Skip to the content

Interslavic language//Interslava lingvo//Medžuslovjansky jezyk

by KatjaMcFlores, October 23, 2020

Messages: 444

Language: Esperanto

KatjaMcFlores (User's profile) October 23, 2020, 11:10:43 AM

Hi, friends.
This "thread" continues the previous Interslavic "thread" that was closed for the limit of message-quantity.
Saluton, amikoj.
Či-fadeno daŭrigas la antaŭan fadenon pri la Interslava lingvo, kiu estis fermita pro la limito de mesaĝ-kvanto.
Ahoj, prijatelji.
Ova "nitka" prodolžaje poprědnu "nitku" odnosno Medžuslovjanskogo jezyka, ktora byla zatvorjena za ograničenje kolikosti poslanij.
--------------------
Here is that "thread:
Jen estas tiu fadeno:
Ta "nitka" je sde:
https://lernu.net/forumo/temo/27212

KatjaMcFlores (User's profile) October 23, 2020, 11:13:03 AM

«But why,» demanded the puzzled judge of the burglar standing before, «did you break into the same store three nights running?»
«Well, Judge, it's like this,» was the reply. «I picked out a dress for my wife and I had to change it twice.»
---------------
— Sed kial, — demandis konsternita juĝisto al rabisto, kiu staris antaŭ li, — vi rompe penettis la saman butikon dum tri noktoj sinsekve?
— La kialo, sinjoro juĝisto, jenas, — estis la respondo. — Mi elektis robon por mia edzino kaj devis ŝanĝi ĝin dufoje.
---------------
— Ale čemu, — spytal nedoumjeno sudja kradnika, stojavšego prěd njim, — vy pronikali v tojže magazin tri noči v redu?
— Pričina, pan sudja, je slědna, — byl odgovor. — Jesm izbral mojej ženě suknju i musěl měnjati ju dvukratno.

* * *

On a rural road a state trooper pulled this farmer over and said:
«Sir, do you realize your wife fell out of the car several miles back?»
To which the farmer replied:
«Thank God!.. I thought I had gone deaf!»
---------------
Sur kampara vojo policisto haltigis aŭton de farmisto kaj diris al tiu:
— Sinjoro, ĉu vi rimarkis, ke via edzino elfalis el via aŭto antaŭ kelkaj mejloj?
Al tio la farmisto respondis:
— Ho, dankon, Dio!.. Mi jam supozis, ke mi surdiĝis!
---------------
Na selskoj dragě policijnik obstanovil avto fermera i spytal jego:
— Pane, či vy zauvažili, že vaša žena izpadla iz vašego voza prěd nekoliko milej?
Fermer na to odgovoril:
— O, hvala Bogu!.. Ja už pomyslil, že jesm ogluhnul!

Zam_franca (User's profile) October 23, 2020, 1:50:25 PM

Ja ljubias toj jezykan.
(Mi ŝatas tiun lingvon)

Ĉu tio seneraras?
Mi uzis https://eo.wikipedia.org/wiki/Slovianski kaj http://steen.free.fr/interslavic/en-ms.html

StefKo (User's profile) October 23, 2020, 7:29:56 PM

Ja lublju toj jezyk.

lubiti - por unua persono estas lublju (ja lublju, ty lubiš, on/ona/ono lubi, my lubimo, vy lubite, oni/one lubet)
jezyk - tiu substantivo apartenas al tiu grupo kie nominativo estas tia sama kiel akuzativo, ekz. Medžuslovjansky je krasivy jezyk. Ja lublju toj jezyk.

sergejm (User's profile) October 23, 2020, 10:38:06 PM

http://steen.free.fr/interslavic/declinator.html
- estas deklinaciilo, ankaŭ estas konjugaciilo

StefKo (User's profile) October 24, 2020, 7:29:38 AM

Dankon por la ligilo, Sergejm!
Mi tiom da tempo perdis por deklinacii kaj konjugacii MS-ajn vortojn kaj ilo estas ĉe mane! Sufiĉis ekrigardi "Table of contents"!

