Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) December 16, 2019, 11:29:11 PM

Kanto de Juneco 155
青春之歌
Sen-honta!" "Kiel severaj okuloj!"
"好 不害臊!" "好厉害的 眼睛!
"La blanka kolombeto metamorfoziĝis en vulturon!"...
"小白鸽 变成 秃老鹰啦"!……
Daojing ne plu re-turnis la kapon.
道静 没有 再回头。
Ŝi el-poŝigis la naz-tukon
她 掏出 手娟,
kaj decideme for-viŝis la larmojn.
狠狠地 擦去了 涌流出来的泪水。
Kiam ŝi re-venis al rando de la vilaĝo,
在 她 回到杨庄的村边时,
komencis vesperiĝi,
已经 傍晚了,
kaj la ĉielo ek-vualiĝis de nuboj.
天空 已乌云密布了。
Finiĝis la cent kvindek kvina
第155段 结束

Standardo (User's profile) December 17, 2019, 11:53:53 PM

Montara Vilaĝo 681
山 村
Kaj la ruĝa suno duon-voje el-mergiĝis mal-antaŭ la montoj oriente.
红太阳 从东边的山后 已经露出了一半的面孔。
Je la maten-manĝa horo Onklo Pan re-venis kun la juna bovino,
在吃完早饭以后,潘大叔牵着我们的那头小母牛回来了。
kio surprizis kaj ĝojigis nin.
使我们惊奇而又高兴,
"povra bebo, ŝi aspektas tiel mizera kiel sen-patrina infano,
“可怜的 孩子,她东荡西荡,悲惨得象一个没有妈妈的孩子,
ĉirkaŭ-vagante en la mal-seka valo,"
游荡在那个湿渍渍的山坳里,
Onklo Pan diris al mia patrino,
潘大叔 对 我妈妈说,
viŝante sian gutantan nazon per la maniko de sia robo.
用他长衫的袖子 揩着 小母牛 正在滴水的鼻子。
"Mi esperas, ke ŝi ne ek-ma-lvarmumis.
“我 希望,她没有染上伤风。
Vidu, s'rino, ŝi re-konis min.
大娘,您看,她 认识 我啦。
Finiĝis la sescent okdek unua
第681段 结束

Standardo (User's profile) December 18, 2019, 12:23:28 AM

Kanto de Juneco 156
青春之歌
Daojing sidiĝis laca sur la strandon
道静 疲惫地 坐在沙滩上,
kaj re-direktis sian rigardon al la maro,
又径直地 看起海来,
kiu, ĉarma kaj kvieta en normalaj tagoj,
大海,在平时 美丽而安静的海洋,
nun koleris kaj fariĝis nigra pro la prokimiĝo de ŝtormo.
现在 随着暴风雨的将临,变得狂怒而墨黑;
Muĝis la ondegoj, kiuj furiozis sen-bride kiel galopantaj ĉevaloj.
滚滚袭来的惊涛骇浪 也有如万马奔腾地咆哮着。
La subite ŝanĝiĝanta maro ĵetis al ŝi pli da ombro sur la koron.
她的心 随着 这突变的海洋 她心上 也变得更加阴暗。
Ŝi klinis sin flanken sur la mal-seketa sablo
她 侧身 歪倒 在潮湿的沙上,
kaj re-memoris la junajn sinjorojn kiujn ŝi ĵus vidis.
又想起了 刚才看见的 那一伙公子哥儿们,
Mal-rapide ŝi skribis per fingro sur la sablo:
就用手指 在沙上 慢慢地 写了起来:
Finiĝis la cent kvindek sesa
第156段 结束

stevenlong7 (User's profile) December 18, 2019, 9:07:56 AM

for

Standardo (User's profile) December 19, 2019, 1:43:42 AM

Montara Vilaĝo 682
山 村
Tuj kiam ŝi ekvidis min, ŝi blekis feble,
她 一见我 就亲热地 叫了起来,
skuante tien-reen la voston."
把尾巴 摇来摇去。”
Kaj li flirtigis sian manon dekstren kaj maldestren
于是 他 左右 摆着手,
por montri, kiel ŝi skuis. "
表示 她 是怎样地 摇尾巴。
Ĉu ne? Precize kiel obeema filino.
“懂了吗?简直 象一个非常孝心的 女儿。
Kiam mi al-proksimiĝis al ŝi,
当我 走近她的 时候,
ŝi snufis mian manon kaj lekis ĝin per sia lango.
她 就闻 我的手,用她的 舌头 舔它。
Ho, tio estas lango tre tenera.
啊,她的舌头 是多么柔嫩呀,
Ĝi estas tiel mola kiel kotono..."
它 嫩得象棉花一样...”
"Kio pri la patrino?" mia patrino demandis.
"她的妈妈呢?" 我的 母亲 问。
Finiĝis la sescent okdek dua
第682段 结束

Standardo (User's profile) December 19, 2019, 2:53:45 AM

Kanto de Juneco 157
青春之歌
Antaŭ la pejzaĝo larmas mi kun trista koro,
山川满目泪沾衣,
Kiom longe povas daŭri riĉo kaj honoro?
富贵荣华能几时?
Nun mi vidas, ke aŭtune nur sovaĝanseroj
唯有年年秋雁飞,
Ĉiu-jare flugas sup l` akv` de Fen-rivero.
不见祗今汾水上。
"Ĉu estas versoj de la dinastio Tang?
"是唐诗吧?"
Milde aŭdiĝis fervora voĉo post ŝia dorso.
一个热情的 声音,从她身后悄悄传过来。
Daojing sin turnis kaj trovis,
道静 转身 一看:
ke tiu sama bruna kaj mal-dika junulo kliniĝas super ŝi kun rideto.
那个棕色,消瘦的年轻人 微笑着 在 她身后面。
"Plaĉas al vi la poezio? Ĉu vi ankaŭ poemojn verkas?
"你 喜欢诗吗?你 也写写 诗吗?
Finiĝis la cent kvindek sepa
第157段 结束

