiel aŭtomobilo estas artefarita ĉevalo.
(George Bernard Shaw)

Zam_franca (User's profile) July 9, 2020, 9:32:08 PM

«Pri la eterna triobla demando ĉiam restinta sen respondoj : "Kiuj estas ni? El kie venas ni? Kien iras ni?" mi respondas : "Pri tio, kio rilatas al mi persone, mi estas mi, mi venas el ĉe mi kaj tien mi reiras"» - Pjer' Dak' (Pierre Dac).

(À l'éternelle triple question toujours demeurée sans réponse : "Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ?" je réponds : "En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne".)

Zam_franca (User's profile) January 20, 2021, 9:23:59 PM

«Ĉio forpasos, kaj la mondo pereos sed la Naŭa Simfonio restos.» - Miĥail Bakunin [bvl sugesti pli taŭgan Esperantigon de tiu nomo]

Everything will pass, and the world will perish but the Ninth Symphony will remain. - Mikhail Bakunin

Altebrilas (User's profile) January 21, 2021, 8:13:40 PM

thyrolf:Ankaŭ ĉi-naskitoj perfortas !

Ankaŭ ekzistas enmigrantoj ne perfortas, estas la plej multaj, kiuj NE faras tion.

Oni akuzu ne "islamanojn", sed oni akuzu "krimulojn", kiuj ekzistas en ĉiuj etnoj. Ĉiun krimon oni devas indiviue persekuti.

Se certaj sociaj grupoj pli krimas ol aliaj, oni devas esplori la kondiĉojn, kial ili faras tion.
Kaj trovi strategiojn kiel malmultigi tiajn krimojn. (Sed bezoniĝas la VOLON fari tion)

Sed oni ne batu ĉiujn de la migrantoj, ekzemple. Ĉar samkaŭze oni povus ekz. bati ĉiun el la grupo de junaj viroj aĝaj inter 18 kaj 25 jarojn,
ĉar certajn krimojn tiu socia grupo faras multe pli ofte ol la averaĝo de la civitanoj.
Sociaj grupoj ne krimas, sed homoj ja. Sed iuj sociaj grupoj povas esti pli toleremaj ol aliaj pri tiuj krimuloj (vd. polico, Eklezio. ktp. en ĵusaj skandaloj) La kialoj de tia toleremo estas malkovrindaj.

StefKo (User's profile) February 21, 2021, 8:41:19 AM

@Altebrilas:
"Sed iuj sociaj grupoj povas esti pli toleremaj ol aliaj" kaj/aŭ pli tolerataj, eĉ kaŝataj, de ŝtata kaj alia potencoj.

Zam_franca (User's profile) February 23, 2021, 6:23:56 PM

Eble malvera citaĵo

"Patriotismo estas ami sian landon. Naciismo estas malami tiun de la aliuloj". - Charles de Gaulle

Pri tiu citaĵo: malfacilas trovi fonton en tute fidinda franclingva retejo.
Mi trovis espereble fidindan anglalingvan fonton (https://libquotes.com/charles-de-gaulle/quote/lbc9... - Life de la 9-a majo de 1969) sed ĝi ne estas precize la sama citaĵo... Kaj fakte estas citaĵo de Romain Gary.

Ĉu tie spertuleto pri De Gaulle aŭ pli simple, homo kiu travivis la tempon de la prezidantecon de De Gaulle kaj pli precize lian demision (en majo de la jaro 1969 do) scius ĉu tiu citaĵo estas vera aŭ ĉu ĝi estas erare atribuita al li?

Back to the top