Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) January 15, 2020, 12:46:19 AM

Kanto de Juneco 184
青春之歌
"Ŝanĝu vian veston; mi baldaŭ re-venos."
"请 换你的 衣服吧,我 一会 就回来。"
Estis strange, ke Daojing fariĝis nun tre obeema knabineto.
真奇怪,道静 这时 忽然 变成一个非常温顺的 小孩,
Ŝi tuj el-prenis sekan veston
她 立刻 就取出 干的 衣服
kaj ŝanĝis tiun mal-sekigitan;
换下 那身 湿衣服;
poste ŝi al-prenis la kruĉon
然后 她 拿来 水壶
kaj trinkis el ĝi kelke da mal-varma boliĝinta akvo.
从它那里 喝了几口 冷开水,
Re-venis la junulo, ankoraŭ vestia en la flava studenta uniformo,
那个年轻人回来了,还穿着 黄色的学生制服,
tute mal-sekiĝinta, sed kun ĝoja rideto sur la vizaĝo.
全部 被湿了的,但是 脸上 带着 高兴的 微笑。
Li haltis ĉe la pordo, kap-balancis al Daojing kaj prezentis sin mem;
他 停在了 门口,就向道静 点点头,自我介绍说:
Finiĝis la cent okdek kvara
第184段 结束

Standardo (User's profile) January 16, 2020, 12:50:48 AM

Montara Vilaĝo 710
山 村
"Monarkio, eble.
也许 是一个皇朝。
La hom-amaso kaj la Suda Armeo
暴民 和 南军
jam for-viŝas ĉiujn mal-bonulojn kaj milit-lordojn.
已经 都把 坏人和 军阀 扫光了。
Mi pensas, ke baldaŭ aperos reala Di-nomumita Imperi-estro,
我想,不久 一个真命天子 就要出现,
kiu for-viŝos la tumultulojn
再又把 那些暴民扫掉,
kaj konstruos grandan unuiĝintan Imperion de-nove.
从新 建立起 一个新的、统一的大帝国。
Vidu, la aferoj ne povas la tutan tempon daŭri tiel.
你知道,事情 不能 老是 这样下去呀。
Ge-patroj ne respektas instruistojn
父母 对于学校的 老师不尊敬,
kaj infanoj ne respektas siajn ge-patrojn.
孩子们 又对他们的父母 不尊敬。
Finiĝis la sepcent deka
第710段 结束

Standardo (User's profile) January 16, 2020, 1:17:31 AM

Kanto de Juneco 185
青春之歌
"Vi ne konas min,
“你 不认识 我;
sed mi vin konas jam de kiam vi al-venis ĉi tien.
可是,当你一来到这里 我 就认识 你了呢。
Vi nomiĝas Lin Daojing, ĉu ne?
你 叫 林道静 是不是?
Mi estas nomata Yu Yongze, de tiu ĉi vilaĝo.
我 叫 余永泽,就是 这村的人。
Yu Jingtang estas mia kuzo.
余敬唐 是 我堂兄。
Mi estas studento de Beijing-Universitato.
我 在北京大学 上学。
Lin... hodiaŭ vere estis danĝere!..."
林……今天 真是 太危险了!…”
Li flue parolis, same kiel aktoro re-citas teatraĵon.
他 像个演员 背台词似得 流畅地 说着,
Mal-rapide li paŝis al la brak-seĝo apud la tablo kaj ek-sidis en ĝin.
他 慢慢走到 桌旁的太师椅 开始坐下。
Finiĝis la cent okdek kvina
第185段 结束

