Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, July 1, 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

sergejm (User's profile) November 16, 2019, 7:10:49 AM

- Mi ne scias, kiu li estas. Mi eĉ ne scias, ĉu li estas li. Eblas, ke li estas ŝi.

Zam_franca (User's profile) November 16, 2019, 8:33:50 PM

(atentu : jen kio franclingvanoj nomas nigran humuron)
En Orienta Eŭropo, mafiuloj kunvenas. Unu el ili diras kolere al la filino de ĉeĉena eksaktivulo :
- Via patro estis agitanto!
- Ho, li nur volis pacon...
- Ĝuste!
***
El la bildrakonto Silane

KatjaMcFlores (User's profile) November 16, 2019, 10:24:16 PM

Образование — это не то, чему человека учили, это то, чему он научился.
Education is not what a person has been taught, this is what he has learned.
Klereco estas ne tio, pri kio oni instruis, sed tio, kion oni ellernis.
* * *
Никогда не спорь с дураком — люди могут не заметить между вами разницы.
Never argue with a fool — it's possible they don't notice the difference between you both.
Neniam disputu kun stultulo — eblas, ke oni ne rimarkos diferencon inter vi ambaŭ.
* * *
В этой жизни так много интересного и так мало интересующихся.
In this life there are so many interesting things and so few of those who is interested.
En la vivo haveblas tiom multe da interesaj aĵoj kaj tiel malmulte da interesantoj.
* * *
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, что ковчег был построен любителем, и именно профессионалы построили "Титаник".
Never be afraid to do the things you haven't a skill for. Remember that the ark was built by an amateur, and it was the professionals who had built the Titanic.
Neniam hezitu fari tion, pri kio vi ne spertas. Memoru, ke la arkeon konstruis nemetiulo, kaj ĝuste profesiuloj konstruis "Titanikon".
* * *
Почему, когда ты разговариваешь с Богом — это называется молитвой, а когда Бог с тобой — шизофренией?
Why it's so that when you are talking with God, it is called a prayer, and when God is talking with you, it is called schizophrenia?
Kial, se vi parolas kun Dio, oni nomas tion preĝo, sed kiam Dio parolas kun vi, tion oni nomas skizofrenio?

sergejm (User's profile) November 17, 2019, 5:29:21 AM

- Iu neniam vizitis lernejon!
- Jes, preferoj de hejma edukado estas evidentaj!

sergejm (User's profile) November 17, 2019, 10:00:00 AM

Oni povas ekscii veron de ie ajn, sed malveron nur de tiu, al kiu oni ĝin verŝis.

KatjaMcFlores (User's profile) November 18, 2019, 6:59:23 PM

Anekdotoj pri la angla lingvo:
==========
Antaŭa klarigo:
Brighton Beach — distrikto en Nov-Jorko, kie loĝas multe da eks-sovetianoj.
----------
Встречаются на Брайтон-бич два пожилых еврея.
Two elderly Jews meet each other on Brighton Beach.
En Brajton-biĉ renkontiĝas du maljunaj judoj.

- Абрам, ну как твой английский? Выучил уже?
"Hi, Abraham, how is your English? Have you already learned the language?"
- Nu, Abramo, kiel statas via angla lingvo? Ĉu vi jam ellernis ĝin?

- Да нет... И не учу даже. Зачем мне английский? Мне и русского хватает. Я ведь в Америку не хожу.
"Oh no... And I don’t even try to master it. Do I realy need the English? The Russian suffices for me. For I don’t promenade to America."
- Ho ne... Kaj mi eĉ ne penas lerni ĝin. Por kio mi bezonas ĉi-lingvon? Por mi sifiĉas la rusa. Mi ja ne promenas en Usonon.

* * *

- Вы говорите по-английски?
"Do you speak English?"
- Ĉu vi parolas angle?

- Только со словарем.
"Only with a dictionary."
- Nur kun vortaro.

