Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, July 1, 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

KatjaMcFlores (User's profile) October 27, 2019, 1:28:34 PM

— Иду я как-то по лесу, — рассказывает охотник, — и вдруг вижу: волк!
"Once I was walking through the forest," relates a hunter, "and suddenly I saw a wolf!"
— Mi do iris foje tra arbaro, — rakontas ĉasisto, — kaj subite ekvidis lupon!

Ну, я притаился за деревом, вынул нож, а потом выскочил и одним ударом отсек волку хвост!
"Well, I hid behind a tree, pulled out my knife, then jumped out and with one blow choped the wolf's tail off!"
Nu, mi kaŝiĝis malantaŭ arbo, elingigis mian tranĉilon, post kio elsaltis kaj unubate dehakis al la lupo ĝian voston!

— А почему хвост, а не голову?
"But why the tail, and not the head?"
— Sed kial ĝuste la voston?.. Kial ne la kapon?

— Да голову ему до меня кто-то отрезал.
"Well, in fact, somebody had cut it's head off before me."
— Nu, fakte, ĝian kapon iu fortranĉis antaŭ mi.

* * *

Variaĵo je la temo de konata fabelo.
----------
— Еду я, дочки, в края далёкие, заморские... Что хотите, чтоб я привез вам?
"I’m going, my daughters, far away, overseas... What do you want me to bring for you?"
— Mi do vojaĝos, filinoj miaj, al landoj malproksimaj, transmaraj... Kion vi volas, ke mi kunportu por vi?

— Мне, папенька, привезите платьев французских, — попросила старшая сестра.
"Bring me, daddy, a pair of french dresses,," the older sister said.
— Por mi, paĉjo, alportu robojn francajn, — petis la plej aĝa fratino.

— А мне, папенька, привезите сладостей сахарных, — попросила средняя сестра.
"Bring me, daddy, sugar sweets," the middle sister said.
— Kaj por mi, paĉjo, alportu dolĉaĵojn sukerecajn, — petis la dua fratino.

— А мне, папенька, привезите чудище дивное, огромное и волосатое для сексуальных утех и извращений, — тихо молвила младшая сестра.
"And for me, daddy, bring a marvellous monster, huge and hairy, for sexual pleasures and perversions,” quietly said the younger sister.
— Kaj por mi, paĉjo, alportu monstron miraklan, egan kaj harozan, por seksumaj voluptoj kaj perversoj, — milde prononcis la plej juna fratino.

— Да ты что, дочка, совсем рехнулась? Я ведь отец твой и не могу это позволить!
"Are you crazy, my daughter? I’m your father, and I can’t allow such a thing!"
— Ĉu vi freneziĝis, filino mia? Mi ja estas via patro kaj tial do ne povas tion permesi!

— Ладно, пойдем более длинным путем... Привезите мне, папенька, цветочек аленький.
"Okay, let's go a longer way ... Bring me, daddy, a scarlet flower."
— Nu bone, ni do prenu pli longan vojon... Alportu por mi, paĉjo, floreton skarlatan.

KatjaMcFlores (User's profile) October 28, 2019, 2:26:10 PM

Поймал дракон русского, украинца и еврея и говорит им:
A dragon caught a Russian, an Ukrainian and a Jew and tells them:
Drako kaptis ruson, ukrajnon kaj judon kaj diras al ili:

— Вон ту гору видите? Давайте бегом вокруг нее. Кто первый прибежит, того отпущу.
"Do you see that mountain? Come on, run around it. Whoever will come to this place first I will release."
- Ĉu vi vidas tiun monton? Ek, kuru ĉirkaŭ ĝi. Tiun, kiu unua alkuros ĉi-loken, mi liberigos.

Делать нечего — побежали.
They couldn't evade the task and started running.
Ili ne povis eviti la taskon kaj tial do ekkuris.

Часа через три нос в нос прибегают русский и украинец.
About three hours later, the Russian and the Ukrainian came running, nose to nose.
Post ĉirkaŭ tri horoj naz-al-naze alkuras la ruso kaj la ukrajno.

Дракон подождал чуток и спрашивает:
The dragon waited a bit and asked:
La drako iom atendis kaj demandis:

— Ну а где этот, с пейсами?
"Well, and where is that one, with payot?"
— Kaj kie estas tiu, kun la tempiaj bukloj?

— А, да он слабак... вообще бегать не умеет... домой ушел...
"Oh, he is a weakling... not able to run at all... he’s gone home...
— Ho, li estas tamen malfortulo... tute ne kapablas kuri... li foriris hejmen...

IgorSokoloff (User's profile) November 1, 2019, 10:04:21 AM

Two terrorists have a discussion in a bar.
Два террориста дискутируют в баре.
Du teroristoj diskutas en drinkejo.

