Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Ŝercoj

by StefKo, March 17, 2020

Messages: 501

Language: Esperanto

sergejm (User's profile) February 7, 2021, 8:28:06 AM

Pentraĵojn apud versoj de Eminenta Poeto faras lia amiko, Eminenta Pentristo.

IgorSokoloff (User's profile) February 8, 2021, 1:32:12 PM

Two Arabs and a Jew are on a train together.
They all relax, take off their shoes, and start making small talk. After a while, the Jew says, "Who wants a drink?" The Arabs say they would like orange juice, so he gets up, and goes to buy juice. While he's gone, the Arabs spit in his shoes.
When they reach their destination, they put their shoes back on, and the Jew finally realizes what happened. He stands up and cries, "When will this end?!? The hatred, the spitting in shoes, the peeing in orange juice!"
----------
Два араба и еврей едут вместе в одном вагоне.
Усевшишь, они расслабляются, снимают обувь и начинают разговаривать о том, о сём. Через некоторое время еврей спрашивает:
— Кто-нибудь хочет что-нибудь выпить?
Арабы отвечают, что предпочли бы апельсиновый сок. Еврей встаёт и идёт к буфету за соком. Пока он отсутствует, арабы плюют в его обувь.
Доехав до места назначения, все снова обуваются, и еврей понимает, что произошло. Он встаёт и восклицает: — Ну когда же это закончится?!. Вся эта ненависть, плевки в обувь, мочеиспускание в апельсиновый сок...
----------
Du araboj kaj judo veturas en unusama vagono.
Ili relaksiĝas, demetas siajn ŝuojn kaj ekas babili. Post iom da tempo la judo demandas:
— Ĉu iu volas iun trinkaĵon?
La araboj respondas, ke ili preferus oranĝan sukon. La judo ekstaras kaj iras al la bufedo por aĉeti trinkaĵojn. Dum li forestas, la araboj kraĉas en liajn ŝuojn.
Atinginte sian stacion, ĉiuj surmetas siajn ŝuojn, kaj la judo komprenas, kio okazis. Li leviĝas kaj elkrias: — Sed kiam tio finiĝos?!. Ĉi tiu malamo, kraĉado en ŝuojn, pisado en oranĝan sukon!..

Rovniy_Sergey (User's profile) February 9, 2021, 7:12:32 AM

Аmorantino ekfaris kismakulon sur la kolon de viro. Li pensas kiel klarigi al sia edzino. En la koridoro lin feliĉe renkontas hundo. Viro rapide ŝiras siajn vestojn, eniras ĉambron kaj diras:
- Reks frenezas! Li deŝiris mian pantalonon kaj ekmordetis min je la kolo!
La edzino respondas:
- Kaj ne diru, li estas aĉulo, li mordadis mian tutan bruston ...
💋💋💋

IgorSokoloff (User's profile) February 12, 2021, 3:09:01 PM

An Arab sheikh, during his trip to France, fell in love with a French girl and wanted to marry her.
And her father tells his friends:
"Well, he says to me: if you give her to me as a wife, I will pay for her as much gold as she weighs. And I answer him that we should not hasten in such a matter and can talk about it a month later."
"Yes, you're right, these sheikhs have strange laws... You have to think it over."
"But what is there to think about... I am to feed the girl up!"
----------
Арабский шейх во время поездки во Францию влюбился в юную француженку и захотел на ней жениться.
И вот её отец рассказывает своим приятелям:
— В общем, он мне говорит: если отдадите её мне в жёны, я заплачу за неё столько золота, сколько она весит. А я ему отвечаю, что в таком деле спешить нельзя, поговорим через месяц.
— Да, ты прав, у этих шейхов странные законы... Тут нужно подумать.
— Да что тут думать... Откармливать девчонку надо!
----------
Araba ŝejko dum sia vizito en Francion enamiĝis al juna francino kaj ekvolis edziĝi kun ŝi.
Kaj ŝia patro rakontas al siaj amikoj:
— Kaj li do diras al mi: se vi fordonos ŝin al mi kiel edzinon, mi pagos por ŝi tiom da oro, kiom ŝi pezas. Kaj mi respondas, ke ni ne hastu en tiela afero, ke ni prefere priparolu ĝin post unu monato.
— Jes, vi pravas, ĉi tiuj ŝejkoj havas strangajn leĝojn... Vi reale devas bone pripensi tion.
— Sed kion oni pripensu ĉi-kaze... Necesas nutregi la knabinon!

sergejm (User's profile) February 12, 2021, 9:47:38 PM

Kiu estas amiko?
Rusaj proverboj
1. Ne havu cent rublojn, sed havu cent amikojn.
2. Vera amiko povas esti nur unu en la vivo
3. Amiko iĝas konata en malbonaĵo.
4. Hundo estas amiko de homo. Sed oni ne diras ke homo estas amiko de hundo.
Ŝerce:
5. Ne havu cent rublojn, ne havu cent amikojn, sed havu unu amikegon, kiu povas doni al vi milegon.
Politike
6. Renkontiĝas Usona kaj Rusia prezidentoj kaj nomas unu la alian amikoj.