- А с людьми стесняетесь?
"Do you feel shy doing it with people?"
- Ĉu vi ĝeniĝas paroli kun homoj?

* * *

На английском надо говорить так уверенно, чтобы все англичане и американцы начали сомневаться, тот ли английский они знают.
They are to speak English so confidently that all the Englishmen and Americans start to doubt whether they know the true English.
Anglalingve oni parolu tiel memfide, ke ĉiuj angloj kaj usonanoj ekdubu, ĉu la ĝustan anglan lingvon ili konas.

IgorSokoloff (User's profile) November 19, 2019, 10:36:07 AM

„Junger Mann", tobt der Vater. „Sie haben mir versprochen meine Tochter um zwölf Uhr nach Hause zu bringen. Jetzt ist es drei! Und außerdem ist das gar nicht meine Tochter!
- Молодой человек, - негодует отец. - Вы мне обещали привести мою дочь домой в двенадцать часов. Сейчас три! И кроме того, это вовсе не моя дочь!
- Juna sinjoro, - indignas la patro. - Vi promesis al mi rekonduki mian filinon hejmen je la dek-dua horo. Nun estas la tria! Kaj krome tiu estas entute ne mia filino!

* * *

„Glaub mir," sagt die Mutter zu ihrer hübschen 16-jährigen Tochter. „Es gibt im Leben einer Frau nur eine einzige große Liebe!"
- Поверь мне, - говорит мать своей красивой шестнадцатилетней дочери. - В жизни женщины есть только одна единственная большая любовь!
- Kredu min, - diras la patrino al sia bela deksesjara filino. - En la vivo de virino estas nur unusola granda amo!

„Und wer war es bei dir?"
- И кто же это был у тебя?
- Kaj kiu do estis ĉe vi?

„Matrosen, mein Kind, Matrosen!“
- Матросы, моя детка, матросы!
- Maristoj, mia infano, maristoj!

sergejm (User's profile) November 19, 2019, 2:15:03 PM

- Kion povas fari ĉi tiu hundo, krom manĝi?
- Ĝi ankoraŭ povas malmanĝi en netaŭgaj lokoj!

IgorSokoloff (User's profile) November 19, 2019, 4:02:30 PM

"Schatzi, bin ich wirklich dein erster Mann?"
"Natürlich... Ich versteh' gar nicht, wieso Männer immer dasselbe fragen..."
----------
- Сокровище моё, я действительно твой первый мужчина?
- Ну конечно... Я просто не понимаю, почему мужчины всегда спрашивают одно и то же...
----------
- Trezoro mia, ĉu mi efektive estas via unua viro?
- Ho, certe ja... Mi simple ne komprenas, kial viroj ĉiam demandas la saman aĵon...

* * *

"Oh, nein!.. Ich will erst nach der Heirat mit dir schlafen!"
"Nun, dann ruf mich an, wenn du geheiratet hast..."
----------
- О, нет!.. Я буду с тобой спать только после свадьбы!
- Ну тогда позвони мне после того, как выйдешь замуж...
----------
- Ho ne!.. Mi dormos kun vi nur post la geedziĝo!
- Nu, ĉi-kaze telefonu al mi post kiam vi edziniĝos...

IgorSokoloff (User's profile) November 20, 2019, 8:50:51 AM

- Холмс, кто, по вашему, виноват в отравлении русских перебежчиков?
- Конечно, русские.
- Почему?
- Видите ли, Ватсон, если бы русские не существовали, нам, британцам, не пришлось бы никого травить...
----------
"Holmes, who do you think is to blame for the poisoning of the Russian defectors?"
"Certainly the Russians."
"Why?"
"You see, Watson, if the Russians didn't exist, we, the British, would not have to poison anyone..."
----------
- Holms, kiu, viaopinie, kulpas pri la venenigo de la rusaj transfuĝintoj?
- Certe la rusoj.
- Kial?
- Vidu, Vatson, se la rusoj ne ekzistus, ni, la britoj, ne bezonus venenigi iu ajn...

Back to the top