Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, July 1, 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

nornen (User's profile) December 5, 2019, 5:13:08 PM

Niños que crecen con dos papás del mismo sexo, tienen que enfrentar uno de dos escenarios: O les toca la doble dosis de malos chistes, o se encuentran atrapados en un círculo infinito de "andá a preguntar a tu mamá".

Infanoj, kiuj kreskas kun du gepatroj de la sama sekso, devos alfronti unu el du scenaroj: Aŭ ili suferas la duoblan dozon da malbonaj ŝercoj, aŭ ili troviĝas kaptataj en neelirebla cirklo de "iru kaj demandu al via panjo".

- - - -

Hombre prevenido vale por dos.
Pareja desprevenida vale por tres.

Homo atenta valoras kiel du.
Paro malatenta valoras kiel tri.

- - - -

Estas 10 tipoj de homoj en la mondo:
- Tiuj, kiuj komprenas duumajn nombrojn.
- Tiuj, kiuj ne komprenas duumajn nombrojn.
- Tiuj, kiuj konfuzas duumajn nombrojn kun triumaj.

KatjaMcFlores (User's profile) December 5, 2019, 11:11:32 PM

Два гея едут на машине за городом. Один говорит:
— Вася, останови, у меня что-то живот прихватило.
Он отходит от дороги, присаживается за кустом и через пару минут кричит:
— Ну всё Вася, мы с тобой доигрались! Какой ужас! Я родил!
Второй подходит:
— Ты что, совсем спятил? Как ты мог родить?
— Да ты сам погляди. Вон что-то копошится в моём дерьме... Ручки, ножки, глазки...
Вася приглядывается:
— Ну ты действительно придурок... Ты просто на лягушку навалил...
----------
Two gays are driving in their car through the country. One of them says:
"Oh Basil, stop for a minute, I've got some problem with my belly."
He leaves the road, squats down behind a bush and after a couple of minutes shouts:
"Oh Basil, we've got this mess at last! It's horrible! I've given birth!"
The other gay comes up:
“Are you crazy? How could you give birth?"
"But look yourself. There’s something floundering in my shit... With little arms, legs, eyes..."
Basil takes a closer look:
"Oh, you really are a fool... You just piled on a frog...
----------
Du gejoj veturas en ilia aŭto eksterurbe. Unu el ili diras:
— Ho Bazilo, haltu por momento, mi havas iun problemon enventre.
Li deiras de la vojo, kaŭriĝas malantaŭ arbusto kaj post kelkaj minutoj elkrias:
— Ho Bazilo, ni ĝispetolis finfine! Kia teruro! Mi naskis iun estaĵon!
La alia gejo alpaŝas:
— Ĉu vi freneziĝis? Kiel vi povus naski?
— Jen, rigardu mem. Io baraktas en mia merdo... Braketoj, gambetoj, okuletoj ...
Bazilo ekigardas pli atente:
— Ho, vi envere estas stultulo... Vi simple prifekis iun ranon...

sergejm (User's profile) December 6, 2019, 11:30:22 PM

Rusaj sciencistoj el Tjumenjo, strange ke ne britaj, trovis en rusa lingvo en junio de ĉi jaro novan konjunkcion "в смысле" - "en senco"

sergejm (User's profile) December 7, 2019, 12:23:46 PM

Ankoraŭ sciencistoj (ĉu britaj?) trovis, ke popoloj, kiuj manĝas duran manĝaĵon kaj erodas siajn dentojn, malfacile prononcas sonojn v kaj f kaj ne havas ilin en siaj lingvoj. Civilizitaj popoloj ne erodas siaj dentojn kaj povas prononci v kaj f kaj ĉi tiuj sonoj ĉeestas en iliaj lingvoj.

StefKo (User's profile) December 11, 2019, 9:02:57 AM

Problemo pri gamboj

Unu viro proponas drinki al juna virino.
– Ĉu vi drinkas?
– Ne.
– Kial?
– Mi havas problemon pri gamboj.
– Ili fleksiĝas?
– Ne, dismetiĝas.