Standardo (User's profile) December 20, 2019, 1:54:54 AM

Montara Vilaĝo 683
山 村
"Ĉu vi vidis la patrinon?"
“你 看见她的妈妈没有?”
"Ne," Onklo Pan diris, kun sub-en-turnitaj okuloj.
“没有,”潘大叔说,眼睛 垂下来了。
"S'rino, mi sur-metis al ŝi novan lig-ŝnuron antaŭ kelkaj tagoj.
“大娘,几天前,我 给她 安上了一个新的牵绳, 。
Devas esti, ke ili for-kondukis ŝin.
一定是,他们 把她 牵走了。
Ŝiaj pied-signoj ne estis rimarkeblaj,
她的 脚印 认不清楚了。
kiam ili al-venis la rokecajn montetojn.
到了那些 小石山脚处
Ili trans-iris la montetojn en la arbaron, s'rino."
他们 穿过那些小石山,走进树林啦,大娘。”
Finiĝis la sescent okdek tria
第683段 结束

Standardo (User's profile) December 20, 2019, 2:47:41 AM

Kanto de Juneco 158
青春之歌
"La mar-bordo de Beidaihe vere estas loko poezia!"
北戴河海滨 确实 是 一个充满诗意的地方!”
Ne sciante kial, Daojing ek-ruĝiĝis.
不知 为什么,道静 忽然 绯红了脸。
Ŝi tuj starĝis, deviŝis la sablerojn de sur la hararo
她 立刻 站起来,擦去了 头发上沙粒
kaj estis preta for-iri, dirante mal-laŭte nur:
接着 就准备离开,只是小声说:
"Ne, mi ne sci-povas."
"不,我 不会写。"
Sed ĉi-foje la junulo baris al ŝi la vojn kaj konsilis al ŝi:
不过 这次 那青年 拦住她的路,对她说:
"Baldaŭ pluvos, re-iru! "
快下雨了,回去吧!
"Por kio vi restas sur last-rando tutajn tagojn?"
你 怎么 成天 呆在海边呢?”
"Nenio! Dankon!" Ŝi ne sciis, kion ŝi respondis.
没什么!谢谢!她 不知道,自己回答了什么。
Ŝi re-turnis sin kun mal-varma mieno kaj for-kuris.
她 冷淡地 自己一扭身 就跑开了。
Finiĝis la cent kvindek oka
第158段 结束

Standardo (User's profile) December 21, 2019, 2:31:21 AM

Montara Vilaĝo 684
山 村
"Nu..." Mia patrino estis inter-rompita tuj, kiam ŝi ek-parolis.
"唔..." 我母亲 刚一开始要讲话 就被打断了。
Tumulto ek-kresĉendis ekstere kaj al-venis nian domon.
外面响起了一阵 喧闹声,传进了 我们的屋子 。
Tio estis la voĉo de Maŭmaŭ:
这是 毛毛的 声音:
"Fiulino! Vi venis por el-spioni la vojojn kaj irejojn por la rabistoj.
“这滥污婊子!你 为强盗们 到我们这里 来探测道路。
Mi bat-pulpigos vin, se vi ne sciigos, kie ili troviĝas."
如果 你不把窝藏他们的地方 告诉我,我将把你打成肉泥。”
Mi eliris por vidi, kio okazas.
我 走出门外,看究竟 出了什么事情。
Maŭmaŭ trenadis nia-direkten virinon per ŝia kolumo.
毛毛 正拉着 一个女人的领子,向我们这边走来。
Ni re-konis unu-avide, ke ŝi estas la vaganta aŭguristino,
我们一看就认识,她 就是 那个流浪的 算命女人。
kiun ni renkontis la hieraŭan tagon.
我们前天看到过的 那个女人。
Finiĝis la sescent okdek kvara
第684段 结束

Standardo (User's profile) December 21, 2019, 2:55:32 AM

Kanto de Juneco 159
青春之歌
Grandaj pecoj da nigraj nuboj,
一大片 乌云
pelataj de forta orienta vento,
随着 强烈的 东风
fluge ruliĝis sur la ĉielo.
在天上 疾迅地 飞卷,
La ondoj bolegis kaj fariĝis dense mal-helaj.
海水 翻滚着,变得漆黑,
Estis pluvegonta. For-kurinte de la junulo,
天就要 落大雨了。 躲开了 那青年,
Daojing mal-rapidigis siajn paŝojn,
道静 放慢了 脚步,
kaj direktis sin al la lernejo,
自己向学校 走去,
kiu distancis de la mar-bordo je perskaŭ duono da kilometro.
学校 离海边差不多 有一里路,
KIam ŝi atingis la arbareton antaŭ la lernejo,
在 她 走到离学校前的 树林时,
estis jam tute mal-lume.
天色 已经漆黑了,
Finiĝis la cent kvindek naŭa
第159段 结束

Back to the top