PS: Angla vorto 'friend' estas samdevena al rusa vorto 'приятель < приять' (laŭ leĝo de Grimm en pragermana lingvo p iĝas f; sufiksoj estas malsamaj), do pli ĝusta traduko estas 'akceptitoj'

StefKo (User's profile) February 13, 2021, 9:15:19 PM

Nigra humuro en la tago de Valenteno

Ĉambro de la adiaŭo de mortintoj. En la ĉambro – ĉerko. En la ĉerko – mortinta oldulo. Ĉe la ĉerko – ondulino, edzino de la oldulo. Apude de la ĉerko – kandeloj brulas. La ondulino diras al la mortinto:
– Vidu, edzo, tio estas nia lasta vespero ĉe kandeloj...

PS. Al ĉiuj enamiĝintaj (en Esperanto, evidente), daurigon de la amo! Memoru, Esperanto neniam vin perfidos!

sergejm (User's profile) February 13, 2021, 10:03:28 PM

En buson eniras biletkontrolisto kaj diras:
- Ĉu estas leporoj?
- Mi, - respondas senbiletulo.
- Jen, prenu karoton!

nornen (User's profile) February 15, 2021, 4:40:42 PM

Potsdam (dpa) — Post kelke da semajnoj, dum kiuj li nur voĉigis nekompreneblajn silabojn, malgranda Elias Kühne el Potsdam hodiaŭ elparolis sian unuan vorton. Tio ne estis bona decido — ĉar ŝajne li diskriminaciis aŭ ekskluzivis kelkajn sociajn grupojn per sia senpensa eldiraĵo “panjo”.

Ekde tiam blovas severa fekŝtormo tra sociaj retoj kontraŭ la dekmonata knabeto. ”Estas senhonte, ke la unua vorto de tiu infano kontibuas al la fortigo de la suferado de milionoj da homoj, kiuj mem ne povas havi infanojn,” plendas la uzanto @Adana241 ĉe Twitter, gajnante multnombron da “like” kaj “retweet”. Iu alia pensas: “Estas tipe, ke tia eldiraĵo venas el la privilegia posicio de aliseksema blanka bebo. Ĉiam la sama heteronormiga feko!!!”

Ankaŭ adeptoj de la movado LGBTI estas malkontentaj pri la eldiraĵo de la knabeto — post ĉio ĝi implikas, ke nur blankaj virinoj kiel lia “panjo” ekzistas. “Eĉ neblankuloj kaj neinuloj povas esti patrinoj,” publikigis ĉagrenita ano de la facebook’a grupo “Genroneŭtrala Geparentoj Aŭskultantaj kaj Lernantaj.”

Dume ankaŭ la patrino de Elias hontas pri tio, ke ŝi naskis tian senkonsideran cis-viron, kiu atribuas genrajn kaj sociajn rolojn al personoj nur surbaze de ilia aspekto.

“Li eĉ ne volis scii, ĉu mi mem rigardas min kiel patrinon. Mi ankaŭ povus esti patriĉo. Kia masklisto!”

Elias mem ĝis nun ŝajnas esti senzorga pri la fekŝtormo ĉirkaŭblovanta lian eldiraĵon. Kvankam tri firmoj de porinfana manĝaĵo kaj du de vindotukoj distanciĝis de li, li ripetas sian deklaron ĉiam refoje, dum li nek dormas nek manĝas.

Restas la demando, ĉu lia sekva vorto estos “pardonu”, kiel multe postulas. Kelkaj dekduoj da protestantoj kuniĝintaj antaŭ la domo de la familio Kühne intencas uzi laŭtajn ĉantojn por malebligi, ke la knabo daŭre disvastigus siajn malhomajn tezojn el sia beboĉareto.

sergejm (User's profile) February 16, 2021, 1:04:44 PM

Malgraŭ afiŝo de Nornen, almenaŭ en Rusio, kiam vi ricevas pagon en eŭroj, certiĝu, ke vi ricevis virgenrajn eŭrojn (один евро).
Se oni pagis al vi neŭtragenran eŭron (одно евро) aŭ ingenran eŭro (одну евру) - ĝi estas falsa!

Atentu ankaŭ, ke en Rusio oni permesis neŭtragenran kafon. Italianoj el Kuzno (vidu videon en Youtube) provis ĝin - ĝi estis malbongusta!

IgorSokoloff (User's profile) February 17, 2021, 1:28:31 PM

Jesus is driving his Cadillac and catches up with Mohammed riding his camel.
Jesus:
"Listen, Moham, stop dishonouring yourself and making me ashamed of you... We are colleagues, after all... How long are you going to shake yourself on your camel?.."
Mohammed:
"Excuse me, Jesu, but if my mother were fucked by the Lord himself, I'd have been flying on an airplane for years and years now."
----------
Едет Иисус на "Кадиллаке" и нагоняет Магомета, скачущего на верблюде.
Иисус:
— Слушай, Мага, хватит позориться и меня позорить... Мы ведь всё-таки коллеги... Ну сколько можно на верблюде трястись?..
Магомет:
— Ты меня извини, Ися, но если бы мою маму трахнул сам Господь, я бы уже давно летал на самолёте.
----------
Jesuo veturas en sia "Kadilako" kaj atingas Muhamadon, kiu rajdas sur kamelo.
Jesuo:
— Aŭskultu, Muĉjo, ĉesu malhonori vin kaj igi min honta pri vi... Ni ja estas kolegoj... Kiom longe vi intencas skuiĝi surkamele?..
Muhamado:
— Pardonu min, Jeĉjo, sed se mian panjon fikus la Sinjoro mem, mi jam delonge flugus en aviadilo.

Back to the top