The waiter asks them what the discussion was about.
Официант спрашивает их, о чём идёт дискуссия.
La kelnero demandas ilin, pri kio temas ĉi-diskuto.

Terrorist: We are planning to kill ten thousand people and a donkey.
Террорист: Мы собираемся убить десять тысяч человек и осла.
Teroristo: Ni intencas murdi dek milojn da homoj kaj azenon.

Waiter: But why a donkey?
Официант: А осла-то зачем?
Kelnero: Sed kial azenon?

Then one terrorist says to the other, “See... I told you nobody will care about the ten thousand people”.
И один террорист говорит другому: - Видишь... Я же говорил тебе, что никто не побеспокоится об этих десяти тысячах человек.
Kaj unu teroristo diras al la alia: - Vi vidas... Mi ja diris, ke neniu zorgigos sin pri ĉi tiuj dek miloj da homoj.

* * *

"I love her so much!"
- Я так сильно её люблю!
- Mi tre forte amas ŝin!

"But she’s just 14 and you are 28."
- Но ей всего четырнадцать лет, а тебе двадцать восемь.
- Sed ŝi havas nur dek-kvar jarojn, dum vi aĝas dudek-ok.

"Oh, age is just a number."
- О, возраст - это всего лишь цифра.
- Ho, aĝo estas nur cifero.

"Yes... And jail is just a room."
- Ну да... А тюрьма - это всего лишь помещение.
- Ho jes... Kaj prizono estas nur ejo.

* * *

Doctor: I’m sorry but you suffer from a terminal illness and have only 10 to live.
Доктор: Сожалею, но вы страдаете смертельной болезнью, и у вас только десять жизни.
Doktoro: Mi bedaŭras, sed vi suferas pro morta malsano, kaj vi havas nur dek da vivo.

Patient: What do you mean by 10? 10 what? Years? Months? Weeks?
Пациент: Что значит десять? Десять чего? Лет? Месяцев? Недель?
Paciento: Kio signifas dek? Dek da kio? Da jaroj? Da monatoj? Da semajnoj?

Doctor: Nine...
Доктор: Девять...
Doktoro: Naŭ...

Patient: What?
Пациент: Что?
Paciento: Kio?

Doctor: Eight...
Доктор: Восемь...
Doktoro: Ok...

* * *

Boy: Hey, you look so beautiful...
Парень: Ты очень красивая...
Knabo: Vi aspektas tre bele...

Girl: Aww... Thank you. I don’t know what to say.
Девушка: О-о... Спасибо. Даже не знаю, что сказать.
Knabino: Ho... Dankon. Mi eĉ ne scias, kion diri.

Boy: Just lie something, like I did.
Парень: А ты соври что-нибудь, как и я.
Knabo: Kaj vi mensogu ion, samkiel mi.

* * *

Grandfather: When I was your age, I used to go to the market with two Rupees and bring home rice, milk, bread, vegetables etc.
Дед: Когда я был в твоём возрасте, я обычно ходил на рынок с двумя рупиями и приносил домой рис, молоко, хлеб, овощи и т.п.
Avo: Kiam mi havis vian nunan aĝon, mi kutime iradis al bazaro kun du rupioj kaj alportadis hejmen rizon, lakton, panon, legomojn ktp.

Grandson: Nowadays it is difficult. There are CCTV cameras everywhere.
Внук: В наши дни это уже трудно. Повсюду висят камеры видеонаблюдения.
Nepo: Nuntempe tio jam malfacilas. Ĉiuloke pendas kameraoj de observado.

StefKo (User's profile) November 1, 2019, 8:11:56 PM

Kompreno de la spactempo

Ĉu vi imagas al vi la spactempon? Ne? Do klarigas tion al vi la komando de iu kaporalo: “Soldato Kovalski, vi fosos kavon de tiu arbo ĝis la tagmanĝo! Plenumi!”

sergejm (User's profile) November 2, 2019, 2:13:21 AM

Mi aŭdis similan anekdoton, sed ĝi finiĝas "... de mi ĝis la sekva fosto"

KatjaMcFlores (User's profile) November 2, 2019, 8:27:51 AM

— О, дорогой... Да у тебя эрекция!
— Да, дорогая, но только не трогай... Это твой подарок на Новый год.
----------
"Oh, my darling ... You have an erection!"
"Yes, my honey, but don't touch it ... This is the New Year gift for you.
----------
- Ho, karulo mia... Vi ja havas erektiĝon!
- Jes, karulino, tamen ne tuŝu ĝin... Estas la novjara donaco por vi.