IgorSokoloff (User's profile) December 13, 2019, 6:41:39 AM

Если из спорта убрать главный допинг — большие деньги, то остальные исчезнут сами собой.
----------
If they remove the main doping from the sport — a lot of money, then all the other dopings will disappear themselvs.
----------
Se oni forigos la ĉefan dopingon el la sporto — la multegon da mono, tiam ĉiuj aliaj dopingoj malaperos memstare.
* * *
Если сборная США, состоящая из больных спортсменов, выиграла медальный зачет Олимпиады, то только представьте, на что способны американцы, если наберут здоровых спортсменов.
----------
If the US team, consisting of sick athletes, had won the Olympic medal standing, then just imagine what the Americans are capable of if they would recruit healthy athletes.
----------
Se la usona teamo, konsistanta el malsanaj atletoj, gajnis la plej altan pozicion en la olimpika medala tabelo, do nur imagu, al kio kapablas la usonanoj, se ili varbos sanajn atletojn.
* * *
Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на предвзятые, незапланированные допинг-тесты, из-за которых у нее ослабла эрекция.
----------
The american female tennis player Serena Williams complained about biased, unplanned doping tests, which caused the weakening of her erection.
----------
La usona tenisludantino Serena Williams plendis pri biasaj, neplanitaj doping-provoj, kiuj kaŭzis malfortigon de ŝia erektiĝo.

sergejm (User's profile) December 13, 2019, 8:53:11 PM

VS - vera sciencisto; PE - popola etimologo:
VS: Japane "virino" estas "onna".
PE: Ĉi tio estas rusa "она" ([ona] - ŝi)! La japana devenas de la rusa!
VS: Ne, kara amiko! "Onna" devenas de malnovjapana "womina".
PE: Aha! Ĉi tio similas al angla "woman"! Do la japana devenas de la angla!
VS: Haltu! "Womina" devenas de prajapana "*bəmina".
PE: Ho, ĉi tio estas preskaŭ "femina"! La japana devenas de latino!
VS: "*bəmina" verŝajne devenas de praaŭstronezia "*bəbina".
PE: Nu certe, ĉi tio estas rusa "баба"([baba] - virino)! La aŭstronezia devenas de la rusa! - kaj ŝrikante forkuras.

IgorSokoloff (User's profile) December 16, 2019, 2:41:58 PM

The Taxi Driver, the Germans and the Plan
Таксист, немки и план
La taksiisto, la germaninoj kaj la plano
(el adaptita anglalingva rakontaro "Urban Myths"

Harry, a friendly taxi driver, was in his car outside Waterloo Station in London.
Гарри, дружелюбный таксист, находился в своей машине около вокзала "Ватерлоо" в Лондоне.
Harry, amikema taksiisto, estis en sia aŭto apud la Waterloo-stacidomo en Londono.

It was a quiet day in spring and not many people wanted a taxi.
Был тихий весенний день, и немногим людям требовалось такси.
Estis kvieta printempa tago kaj malmultaj homoj bezonis taksion.

Suddenly he saw two women with a book.
Вдруг он увидел двух женщин с какой-то книжкой.
Subite li ekvidis two virinojn kun iu libro.

They looked at it but he could see that they didn't understand.
Они глядели в неё, но он мог видеть, что они ничего не понимают.
Ili rigardis en ĝin, sed li povis vidi, ke ili nenion komprenas.

The two women walked over to Harry's taxi and spoke to him.
Эти две женщины подошли к такси Гарри и заговорили с ним.
La du virinoj alpaŝis la taksion de Harry kaj alparolis lin.

'Do you speak German?' one of them asked in German.
— Вы говорите на немецком? — по-немецки спросила одна из них.
— Ĉu vi parolas germane? — demandis unu el ili germanlingve.

Harry couldn't speak German but he smiled, opened the door of his taxi and pushed the women inside with their bags.
Гарри не мог говорить на немецком, но он улыбнулся, открыл дверцу своего такси и запихнул женщин внутрь вместе с их сумками.
Harry ne povis paroli germanlingve, sed li ridetis, ovris la pordon de sia taksio kaj puŝis la virinojn internen kun iliaj taŝoj.

'These German tourists want to see the famous places of London,' he thought.
"Эти немецкие туристки хотят увидеть знаменитые места Лондона," — подумал он.
"Ĉi tiuj germanaj turistinoj volas ekvidi la famajn lokojn de Londono" — li ekpensis.

'I'll drive them round the city and show them everything and they'll pay me a lot of money!'
"Я провезу из по городу, всё им покажу, и они заплатят мне кучу денег!"
"Mi traveturu ilin ĉirkaŭ la urbo, montru al ili ĉion, kaj ili pagos al mi multegon da mono!"

The two tourists said a lot of things to him in German but Harry didn't understand them.
Эти две туристки много чего говорили ему по-немецки, но Гарри не понимал их.
La du turistinoj parolis al li multe da aĵoj germanlingve, sed Harry ne komprenis ilin.

