Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, July 1, 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

sergejm (User's profile) September 28, 2019, 5:46:41 PM

Karkasson (Carcassonne) estas populara tabla ludo. Ludantoj poorde prenas hazardan tajlon, kaj metas sur ĝin miplojn depende la tajlo - rabiston sur vojon, kavaliron en urbon, kamparanon sur kampon, monaĥon en monaĥejon.
Laŭ reguloj de la ludo oni ne distingas monaĥejon kaj monaĥinejo - sed iuj ludantoj nomis monaĥejon kun vojo monaĥinejo - mi pensas vi komprenas, kiel distingas monaĥejo kaj monaĥinejo kaj por kio necesas vojo al monaĥinejo.

StefKo (User's profile) September 28, 2019, 10:28:23 PM

Fakte. Oni povas legi pri ĝi en interreto. Nun mi konjektas.
Dankon!
Kaj kio estas la "miplo"? En vortaro.net mankas tiu vorto. Ĝi signifas "peono"?

sergejm (User's profile) September 29, 2019, 9:13:52 AM

Miplo estas mallongigo de "MIa PopoLO" (My PeopLE) - unu el pecoj en formo de homo de koloro elektita de ludanto, uzata en ludo.
Tajlo (Tile)- fragmento de mapo, sur kiun ludanto metas miplon - en Karkassono ĝi estas kvadrataj, en aliaj ludoj ĝi povas esti sesangula, tiam ĝi nomiĝas hekso (hex).
Ambaŭ unue aperis en Karkassono.
En ordinara vortaro vi ne trovos ĉi tiujn vortojn. Mi pensas, mankas Esperanta vortaro de ludoj

KatjaMcFlores (User's profile) September 29, 2019, 2:50:44 PM

Украинский парубок женился на русской дивчине.
An Ukrainian boy married a Russian girl.
Juna ukrajno edziĝis kun rusa knabino.

Перед первой брачной ночью отец даёт ему наставления:
Before the wedding night, his father gives him instructions:
Antaŭ la unua matrimonia nokto lia patro instrukcias lin:

— Сначала возьми её на руки и отнеси на кровать, чтобы показать, какие мы, украинцы, сильные.
"First, take her in your arms and carry her to the bed to show how strong we Ukrainians are.
— Unue prenu ŝin surbrake kaj portu ŝin al la lito, por montri, kiaj fortaj ni, ukrajnoj, estas.

Затем сними с себя одежду, чтобы показать, какие мы, украинцы, красивые.
Then take off your clothes to show how handsome we Ukrainians are."
Poste demetu vian veston por montri, kiaj belaj ni, ukrajnoj, estas.

В этот момент из соседней комнаты слышится голос деда:
At that moment, the voice of the grandfather is heard from the next room:
Ĉi-momente el alia ĉambro aŭdiĝas la voĉo de la avo:

— А затем начинай мастурбировать, чтобы показать, какие мы, украинцы, независимые!
"And then start masturbating to show how independent we Ukrainians are!"
— Kaj poste komencu masturbi por montri, kiaj sendependaj ni, ukrajnoj, estas!

sergejm (User's profile) September 29, 2019, 7:50:21 PM

En dua parto de libro "Lernejo de Bono kaj Malico" ("School of Good and Evil") la lernejo iĝas lernejo por knabinoj kaj lernejo por knaboj.
En rusa traduko: "Девочки и Добро начинаются с одной буквы" ("Girls and Good begin from the same letter).
En Esperanto ne estas tiel...

IgorSokoloff (User's profile) September 30, 2019, 11:01:52 AM

"Did you wash your hands before dinner, my honey?"
"Of course, Ma. You can see it if you look at the towel."
----------
- Доченька, ты помыла руки перед обедом?
- Конечно, мама. Ты можешь увидеть это, если посмотришь на полотенце.
----------
- Finjo, ĉu vi lavis viajn manojn antaŭ la tagmanĝo?
- Certe, panjo. Vi povos ekvidi tion, se vi ekrigardos al la viŝtuko.