* * *

Лена до последней странички пролистала Камасутру и прослезилась... Они так и не поженились…
----------
Helen flipped through the Kamasutra to the last page and shed a few tears... They didn't get married in the end...
----------
Helenjo foliumis la Kamasutron ĝis la lasta paĝo kaj verŝis paron da larmoj... Ili ne geedziĝis en la fino...

* * *

Сидя в автобусе рядом с обольстительной тайской девушкой Вася думал: "Только бы не встал, только бы не встал…" Но у неё встал.
----------
Sitting in a bus next to a seductive Thai girl, Basil thought: “Only it shouldn't erect, only it shouldn't erect...' But hers has erected.
----------
Sidante enbuse apud seksalloga tajlanda junulino, Bazilo pensis: "Nur ĝi ne erektiĝu, nur ĝi ne erektiĝu..." Sed ĉe ŝi erektiĝis.

StefKo (User's profile) November 2, 2019, 11:14:58 AM

He, tiu angla lingvo!

Aerodromo en Londono. Kontrolo de la pasporto.
– Name?
– Abdul Jabar Dahar
– Sex?
– 4 times a week
– No, no. Male? Female?
– Male, female, sometimes camel...

sergejm (User's profile) November 2, 2019, 1:40:02 PM

Angla kaj rusa lingvoj
Pasaĝero: Two tickets to Dublin! (Du biletojn al Dublino!)
Kasisto: Куда, блин? (Kien, blino?)
P: Туда, блин! (Tien, blino!)

KatjaMcFlores (User's profile) November 2, 2019, 6:10:28 PM

Kelkaj citaĵoj pri la angla lingvo:
==========
English is a simple but very difficult language. It consists of only foreign words, which are also incorrectly pronounced.
Английский - простой, но очень трудный язык. Он состоит из одних иностранных слов, которые к тому же неправильно произносятся.
La angla estas simpla, sed tre malfacila lingvo. Ĝi konsistas el nuraj fremdaj vortoj, kiuj aldone estas malĝuste prononcataj.
(Kurt Tucholsky)
* * *
The British take a dozen of monosyllables into their mouths, chew them, swallow them, and spit them out. And this is called the English language.
Англичане берут в рот дюжину односложных слов, жуют их, глотают их, и выплёвывают. И это называется английским языком.
La angloj prenas enbuŝen dekduon da unusilaboj, maĉas ilin, glutas ilin kaj poste elkraĉas ilin. Kaj tion oni nomas la angla lingvo.
(Heinrich Heine)
* * *
The English and the Americans are two peoples divided by a common language.
Англичане и американцы - два народа, разделенные общим языком.
Angloj kaj usonanoj estas du popoloj, dividitaj per la komuna lingvo.
(George Bernard Shaw)
* * *
The knowledge of the guides in English is just enough to bring any explanation to complete confusion.
Познания гидов в английском языке как раз достаточны, чтобы всякое объяснение довести до полной неудобопонятности.
Konoj de gvidistoj pri la angla lingvo ĝuste sufiĉas por konduki ĉiun klarigon ĝis plena malklareco.
(Mark Twain)
* * *
Even if you master perfect English, who are you going to talk to?
Даже если вы овладеете безупречным английским языком, с кем вы собираетесь на нем разговаривать?
Eĉ se vi majstos la anglan lingvon je senriproĉa nivelo, kun kiu vi intencas interparoli helpe de ĝi?
(Clarence Darrow)
* * *
We, the English, have really everything in common with America nowadays, except, of course, language.
У нас, англичан, с американцами теперь действительно все общее, кроме, разумеется, языка.
Ni, la angloj, nun reale havas ĉion komunan kun la usonanoj, krom, kompreneble, niaj lingvoj.
(Oscar Wilde)
* * *
German and Spanish are accessible to foreigners. English is not accessible even to Englishmen.
Немецкий и испанский языки вполне доступны иностранцам, но английский недоступен даже англичанам.
La germana kaj hispana lingvoj estas tute majstreblaj por fremduloj, sed la angla lingvo ne estas majstrebla eĉ por la angloj.
(George Bernard Shaw)
* * *
English is Dutch with French embroidery.
Английский язык — это голландский с французской вышивкой.
La angla lingvo estas fakte la nederlanda lingvo kun franca brodaĵo.
(James Howell)

StefKo (User's profile) November 3, 2019, 12:08:14 PM

Pri uzado de lingvoj

Karlo I reĝo de Hispanujo:
Hablo el español con Dios, el italiano con las mujeres, el francés con los hombres y el alemán con mi caballo” tio estas:
“Al Dio mi parolas hispane, kun virinoj – itale, kun viroj – france kaj germane – kun mia ĉevalo”.

Back to the top