Đi đến phần nội dung

ni alveturas gasti

viết bởi crescence, Ngày 08 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 21511

Tin nhắn cuối

Kio estas la diferenco (en lingvouzo) inter...

viết bởi JeffB, Ngày 05 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 20553

Alfabeto de Bestoj

viết bởi Oŝo-Jabe, Ngày 01 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 20991

Tin nhắn cuối

Kiel skribi la hoketon ?

viết bởi crescence, Ngày 04 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 10
 • Lượt xem: 19819

Tin nhắn cuối

Kies...ĝi

viết bởi crescence, Ngày 03 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 18652

Tin nhắn cuối

Ĉu ne estas "yeah"?

viết bởi sotobleat, Ngày 02 tháng 3 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 17202

Tin nhắn cuối

Konfuzejo

viết bởi kfa, Ngày 22 tháng 2 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 21270

Tin nhắn cuối

"kiel estas via nomo?"

viết bởi vitorlranjos, Ngày 06 tháng 5 năm 2008

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 19
 • Lượt xem: 33250

Tin nhắn cuối

Ĉu vi usas komon ĉi tie?

viết bởi jchthys, Ngày 25 tháng 2 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 27415

Tin nhắn cuối

Kiu estas Anjo

viết bởi Martinbr, Ngày 25 tháng 2 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 22772

Tin nhắn cuối

Quay lại