* * *

"Can you forgive a man who struck you?"
"I think I can, if he is stronger than I am."
----------
- Ты смог бы простить человека, который ударил тебя?
- Думаю, что смог бы, если тот сильнее меня.
----------
- Ĉu vi povus pardoni homon, kiu frapus vin?
- Mi pensas ke mi povus, se tiu estus pli forta ol mi.

* * *

A lady gave a little girl a candy.
"What must you say if you are given anything?" asked her mother.
The girl thought a little and then said:
"Give me one more please."
----------
Дама дала маленькой девочке конфету.
- Что ты должна сказать, если тебе что-то дали? - спросила её мать.
Недолго подумав, девочка сказала:
- Дайте мне ещё одну, пожалуйста.
----------
Sinjorino donis al eta knabino bombonon.
- Kion vi devas diri, se oni ion donas al vi? - demandis ŝia patrino.
Post nelonga pripenso la knabino diris:
- Donu al mi ankoraŭ unu, perfavore.

* * *

"Sonny, I've told you again and again not to speak when grown-up people are talking but wait until they stop."
"I've tried, Pa, but they never stop."
----------
- Сынок, я тебе неоднократно говорил, чтобы ты не разговаривал, когда говорят взрослые, а подождал, когда они закончат.
- Я пробовал, папа, но они никогда не останавливаются.
----------
- Fiĉjo, mi multfoje diris al vi, ke vi ne parolu, kiam parolas adoltoj, sed atendu ĝis kiam ili haltas.
- Mi provis, paĉjo, sed ili neniam haltas.

* * *

"Daddy, please buy me a drum."
"Oh, no. You'll play it and disturb me in my work."
"Don't worry, Dad. I'll play when you're asleep."
----------
- Папа, купи мне, пожалуйста, барабан.
- О, нет. Ты будешь барабанить по нему и мешать мне работать.
- Не беспокойся, папа. Я буду барабанить, когда ты будешь спать.
----------
- Paĉjo, aĉetu por mi, perfavore, tamburon.
- Ho ne. Vi tamburados ĝin kaj malhelpos al mi labori.
- Ne maltrankviliĝu, paĉjo. Mi tamburos, kiam vi estos dormanta.

StefKo (User's profile) September 30, 2019, 9:55:24 PM

Finofara argumento de furioza edzino

Unu edzino riproĉas sian edzon:
– Vi estas sentaŭgulo,ega sentaŭgulo. Vi estas tiel ega sentaŭgulo ke se ekzistus monda ĉampionado de sentaŭguloj vi atingus duan pozicion!
– Kial la duan? – demandas la edzo.
– Ĉar vi estas tia sentaŭgulo!...

StefKo (User's profile) October 1, 2019, 8:07:31 PM

Kio loĝas en vira kapo?

Edzino al sia edzo:
– Klarigu al mi, kial vian kapon senĉese invadas pensoj pri sekso?
– Ili ne invadas la kapon, ili loĝas tie – respondas la edzo.

sergejm (User's profile) October 2, 2019, 8:55:06 AM

Kial nepo ne iĝos generalo?
- Avĉjo, kiam mi estos adolta, ĉu mi iĝos serĝento?
- Jes, vi iĝos, nepĉjo.
- Ĉu mi iĝos leŭtenanto?
- Jes.
- Ĉu mi iĝos kolonelo?
- Jes.
- Ĉu mi iĝos generalo?
- Ne, generalo havas propran nepon.

StefKo (User's profile) October 2, 2019, 10:20:17 AM

Maltrafa argumento

Patrino riproĉas sian filinon:
– Mi malpermesas al vi reveni tiel malfrue al hejmo! Vi havas nur 17 jarojn! Mi en via aĝo…
– Mi scias, mi scias… Vi en mia aĝo senĉese rastadis hejme… ĉar mi havis 6 monatojn…

Back to the top