Skip to the content

La fama rusa poetino kaj pentristino Julianna Ko

by Серёга, January 10, 2018

Messages: 126

Language: Esperanto

Серёга (User's profile) May 13, 2018, 8:36:13 PM

externalImage.png


Kio estos poste, mi ne scias...


Kio estos poste, mi ne scias...
Timemo iĝis iom ĝis
Degel', degelo, mi fandiĝas...
La bruston premis aŭror-anim'.

Mi kian rolon ree ludas,
Ŝanĝante min mem en aspekt'?
Mi falas kaj denove flugas...
Adiaŭas tagojn mia spekt'...

Mi iras sole, iras rande...
Kalkulos surde mi ĝis cent.
Mi lacis, cedos ion grandan,
Flustros: ŝvebpendu ama sent'.

Mi ne atendis ke al majo
Ekvekus iama printemp'.
Mi fidas ĝin senvole gaje.
Seniĝas mi je dorm' de gel'.

Kio estos poste, mi ne scias...
En ĉio, ĉie subitec'...
Degel', degelo, mi fandiĝas...
Sed eblas ambaŭ ni en degel'...
2011

Серёга (User's profile) May 17, 2018, 9:32:22 PM

externalImage.png


Mallernis pentri mi.

Mi kiel vivos? – diru vi,
Mallernis pentri mi.
Mi amis preni farbon per penik'
Kaj tuŝi, tiri laŭ paper-folio.
2005

Серёга (User's profile) May 26, 2018, 10:44:36 PM

externalImage.png


Amo


Glitante laŭ mincaj linioj
Ci transformiĝas ĝis nebul',
Kaj per aromo de lilioj
Ci faŭlas en ies regul'.

Ci ĉarmas simple tuje iun,
Nur vidis ties spuron en brum',
Kuraĝe aspiras en ferion
Per neskribita novel' dum.

Kvankam faletas ci tre rare
Kaptinte iun en cia kaĝ',
Ne pardoninda se erare
Ci ĉesigas tiun en la vojaĝ'.

Ci ofte donas inspiradon
Kaj alojn kvazaŭ daŭras sonĝ'.
Kutimas faloj, ekflugadoj,
Turmentoj, larmoj, kora lonĝ'.

Okazas iam tre dolore,
Peze cin maski pri ofendiĝ',
Sed ci kontentas pri la rolo,
Ne venas tiam honto kaj tim'.

Ja ofte donas ci esperon,
Ci virte lumas el elir'...
Ĉiuj miras, sed antaŭe vere
Iujn frenezigus cia dir'.

Ci kondukadis al senprudento;
Igadis riski pri la task';
Ruinigante iujn sentojn,
Ci ne akordis kun io sub mask'.

Ci aperadas ĉie identa
Kaj ja diversa ĉiam por ĉiu.
Glitas laŭ haŭt', tremigas dentojn
Kaj ondas varme ci de Dio.

Ci ĉiam ĉie nekaptebla,
Ne obeigi cin al ni.
Сi preterflugos... ni senhelpas
Kvankam sciante tion ĉi.

Kiu foje provis – tiu kredas
Ke mir' ripetos sin iam.
Per ci manipuli ci vetoas -
Per la aŭstera sento Am'.
2006

Серёга (User's profile) May 27, 2018, 1:49:42 PM

Julianna antaŭnelonge pentris:


externalImage.png

Серёга (User's profile) June 1, 2018, 5:02:42 PM

externalImage.png


Radio kaj Glacio


Tuŝante milde
Stelradio
Plorigis duron de
Glacio,
Trabatis sin el post
nubar',
Prezentis donon da
astrar'.
Ĝlacio spektis,
estus lum',
Defluus akvo
gut'-post-gut'..
Sed ja okazis
luma nul'...

Ĉu efektive
vanis hast'?
Do li eraris
pri elekt'?
Li ridigis distrikton
vaste.
"La stultul'" – diris
ĉia lekt'.
Li tiel trovis pri
respond'
Por ŝanĝi ion en
sia sort'.
Ne savi Glacion
de frid',
Ne gajni ĉiaman
konflikt'.

Li sagis reen for
post nub'
Tre supren por
neniu vidus.
Ja li ne volis
esti dup' -
Al li domaĝe (Ja li domaĝas)
aŭdi ridon.
Li volas lumi
neniam plu
Por gutus disde
dura prizm'.
Sed Glacio
ne brilas nun
Kaj ĉiutempe
vokas lin.
2004

Серёга (User's profile) June 14, 2018, 9:52:23 PM

Spektadas unu linda
Virino, kore inda,
Spektadas hor' post horo
Dancadon tre sonoran.

Movado, akcelado
Turnado, poste fado -
Kaj brakoj kiel ansoj,
Rivoluo en danco.

Beleco de momento -
Kreita tra turmento.
Apogo de parencoj,
Ridet' al rekompenco.

Kaj ŝia koro sagas al...
Kvazaŭ ja ŝia estus bal',
Ja preskaŭ en ĉi tiu scen'
Ĉi tiujn taktojn farus mem.