Standardo (User's profile) January 17, 2020, 2:43:02 AM

Montara Vilaĝo 711
山 村
Sen-el-ira cirklo, ĉu ne? Ne povas daŭri tiel.
恶报 循环,懂得吗?事情 不能老 这样下去呀。
Parenteze, ĉu via honorinda pliaĝa filo skribis al vi?"
顺便问一下,你的大公子 可有信给你? "
Li sin turnis al mia patrino.
他 转身 对我母亲 说。
"Ne, Kial?" Mia patrino ek-saltis pro la demando.
"没有,有什么事? 我母亲 听了他的问话 大吃一惊。
"Nu, ŝajnas al mi, ke li sciigus tion al vi."
“嗯,我想, 他 一定把事情 告诉过你了。”
"Kio estas tio? Diru, mi petas!" Mia patrino ek-timiĝis.
"什么 事情?请赶快 告诉我!" 我母亲 更感到 紧张起来。
"Nu," Onklo Pejfu diris mal-rapide, suspirante.
"唔, " 佩甫伯 不慌不忙地说,叹了一口气。
"Mi pensas, ke mi ne devus sciigi vin.
"我觉得, 我不应该告诉你。
Ĉiu-okaze vi ek-scios pli aŭ malpli frue."
不管怎样,迟早 你 总会知道的。"
Finiĝis la sepcent dek unua
第711段 结束

Standardo (User's profile) January 17, 2020, 4:13:19 AM

Kanto de Juneco 186
青春之歌
Lin Daojing ankaŭ sidiĝis ĉe la tablo, kun kapo klinita.
林道静 也 坐在 桌边,低着头,
Ŝi aspektis tiel mal-forta,
她 好像 一样 衰弱无力。
kvazaŭ ŝi estus ĵus re-saniginta el grava mal-sano.
她 仿佛 是 大病刚愈
Post kelka momento, ŝi levis la kapon kaj,
停了 一会儿后,她 仰起了 头,
ĵetinte honteman rigardon al Yu Yongze,
不好意思地 看了 余永泽一眼,
mal-laŭten murmuris;"
低声地 说:
Dankon al vi; se nepro...
“谢谢你,不然,…
Sed vivi min ne interesas.."
就是 活着 也没意思!…”
ŝi haltis kaj de-nove klinis la kapon,
她 停下来,她 又低下头
Yu Yongze ek-staris kaj proksimiĝis al ŝi.
余永泽 站起身,靠近 她旁边,
Finiĝis la cent okdek sesa
第186段 结束

Standardo (User's profile) January 18, 2020, 12:01:38 AM

Montara Vilaĝo 712
山 村
La mesaĝisto diris al mi,
那个信脚子 告诉 我,
ke via filo aliĝis al la kio-ĝi-nomiĝas politika buroo de la nova armeo kaj iris al Ŝanhajo.
你的少爷 参加了 新军的一个叫做 什么政治部 的东西,到上海去了。
Li ankaŭ edzinigis modernulinon,
他 和一个新派女子 结了婚
kiun laŭ ilia ĵargono ili nomas 'kamaradino'!
按照他们的 行话说,他们 叫 '女同志 '!。
Ne mal-ĝoju pri tio, s'rino.
你不要为 这件事难过,大嫂。
Tiaj estas la aferoj nun-tempe.
于今世界上的事 就是这个样子。
Mi diris, ke ŝanĝiĝas la Dinastio.
我 说过,这个朝代 要变了?
Tio ne daŭros longe.
它 支持不了 多久。
Via filo re-prudentiĝos sia-tempe.
到时 你的儿子的 头脑 就会清醒过来的。
Mi opinias, ke tial Junĉi ne sciigis vin."
我想,这大概 也是为什么 荣季不愿意告诉你的原故。
Finiĝis la sepcent dek dua
第712段 结束

Standardo (User's profile) January 18, 2020, 12:26:05 AM

Kanto de Juneco 187
青春之歌
Li diris post paŭzo:
他 停了一会儿 说:
"Ĉu vi povas diri al mi, kian aflikton vi havas?
“你 能 告诉 我么?你 有什么 痛苦的事?
Se mi povus helpi vin, tio estus mia plej granda feliĉo."
如果 我 能够 帮助你的话,那将是 我最大的 幸福。”
La pluvo jam mal-densiĝis
这时雨 已经小了,
kaj susuris en la profunda nokto ekster la fenestro.
淅淅沥沥地 在深夜的 窗外 飘洒着
Interne de la ĉambro,
在屋里面
la petrol-lampo ŝajnis des pli pala en la morte silenta pluva nokto.
那煤油灯 在这清冷的雨夜里,愈显得暗淡无光。
Daojing iom vigligis sin kaj respondis kun rideto:
道静 有点 振作起来,笑着 回答:
"Certe mi povas diri al vi.
“当然 我 可以告诉你
Mi trovas, ke vi ne estas tia, kia via kuzo."
我 看出来,你 不是 你 堂兄 那样的人。”
Finiĝis la cent okdek sepa
第187段 结束