IgorSokoloff (User's profile) October 24, 2020, 8:02:29 AM

Historical anecdote: Bernard Shaw and the queen
Historia anekdoto: Bernardo Ŝavo kaj la reĝino
Historična anekdota: Bernard Šou i kraljeva
---------------
Once Bernard Shaw dropped the phrase that all women are corrupt.
The English Queen heard that and when meeting Shaw, asked him:
«Is it true, sir, that you are saying that all women are corrupt?»
«Yes, Your Majesty.»
«And me too?! » exclaimed the queen indignantly.
«And you too, Your Majesty,» Shaw said calmly.
«And how much am I worth?» asked the queen.
«Ten thousand pounds» Shaw said at once.
«What, so cheap?! » the queen resented.
«You see, you are already bargaining about the price,» the playwright smiled.
----------
Foje Bernardo Ŝavo eligis la frazon, ke ĉiuj virinoj estas aĉeteblaj.
La angla reĝino eksciis pri tio kaj, renkontinte Ŝavon, demandis lin:
— Ĉu veras, sinjoro, ke vi asertas, ke ĉiuj virinoj estas aĉeteblaj?
— Jes, Via Moŝto.
— Ĉu ankaŭ mi? — indigne esklamaciis la reĝino.
— Jes, ankaŭ vi, Via Moŝto, — trankvile respondis Ŝavo.
— Kaj kiom, viaopinie, mi kostas?! — demandis la reĝino.
— Dekmil pundojn, — tuj diris Ŝavo.
— Ĉu tiel ĉipe?! — ofendiĝis la reĝino.
— Jen, atentu... Vi jam marĉandas pri la prezo, — ridetis la dramisto.
----------
Jedin raz Bernard Šou izrěkl frazu, že vse ženy sut prodažne.
Anglijska kraljeva poznala o tom i, sustrětši Šou, spytala u njego:
— Či to jest pravda, pan Šou, že vy utvrdžajete, že vse ženy sut prodažne?
— Da, Vaše Veličstvo.
— Či ja tož?! — negodujuči vozkliknula kraljeva.
— I vy tož, Vaše Veličstvo, — spokojno odgovoril Šou.
— I koliko, po vašemu mněnju, ja koštuju? — zapytala kraljeva.
— Deset tysečev funtov, — razom odgovoril Šou.
— Či tako malo? — voznegodovala kraljeva.
— Vot viděte, vy uže torgujete se za cěnu, — usměhnul se dramaturg.
===============
Probable, pli ĝustas ne "Ja ljubju toj jezyk", sed "Mně podobaje se sej jezyk".

StefKo (User's profile) October 24, 2020, 9:32:54 AM

IgorSokoloff:(...)
Probable, pli ĝustas ne "Ja ljubju toj jezyk", sed "Mně podobaje se sej jezyk".
Probable. Ljubiti - koncernas senton, podobati - koncernas estetikon, ĉu ne?
Zam_franca ekskribis: Mi ŝatas tiun lingvon, kion tamen oni devas traduki Ja ljubju toj jezyk

Dankon por la korektoj: ljubiti kaj ne lubiti kaj ankaŭ ljubju kaj ne lublju!