Ŝi flirtus mem, mem kiel ond'
Kaj ŝi perfekte fermus rond'.
Do ŝi mesaĝas kisojn ravajn,
Admiras tre artistojn bravajn.

Ja ŝi ne povas iam danci,
Nek iel eĉ memstare pansi.
Estas deziro pika lanc',
Kaŭze de mankas tia ŝanc'.

Futbali ĉu ne bali?
Ralioj por ne fali!
Sportkonkursoj ekzistas
Plezuri pri sportistoj.

Jen unu fintas pilkon,
Precize teksus silkon.
Pli ol teatristo rolon,
Enĵetas brile golon.

Aŭtisto povas stiri,
Pilot' laŭ bluec' iri.
En malproksiman pomon
Sag' volas fari zomon.

Ŝi ĉiun amas, luma viv'.
Ŝi slojde grimpas sur sian klif'.
Pli ofte ŝi mojosa
En labor' ol serioza.

Jen bildoj kaj poemo
Fariĝas sen problemo.
Sed ofte sporto nur en menc'
Kaj bela danca riverenc'.

Mi ne komprenus ŝian trem',
Ŝi ĉirkaŭpasas tian tem'.
Mi ne inspiris ŝin por vers',
L' fanditaĵ' nur el mia erc'.

En mondo movas sin homar'
Arigas rojoj sin je mar'.
Tolero tenas saĝon:
Nin lasi en kuraĝon.

Серёга (User's profile) June 16, 2018, 10:10:59 PM

externalImage.png

Mi aŭdas kiel falas neĝo

Mi aŭdas ke falas neĝ' -
Mi vidas ke tempo iras.
Min simple ja gvidas la leĝ' -
Laŭ kiu atende mi vivas.

Kutima vespera silent' -
Mi konis arkanon de ĝi.
Kaj kiu por kies atend' -
Iu solvas ĉiam anstataŭ ni.

Mi scias ke tempo ne trompas,
Сindrigos l' nenecesan tut',
Sed la valoran ne rompas,
Por torni ne hastas gut'.

Kaj mi ne tediĝos revi,
Kaj kredi, savante esperon.
La koro biasas atendi,
Ne timas brulantan esteron.

La koro ne timas ofendojn,
Kaj vortoj ne vundas ĝin -
Do la suna lumo savendos
D' malbon', de dolor', de malic'.

Atentante de fala neĝ' -
Mezuras mi tagojn per spir'.
La fajroj de ĉiela helec'
Kurumon sian finas laŭ vic'.
2008

Серёга (User's profile) June 30, 2018, 8:02:21 PM

externalImage.png

Kiso

Trukos tre super abism' lazura
Ja anim' de ci kaŭze de kis',
En tiu momento nokta pura
Mister' olda tuj aperos cis.

Donos ĝi muzikon de libero,
Ĝi donacos al ci brilan ond'.
Cin ĉirkaŭos tiam flega sfero,
Sonoretos milde kariljon'.

Estos tie susur' folioza,
Varm' somera de julia tag',
Tute plenos mond' metamorfoza
Sen timeg', sen perdoj kaj sen larm'.

Ĉio okazos, kiel ci revadis,
Lipojn kiam tuŝos tiu flam'.
Ne por idealo ja ci vadis,
Kovros veron de amikinar'.

Simple sciis ci ke unufoje
La kor' suprenflugos ja per sent'
Al surpriz' al nuboj vigle, ĝoje.
Kuratingos ilin tuj kun vent'.
2007

Серёга (User's profile) July 15, 2018, 10:17:38 PM

externalImage.png

Malgranda princo


Descendis princ' de planedeto,
Saltis de veg' en l' mondan reton.
Li petis longe por rifuĝ',
Sed vagis kvazaŭ en vaku'.

Ĉirkaŭis frida nebuleco,
Ofendoj, timo, memtrompeco,
Estas plektinta labirint'
El brilaj kozoj d' falsa tint'.

D' alia mond' ambasadoro
Ne komrenetis tiujn morojn.
Konfesi li ne havas rajt':
Transpaŝi trans morala trajt'.

Post l' trajt' nocioj bonaj finus.
Kaj lumo hela estingiĝus.
Nur malamikoj bruas trude,
Kaj vento flustris al li: "Fuĝu.

Tien, ci konos amikaron
Kaj estas kie tri mil fajroj,
Ke cent mil jaroj ja laŭ vico
Atendas esperante princon.

Ili similas ja al ci,
Revas naivaĵojn pri ĉio.
Kaj estas post nebul' insulo.
Misis pri universo ulo."
2007

Серёга (User's profile) July 21, 2018, 1:25:32 PM

externalImage.png


Ci amas min, ĝuste mi scias


Ci amas min, tion mi scias,
Nur timas oficialigi.
Mi sentas en konversacioj,
Mi dubojn al tio ne aligas.

Ci amas min, ĝuste mi scias,
Ne gravas al mi konfidenco.
Penetrante en vortojn ciajn,
Mi trovos animan varmecon.

Ci amas min, rekte mi scias,
Eĉ se tion ci ne konscias.
Ja dense laŭ rand' Amo iras,
Tripunkton ne tien starigas...
2015

Back to the top