Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Ŝercoj

by StefKo, March 17, 2020

Messages: 501

Language: Esperanto

StefKo (User's profile) February 17, 2021, 4:44:29 PM

Nigra humuro en la epidemia tempo

Post unu jaro vi ridos pri la epidemio de la koronoviruso, evidente ne ĉiuj.

IgorSokoloff (User's profile) February 19, 2021, 9:41:34 AM

Две блондинки обсуждают уравнения Лагранжа для голономной системы с идеальными нестационарными связями. К ним приближается мужчина, и одна из блондинок шепчет другой:
— Так, прекращаем нести эту заумь, обсуждаем телесериал.
----------
Two blondes are discussing the Lagrange equations for a holonomic system with ideal nonstationary constraints. A man approaches them, and one of the blondes whispers to the other:
"Well, we stop talking this intellectual nonsense... Let's discuss the television series.
----------
Du blondulinoj diskutas pri Lagranĵajn ekvaciojn por holonomia sistemo kun idealaj nestaciaj limoj. Al ili proksimiĝas viro, kaj unu el la blondulinoj flustras al la alia:
— Ni do ĉesigu babilaĉi ĉi tiun intelektan galimation... Ni priparolu la televidan seriaĵon.

sergejm (User's profile) February 19, 2021, 1:38:00 PM

Mi ne certas ke 'kun idealaj nestaciaj limoj' estas bona traduko por 'с идеальными нестационарными связями' kaj 'with ideal nonstationary constraints'.

IgorSokoloff (User's profile) February 19, 2021, 2:33:19 PM

Ankaŭ mi iom dubas...
Ĉi-varianton proponis Google-tradukilo.
==========
Встречаются студенты-математики:
— Ребята, завтра же день рождения Пифагора... Приглашаю всех ко мне, будет пиво, рыба...
— А что насчёт девчонок?
— И с девчонками я договорился... Их не будет.
----------
There are some math-students talking:
"Hey, guys, tomorrow is the birthday of Pythagoras... I invite everybody to my place, there will be beer, fish..."
"And what about girls?"
"Well, I'd arranged matters with them too... There won't be any girls."
----------
Renkontiĝas kelkaj studentoj-matematikistoj:
— Hej, buboj, morgaŭ estas ja naskiĝtago de Pitagoro... Mi invitas ĉiujn mia-ĉambren, haveblos biero, fiŝoj...
— Kaj kio koncerne knabinojn?
— Ankaŭ kun knabinoj mi interkonsentis ... Ili forestos.

sergejm (User's profile) February 19, 2021, 5:03:49 PM

IgorSokoloff:Ankaŭ mi iom dubas...
Ĉi-varianton proponis Google-tradukilo.
Eblaj tradukoj de 'stationary':
neportebla (neportebla komputilo)
senmova
senprogresa
fiks(it)a (fiksa orbito)
Do 'nonstationary':
portebla
movebla
progresebla
nefiksita
temp-varia (mia propono)

'constraint':
devigo
limigo

PS: En vikipedio estas artikolo:
Lagranĝa_mekaniko
Pri holonomic constaints estas nur angle.

Do holonomaj limigoj, pri kiuj parolis la blondulinoj dependas de tempo, ne nur de koordinatoj.

sergejm (User's profile) February 19, 2021, 6:12:23 PM

La kanto Mia amatin' (video) de Vizbor en traduko en Esperanto finiĝas jene:
Nek rememoroj, nek vortoj konsolas plu min,
Revas mi nur pri la rojo sub branĉoj de l' pin',
Kie en gutoj sukcenaj rebrilas la flam'
Kaj ĉe la fajro, imagu, atendas min jam'

Kio estas tiu enigma "jam' " , kiu atendas min? Laŭ Google tradukilo ĉi tio estas konfitaĵo (варенье). (se vi nutras al ĝi nur unu vorton)
Se vi nutros al ĝi la tutan frazon, klariĝas, ke ne io atendas min, sed mi atendas vin.

PS: en originalo:
Где у костра ожидают, представьте, меня. - Kie ĉe la fajro oni atendas, imagu, min.

sergejm (User's profile) February 19, 2021, 7:08:15 PM

Kial studentoj-matematikistoj ne invitas knabinojn al naskiĝtago de Pitagoro?
Ĉar ili nenion komprenas pri Lagranĝaj ekvacioj por holonomia sistemo kun idealaj temp-variaj limigoj.
Sed ili nepre invitos ilin antaŭ ekzameno.

