Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Ŝercoj

by StefKo, March 17, 2020

Messages: 501

Language: Esperanto

sergejm (User's profile) February 21, 2021, 8:06:13 AM

Rusa akademiano Pafnutij Lvovoviĉ Ĉebyŝov faris en Parizo prelegon kun temo "Matematikaj metodoj de vesta tajlado", kaj aŭskulti lin venis plej bonaj parizaj tajloroj. Li komencis la prelegon per vortoj:
- Dekomence, por simpleco, imagu, ke homa korpo havas formon de globo.
Kun ĉi tiuj vortoj la tajloroj foriris.
Sed poste lia teorio estis uzata por konstrui balonoj.

IgorSokoloff (User's profile) February 21, 2021, 4:58:49 PM

По психиатрической лечебнице бегает пациент и кричит:
— Сейчас всех продифференцирую!
Все его очень боятся и с ужасом разбегаются. Тут он замечает другого пациента, который сидит в углу и не обращает на него никакого внимания. Он подкрадывается к нему, делает страшную физиономию и орет:
— Сейчас я тебя продифференцирую!
А тот отвечает:
— Да мне пофигу... Я экспонента.
----------
A patient runs around in the psychiatric hospital and shouts:
"I will differentiate everybody now!"
Everyone is very afraid of him, running away in horror. Then he notices another patient, who sits in a corner and does not pay any attention to him. He sneaks up to the man, makes a terrible face and yells:
"I will differentiate you now!"
And this guy replies:
"But I don't care a fig... I'm an exponent."
----------
Paciento kuras laŭ la koridoroj de psikiatria hospitalo kaj krias:
— Mi diferencialos nun ĉiujn!
Ĉiuj tre timas lin, diskurante en teruro. Kaj jen li rimarkas alian pacienton, kiu sidas en angulo kaj tute ne atentas lin. Li do ŝtelumas al tiu ulo, faras teruran mienon kaj kriegas:
— Mi diferencialos vin nun!
Kaj la ulo respondas:
— Tio ne zorgigas min eĉ iomete... Mi estas eksponento.

sergejm (User's profile) February 21, 2021, 5:38:52 PM

Ne kredu al Google - rigardu vortaron.
derivi (2-a signifo) - tiel nomiĝas la ago, kiun volis fari la unua paciento
Vidu ankaŭ diferenciala ekvacio
- do diferenciali ankaŭ eblas

IgorSokoloff (User's profile) February 21, 2021, 7:06:20 PM

Fakte, por la vortoj "дифференцировать" kaj "differentiate" Google-tradukilo proponas la verbon "diferenci", kiu estas tute malĝusta.
La verbon "diferenciali" proponas PIV.
==========
У математика спрашивают:
— Вы где работаете?
— В университете.
— И какова ваша работа?
— Изучаю уравнение Фредгольма первого рода.
— А каково ваше хобби?
— Уравнение Фредгольма второго рода.
----------
They ask a mathematician:
"Where do you work?"
"At the university."
"And what is your job?"
"I'm studying the Fredholm equation of the first kind."
"And what is your hobby?"
"Fredholm equation of the second kind."
----------
Oni demandas iun matematikiston:
— Kie vi laboras?
— En la universitato.
— Kaj kio estas via laboro?
— Mi studas la Fredholman ekvacion de la unua speco.
— Kaj kio estas via ŝatokupo?
— Fredholma ekvacio de la dua speco.

sergejm (User's profile) February 22, 2021, 8:28:23 AM

Sinjoro donacis al ni parencojn, sed amikojn, dank' al Dio, ni elektas mem.
Albert Einstein