He drove to Buckingham Palace, Big Ben, St Paul's Cathedral and many other interesting places.
Он подъезжал к Букингемскому дворцу, к Биг Бену, к Собору Святого Павла и ко многим другим интересным местам.
Li alveturis al Bukingema Palaco, al Big Ben, al Katedralo de Sankta Paolo kaj al multaj aliaj interesaj lokoj.

But the women didn't look happy.
Но женщины не выглядели довольными.
Sed la virinoj ne aspektis kontentaj.

'It seems they're angry,' Harry thought.
"Кажется, они сердятся," — подумал Гарри.
"Ŝajnas, ke ili koleras," — ekpensis Harrry.

'I can't understand it, I showed them a lot of famous places but they're angry.'
"Я не могу этого понять, я показал им множество известных мест, но они сердятся".
"Mi ne povas kompreni tion, mi montris al ili multegon da famaj lokoj, sed ili koleras".

Then he drove to the Tower of London and stopped the taxi.
После этого он подъехал к лондонскому Тауэру и остановил своё такси.
Post tio li alveturis la Turon de Londono kaj haltigis la taksion.

There were a lot of tourists outside the Tower so Harry got out of his car.
Около Тауэра было множество туристов, и Гарри вышел из своей машины.
Apud la Turo estis multe da turistoj, kaj Harry eliris el sia aŭto.

He asked two or three people, 'Do you speak German?'
Он спросил двух или трёх человек: — Вы говорите по-немецки?
Li demandis al du aŭ tri homoj: — Ĉu vi parolas germane?

One girl said in English, 'Yes, I do'.
Одна девушка сказала по-английски: — Да, я говорю.
Unu junulino diris anglalingve: — Jes, mi parolas.

'Can you please help me?' he asked.
— Пожалуйста, вы можете мне помочь? — попросил он.
—Ĉu vi povas, perfavore, helpi al mi? — li petis.

'Can you ask these German women in my taxi about their problem?'
— Вы можете спросить у этих немецких женщин в моём такси, в чём их проблема?
— Ĉu vi povas demandi ĉi tiujn germanajn virinojn en mia taksio pri ilia problemo?

The girl spoke to the tourists in German.
Девушка заговорила с туристками по-немецки.
La junulino alparolis la turistinojn germanlingve.

Then she smiled and said, 'Did you take them from Waterloo Station, round the centre of London and then to the Tower?'
Затем она улыбнулась и сказала: — Вы провезли их от вокзала "Ватерлоо" по центру Лондона, а потом к Тауэру?
Poste ŝi ridetis kaj diris: — Ĉu vi veturigis ilin de la Waterloo-stacidomo tra la centro de Londono kaj poste al la Turo?

'Yes, that's right,' said Harry.
— Да, именно так, — сказал Гарри.
— Jes, ĝuste tiel, — diris Harry.

'Did they have a book in their hands at the station?' she asked.
— Около вокзала у них в руках была книжка? — спросила она.
— Ĉu ĉe la stacidomo ili havis iun libron enmane? — ŝi demandis.

'Yes, they did,' he said. 'It was a guidebook, I think.'
— Да, была, — сказал он. — Думаю, это был путеводитель.
— Jes, ili havis, — li diris. — Miaopinie, tiu estis gvidlibro.

'No, it wasn't!' she laughed.
— Нет, это не так! — засмеялась она.
— Ne, ne estis! — ŝi ekridis.

'It was a British Rail book with plans of all the train stations in London — they only wanted to find the restaurant at Waterloo Station!'
— Это был справочник Британских железных дорог с планами всех вокзалов Лондона — они всего лишь хотели найти ресторан на вокзале "Ватерлоо"!
— Estis libro de la Britaj fervojoj kun planoj de ĉiuj stacidomoj de Londono — ili nur volis trovi la restoracion en la Waterloo-stacidomo!

StefKo (User's profile) December 17, 2019, 12:28:01 PM

sergejm:VS - vera sciencisto; PE - popola etimologo:
(...) ŝrikante forkuras.
Bona! Oni povas rakonti ĝin pole. Sed kio estas "ŝrikante"?

sergejm (User's profile) December 17, 2019, 3:10:56 PM

Originale estis визжа - mi trovis tradukojn ŝrikante kaj jelpante, sed la lasta vorto por hundo.

Back to the top