Standardo (User's profile) January 19, 2020, 1:19:27 AM

Montara Vilaĝo 713
山 村
Kiam li finis sian komentadon,
当他 讲完话 以后,
aŭdiĝis plor-singultoj el la mal-luma angulo en la ĉambro-fino.
就听见 从一个阴暗的墙角 传来了呜咽的哭声。
Ili estis spasmaj, inter-rompitaj de naz-blovadoj.
哭声 夹杂着 抽搐和 鼻嗤。
Ni ĉiuj direktis nian rigardon tiu-flanken kaj konstatis,
我们 都把视线 向那儿转去,
ke tiu estas Alan, kiu ploras.
发现 啜泣的人 正是阿兰。
Neniu iam rimarkis, ke ŝi sidadis tie sur mal-alta benko
没有 人去 注意她,而 她坐在那儿的 小板凳上,
kaj aŭskultis la konversacion.
听着 我们的 说话。
Ŝin tutan tremigis la plorado,
她 在抽咽,
kaj larmoj ruliĝis el ŝiaj okuloj,
她眼泪 纵横,
Finiĝis la sepcent dek tria
第713段 结束

Standardo (User's profile) January 19, 2020, 1:40:43 AM

Kanto de Juneco 188
青春之歌
Renkontinte en tiu ĉi mal-facila kaj danĝera situacio homon,
在艰难险厄的 境地,遇见了 这个人、
kiu simatiis kun ŝi kaj ŝin savis el morto,
他 同情 她 并 从死里 解救了她,
la juna Lin Daojing mal-kaŝe
年轻的 林道静 便率直地
kaj sincere rakontis ĉiujn siajn tra-vivaĵojn al Yu Yongze,
推心置腹地 把自己的身世、遭遇完全 告诉了余永泽,
kiel se tiu ĉi estus ŝia mal-nova amiko hazarde renkontata sur fremda tero.
好像 这人 是 她的 老朋友 偶然 在陌生的地方 相遇。
Ŝi eĉ diris al li kion ŝi sub-aŭdis de Yu Jingtang dum ties maĝango-ludado.
她 甚至 连余敬唐打牌时 她偷听到的话,也告诉了他。
Ĉe la finiĝo de ŝia rakonto ŝiaj melankoliaj, grandaj okuloj
说到最后,她 那双忧郁的 大眼睛,
subite radiis firmvolajn kaj decidemajn brilajn,
忽然 迸放着 一种刚强的、坚定的光焰。
mal-konformajn al tiu ĉi silentema junulino.
和这沉默的少女 绝不相称的
Finiĝis la cent okdek oka
第188段 结束

Standardo (User's profile) January 20, 2020, 12:53:56 AM

Montara Vilaĝo 714
山 村
mal-ordigante ŝian vizaĝon jam mal-beligitan de la variolaj post-signoj.
把她那个已经被麻子点所破坏了的面孔 弄得更是难看。
Neniu aŭdacis al-proksimiĝi al ŝi.
谁 也不敢 走到她身边去。
Mi sciis, pro kio ŝi ploras,
我懂得, 她是为什么而哭,
sed mi trovis neniujn vortojn konsolivajn.
但是 我 却找不到 任何话语来 安慰她。
Ŝi aspektis, en tiu angulo, aparte soleca,
她 看上去,坐在那个角落里,显得 特别凄凉,
kaj por la unua fojo ŝajnis superflua en la domo.
而且 也是第一次 使人感到 她是这屋子里一个多余的人。
Efektive, ŝi neniam kapablis aliĝi al nia konversacio.
是的,她 无法 参与我 们的谈话。
Ŝi aŭ estadis solece izolita,
她 平时要么 就是单独一个人 过孤独的日子,
aŭ laboris diligente kiel sklavo.
要么 就是象个奴隶似的 不停地干活。
Finiĝis la sepcent dek kvara
第714段 结束

Back to the top