IgorSokoloff (User's profile) February 22, 2021, 9:56:41 AM

Probable, por la vortoj "нестационарный" kaj "nonstationary" taŭgas eo-vortoj "nestabila, malkonstanta, variebla".
==========
Гуляют по улице константа и экспонента. Вдруг константа сворачивает за угол и убегает. Экспонента её догоняет и спрашивает:
— Ты чего убежала?
— Да там дифференциальный оператор идет. Боюсь, что он меня продифференцирует.
— А я его не боюсь, мне он ничего не сделает.
И экспонента пошла дальше.
Подходит к ней дифференциальный оператор и спрашивает:
— Ты кто?
— Я 'e^x'.
— А я 'd/dy'.
----------
There are a constant and an exponent walking down the street. Suddenly, the constant turns a corner and runs away. The exponent catches up with her and asks:
"Why did you run away?"
"Oh, there is a differential operator. I'm afraid he will differentiate me.
"But I'm not afraid of him, he can't do anything to me.
So the exponent went further.
The differential operator approaches her and asks:
- Who are you?
- I am 'e ^ x'.
- And I'm 'd / dy'
----------
Konstanto kaj eksponento promenas laŭstrate. Subite la konstanto turniĝas ĉe angulo kaj kuras for. La eksponento postkure atingas ŝin kaj demandas:
— Kial vi forkuris?
— Ho, tie estas diferenciala operatoro. Mi timas, ke li diferencialos min.
— Sed mi ne timas lin... Nenion li povas fari al mi.
Kaj la eksponento ekpaŝis plu.
La diferenciala operatoro alproksimiĝas ŝin kaj demandas:
— Kiu vi estas?
— Mi estas 'e ^ x'.
— Kaj mi estas 'd / dy'.
==========
Verdire, mi ne tute komprenis ĉi-ŝercon.
Ĉu vi, kolego Sergej, bonvolos klarigi, kion signifas 'e ^ x' kaj 'd / dy'?

sergejm (User's profile) February 22, 2021, 11:41:11 AM

d/dx (e^x) = e^x
d/dy (e^x) = 0
d/dy (C) = 0
Sed:
d/dy (e^(x+y)) = e^(x+y)

sergejm (User's profile) February 22, 2021, 11:45:37 AM

konstanto, ekponento estas "ĝi"/"it". Sed en fabelo oni povas personigi ilin kaj uzi "ŝi" aŭ "li".

IgorSokoloff (User's profile) February 22, 2021, 12:47:54 PM

Ho, kiaj teruraj incidentoj okazas en la Matematika Regno...
==========
Mi tute konsentas kun vi, kara kolego...
Tiela personigo estas sendube permesebla.
Des pli, ke en tiu drameca historieto implicitas, ke la konstanto kaj la eksponento estas sendefendaj knabinoj kaj la diferenciala operatoro estas brutala perfortulo.
==========
— Ну а как у вас с высшей математикой?
— Несчастная любовь.
— Это как?
— Я её любил, но она мне так и не далась.
----------
"Well, and what is your relation with higher mathematics?"
"There is unhappy love."
”What do you mean?"
”I loved it, but it never yielded to me."
----------
— Kaj kiel vi rilatas kun supera matematiko?
— Inter ni estas malfeliĉa amo.
— Kion tio signifas?
— Mi amis ĝin, sed ĝi neniam cedis al mi.

nornen (User's profile) February 22, 2021, 2:47:49 PM

Granda festo en la domo de la Tangento. Ĉiuj funkcioj ĉeestas: liaj amikoj trigonometrioj, Sinuso kaj Kosinuso, la funkcioj linearaj, la funkcioj polinomiaj, ĉiuj.
Oni dancas, trinkas kaj drinkas, manĝas kaj ĉiuj ĝojas. Nur la eksponenta funkcio sidas tute sola kaj trista en angulo de la ĉambro. La Tangento, kiel bona gastiganto, demandas al li: "Hej, E-Funkcio, kial vi estas tiel sola kaj trista. Venu kun ni, integru vin!" La eksponenta funkcio respondas: "Mi klopodis integri min, sed tio neniel helpis."

Back to the top