IgorSokoloff (User's profile) October 24, 2020, 5:58:59 PM

Historical anecdote: Newton, an egg and the watch
Historia anekdoto: Njuton, ovo kaj horloĝo
Historična anekdota: Njuton, jajce i časovnik
----------
Newton was very absent-minded person.
One day, while he was working in his study, his servant came in with an egg that she wanted to boil for his breakfast over a spirit lamp that stood by his desk.
Newton did not want her to interrupt his work, and he told her he would boil the egg himself.
She put the egg on the desk near his watch and went away, afrer explaining that the egg was supposed to boil four minutes.
Some time after, when she looked into the room, she saw the scientist standing near the lamp looking at the egg which he held in his hand, while the watch was boiling in the water.
---------------
Njuton estis tre distriĝema homo.
Unutage, dum li laboris en sia kabineto, lia servistino eniris kun ovo, kiun ŝi volis kuiri por lia matenmanĝo sur alkohola lampo, staranta apud lia tablo.
Njuton ne volis ke ŝi interrompu lian laboron, kaj li diris al ŝi ke li mem kuiros la ovon.
Ŝi metis la ovon sur la tablon apud lia horloĝo kaj foriris, eksplikinte ke la ovon necesas kuiri dum kvar minutoj.
Post iom da tempo, kiam ŝi enrigardis en la ĉambron, ŝi ekvidis, ke la sciencisto staras apud la alkohola lampo, rigardante al la ovo, kiun li tenis en sia mano, dum la horloĝo troviĝis en la bolanta akvo.
---------------
Njuton byl velmi razsějany člověk.
Jednogo dnja, kogda on pracoval v svojej studije, jegova služka vošla s jajcem, koje ona hotěla svariti jemu na snědanje na alkoholnoj lampě, ktora stojala podle jegova stola.
Njuton ne htěl, že by ona prěryvala jegovu rabotu, i on skazal jej, že on sam svari to jajce.
Ona položila jajce na stol kolo jegova časovnika i ušla, objasnivši jemu, že jajce trěba variti čeryri minuty.
Črěz něktoro vrěme, kogda služka glednula v studiju, ona uviděla, že naučnik stoji podle lampy, pozirajuči na jajce, ktoro on držal v rukě, a jegov časovnik nahodi se v kypějučej vodě.

KatjaMcFlores (User's profile) October 25, 2020, 11:22:41 AM

Eta informaĵo koncerne la vortojn "ljubiti" kaj "podobati se".
Jen kion proponas Google-tradukilo:
EO: Mi ŝatas ĉi tiun lingvon.
EN: I like this language.
PL: Podoba mi się ten język.
BY: Мне падабаецца гэтая мова.
UA: Мені подобається ця мова.
---------------
EO: Mi ŝatas terpomojn.
EN: I like potatoes.
PL: Lubie ziemniaki.
BY: Мне падабаецца бульба.
UA: Я люблю картоплю.
===============
Pritema žartovka:
---------------
Newly wed wife to her husband:
«That is why I can't stand you — you are so unpredictable. On Monday you liked the potatoes, Tuesday you liked the potatoes, Wednesday you liked the potatoes, Thursday you said you loved the potatoes preparation, Friday you liked the potatoes, Saturday you liked the potatoes and now all of a sudden on Sunday you say that you don't like potatoes.»
---------------
Ĵus edziniĝinta virino diras al sia edzo:
— Vi estas simple netolerebla pro via malkonsekvenco!.. Lunde vi ŝatis terpomojn, marde vi ŝatis terpomojn, merkrede vi ŝatis terpomojn, ĵaŭde vi diris, ke al vi tre plaĉas, kiel terpomoj estas preparitaj, vendrede vi ŝatis terpomojn, sabate vi ŝatis terpomojn kaj nun, dimanĉe, vi subite diras, ke vi jam ne ŝatas terpomojn.
---------------
Nedavno omužena děvčina govori svojemu suprugu:
— Ty jesi prosto nesnosny s tvojeju protivrěčnostju!.. V ponedelok ty ljubil kartofelj, vo vtorok ty ljubil kartofelj, v srědu ty ljubil kartofelj, v četvrtok jesi skazal, že tobě velmi podobaje se, kako kartofelj je prigotovjeny, v petok ty ljubil kartofelj, v subotu ty ljubil kartofelj, a sejčas, v nedělju, ty iznenada govoriš, že ty uže ne ljubiš kartofelj.

Back to the top