IgorSokoloff (User's profile) February 20, 2021, 5:47:35 PM

Google-tradukilo proponas ankaŭ jenajn variantojn por sekvaj lingvoj:

DE: Lagrange-Gleichungen für ein holonomes System mit idealen nichtstationären Einschränkungen
----------
FR: Equations de Lagrange pour un système holonomique avec des contraintes non stationnaires idéales
----------
IT: Equazioni di Lagrange per un sistema olonomico con vincoli non stazionari ideali
----------
ES: Ecuaciones de Lagrange para un sistema holonómico con restricciones no estacionarias ideales
----------
PL: Równania Lagrange'a dla systemu holonomicznego z idealnymi niestacjonarnymi ograniczeniami
----------
CZ: Lagrangeovy rovnice pro holonomický systém s ideálními nestacionárními omezeními
----------
BG: Уравнения на Лагранж за холономична система с идеални нестационарни ограничения
----------
HR: Lagrangeove jednadžbe za holonomski sustav s idealnim nestacionarnim ograničenjima
==========
Ĉu ĉi-variantoj estas ĝustaj aŭ ne — tion probable povus klaigi ĉi-lingvaj denaskuloj, sufiĉe kleraj pri la temo.
Kaj la ĝustan eo-varianton povus probable prezenti iuj esperantiĝintaj matematike erudiciaj blondulinoj, kiuj tamen estas eble tro modestaj por elstarigi sin.
==========
Koncerne la kanton:
Evidente, tiun ulon atendas lia amatino (la suneto arbara), pri kiu oni kantas en la refreno.
==========
В школе заболел учитель математики, и в четвертый класс отправляют молодого физрука — присмотреть за учениками, чтобы те были заняты и не шумели. Он заходит в класс и говорит:
— Итак, дети, записывайте условие задачи. Летят два крокодила. Один зеленый, другой — на север. Вопрос: сколько мне лет, если метр селёдки весит один рубль и семьдесят две копейки, а килограмм сахара легче сапога?
В классе тишина. Через пять минут один из учеников поднимает руку и говорит:
— Я решил задачу, Вам 22 года
— Как ты так быстро догадался?
— А мне отец всегда утром говорит: "Вставай, полудурок, в школу пора". А мне одиннадцать.
----------
At some school a math-teacher fell ill, and a young physical education teacher was sent to take care of the fourth grade class, so that the pupils were busy and would't make any noise. He enters the classroom and says:
"Well, children, write down the problem statement. There are two crocodiles flying. One is green and the other is north bound. The question is: how old am I if a meter of herring weighs one ruble and seventy two kopecks, and a kilo of sugar is lighter than a boot?
The class is silent. Five minutes later, a boy raises his hand and says:
"I solved the problem, you are twenty two years old."
"How did you guess so quickly?"
"Well, my father always says in the morning: 'Get up, you half-idiot, it's time to go to school.' And I'm eleven."
----------
En iu lernejo unu el la instruistoj de matematiko malsaniĝis, kaj oni sendis junan instruiston pri fizika kulturo prizorgi la kvar-gradan klason por ke la lernantoj estu iel okupitaj kaj ne faru bruon. Li eniras la klasĉambron kaj diras:
— Tiel do, infanoj, skribu la kondiĉojn de problemo. Flugas du krokodiloj. Unu estas verda kaj la alia direktiĝas norden. La demando jenas: kiom mi aĝas, se metro da haringo pezas unu rublon kaj sepdek du kopekojn, kaj kilogramo da sukero estas pli malpeza ol boto?
La klaso silentas. Post kvin minutoj iu bubo levas sian manon kaj diras:
— Mi solvis la problemon, vi aĝas dudek du jarojn.
— Kiel vi divenis tiel rapide?
— Nu, mia patro ĉiam diras matene: "Leviĝu, vi, duon-idioto, tempas iri lernejen." Kaj mi aĝas dek unu.

sergejm (User's profile) February 20, 2021, 7:14:55 PM

Ĉiuj menciitaj tradukoj tradukas 'stationary' per derivaĵoj de vorto 'station'
Sed en Esperanto 'stacio' havas limigitan sencon, vidu PIV - ĉi tio estas loko kie haltas veturiloj aŭ telefona/elektra/radia stacio kaj kelkaj aliaj signifoj, sed ne la necesan.
La plej proksima vorto, kiun mi trovis en vortaro, estas fiksa orbito - стационарная орбита kaj ĉi tio estas ekzemplo de stationary constraint

Sed la blondulino diskutas pri nonstationary constraints - eble pri flugo al Marso, kiu estas pli mallonga kiam Tero kaj Marso proksimiĝas.

sergejm (User's profile) February 21, 2021, 7:31:36 AM

Sed pli verŝajne, ke la blondulinoj sub ĉi tiu intelekta galimatio kaŝas tute blondulinajn aferojn, ekzemple longeco de vespera robo. Ĝi havas nonstationary constraints, ĉar dependas de tempo (vespera) kaj verŝajne oni povas fari langranĝan ekvacion por ĝi.

Back to the top