Đi đến phần nội dung

"Could" and "Would"

viết bởi goodgerster, Ngày 21 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 43132

Tin nhắn cuối

ABREVIATION IN ESPERANTO

viết bởi SEYMOUR, Ngày 22 tháng 11 năm 2004

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 39433

Tin nhắn cuối

To say: how old are you / i'm ... years old

viết bởi Thorino, Ngày 28 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 42506

New Words

viết bởi dukearmitage, Ngày 17 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 43943

Tin nhắn cuối

"Alicia en Mirlando" Proofreaders

viết bởi enwilson, Ngày 14 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 42446

TEACHERS WANTED

viết bởi Machjo, Ngày 06 tháng 7 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 37742

Tin nhắn cuối

Ido: a reform of Esperanto?

viết bởi kannouteki_neko, Ngày 22 tháng 5 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 16
 • Lượt xem: 61327

Will the forums be fixed for Firefox soon?

viết bởi Qwertie, Ngày 07 tháng 6 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 42410

How do some people do it?

viết bởi pinto, Ngày 09 tháng 9 năm 2004

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 50397

differents words for"work" and "labor"

viết bởi SEYMOUR, Ngày 21 tháng 4 năm 2005

Ngôn ngữ: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 37881
Quay lại