Đi đến phần nội dung

Pri la E-o en ĵurnaloj neesperantlingvaj

viết bởi tarpali, Ngày 02 tháng 8 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28335

Vi povas uzi GuppY esperante !

viết bởi guillaume_martin, Ngày 22 tháng 7 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 31646

Tin nhắn cuối

......ouch.....

viết bởi Novico Dektri, Ngày 26 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 29899

Tin nhắn cuối

Pink Floyd Translation Help

viết bởi kejos144, Ngày 28 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 31044

Tin nhắn cuối

What happened to the site today, and why can't I use the Instant Messenger?

viết bởi Shawna, Ngày 27 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 28277

It's my first time here!

viết bởi bluechocobo, Ngày 27 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 27072

Tin nhắn cuối

Oscedi

viết bởi fojo, Ngày 20 tháng 4 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 29536

Tin nhắn cuối

Dictionary Proposal

viết bởi Qwertie, Ngày 02 tháng 8 năm 2005

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 19
 • Lượt xem: 37778

Tin nhắn cuối

trinki/drinki

viết bởi fojo, Ngày 10 tháng 5 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 28670

Tin nhắn cuối

Ownership, other than his, her, their, etc.

viết bởi kejos144, Ngày 26 tháng 7 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 28115
Quay lại