Skip to the content

Interslavic language//Interslava lingvo//Medžuslovjansky jezyk

by KatjaMcFlores, October 23, 2020

Messages: 444

Language: Esperanto

IgorSokoloff (User's profile) November 7, 2021, 5:54:06 PM

Jevgenij Lukin

Виток спирали
Buklo de spiralo
Vitok spirali

Трудно сказать, кто первый заметил, что Миау (Сын Пантеры) уклоняется от поедания лишних соплеменников. Во всяком случае, не Хряп. Хряп (или Смертельный Удар) был вождём племени и узнавал обо всём в последнюю очередь. От Уввау (Сына Суки).
Malfacilas diri, kiu estis la unua, rimarkinta, ke Miau (Filo de Pantero) evitas manĝi superfluajn sam-tribanojn. Ĉiu-okaze, tiu ne estis Ĥrjapo. Ĥrjapo (aŭ Mortiga Bato) estis la ĉefulo de la tribo, kiu eksciadis pri ĉio lasta-vice, informita de Uvvau (Filo de Hundino).
Trudno je skazati, kto byl prvy, ugleděvši, že Miau (Syn Pantery) izběgaje pojedati izlišnjih jedno-plemennikov. Vo vsakom slučaju, to byl ne Hrjap. Hrjap (abo Smrteljny Udar) byl vodž plemeni, ktory o vsem dovědal se poslědny, od Uvvau (Syna Psicy).

Так случилось и в этот раз.
Tiel okazis ankaŭ ĉi-foje.
Tak slučilo se takože v sej raz.

— Брезгуешь? — хмуро осведомился Хряп.
— Ĉu vi abomenas tion? — morne demandis Ĥrjapo.
— Či to odvračaje tebe?— mračno zapytal Hrjap.

— Нет, — вздохнул Миау. — Просто неэтично это.
— Ne, — suspiris Miau. — Simple estas maletike.
— Ne, — vozdohnul Miau. — Prosto to je neetično.

По молодости лет он обожал изобретать разные слова.
Pro sia juna aĝo li ŝatis inventi diversajn novajn vortojn.
Vslěd svojego mladogo vozrasta on ljubil izmysljati razne nove slovese.

— А неэтично — это как?
— Maletike — tio estas kiel?
— A neetično — to je kako?

— Ну, нехорошо то есть…
— Nu, tio signifas "malbone"...
— Nu, to znači "nedobro"...

Хряп задумался. Когда он съедал кого-нибудь, ему было этично. Иногда даже слишком этично, потому что кусок Хряпу доставался самый увесистый.
Ĥrjapo enpensiĝis. Kiam li manĝis iun, por li tio estis etike. Fojfoje eĉ tro etike, ĉar Ĥrjapo ĉiam havis la plej grandan pecon.
Hrjap zanuril se v myslji. Kogda on sjedal kogokoli, dlja njego to bylo etično. Poněkogda daže prěmnogo etično, ibo Hrjap vsegda iměl najboljši kusok.

— Ну-ну… — уклончиво проворчал он, но спорить с Миау не стал. А зря. Потому что вскоре ему донесли, что Сын Пантеры Миау отказался есть представителя враждебного племени.
— Nu, bone... — li grumblis, preferinte ne disputi kun Miau. Kaj tio estis malsaĝe. Ĉar baldaŭ oni informis lin, ke Miau, Filo de Pantero, rifuzis manĝi anon de malamika tribo.
— Nu, dobro... — vrčlivo rěkl on, preferujuči ne disputovati s Miau. I to bylo ne mudro. Ibo skoro jemu donesli, že Miau, Syn Pantery, odkazal se jesti člena neprijateljskogo plemeni.

— А этих-то почему неэтично?! — взревел Хряп.
— Sed kial do estas maletike manĝi tiujn?! — ekmuĝis Ĥrjapo.
— No čemu jedati tyh je neetično? — zarevl Hrjap.

— Тоже ведь люди, — объяснил Миау. — Мыслят, чувствуют… Жить хотят.
— Ankaŭ ili estas homoj, — clarigis Miau. — Ili pensas, sentas... Volas vivi.
— Oni tož sut ljudi, — objasnil Miau. — Oni myslet, imajut čuvstva... Hočut žiti.

Хряп засопел, почесал надбровные дуги, но мер опять не принял. И события ждать не заставили. Через несколько дней Миау объявил себя вегетарианцем.
Ĥrjapo eksnufis, frotis siajn brovojn, sed ankaŭ ĉi-foje faris nenion pri la situacio, kiu baldaŭ eĉ pli malboniĝis. Post kelkaj tagoj Miau deklaris, ke li estas vegeterano.
Hrjap počel dyhtěti črez nos, potěrl svoji brvi, ale i v sej raz ničto ne sdělal odnosno ovoj situaciji, ktora skoro stala ješče bolje gorša. Črez několiko dnjev Miau objavil, že on jest vegetarianec.

— Неэтично, — говорил он. — Мамонта есть нельзя. Он живой — он мыслит, он чувствует…
— Maletikas, — li diris. — Ne taŭgas manĝi mamuton. Tiu estas viva, ĝi pensas, havas sentojn...
— Neetično, — govoril on. — Je negodno jesti mamuta. On jest živy, on mysli, imaje čuvstva...

И лопнуло терпение Хряпа. Миау не был съеден лишь потому, что сильно исхудал за время диеты. Но из племени его изгнали.
Kaj finiĝis pacienco de Ĥrjapo. Miau ne estis manĝita nur pro tio, ke li tre maldikiĝis dum sia dieto. Sed el la tribo oni forpelis lin.
I skončilo se trpěnje Hrjapa. Miau ne byl sjedeny toljko za to, že on velmi shudnul podčas svojej diety. Ale iz plemeni jego izgnali.

Поселившись в зелёной лощинке, он выкапывал коренья и пробовал жевать листву. Жил голодно, но этично.
Ekloĝinte en verda ravino, li elfosadis radikojn kaj provis manĉi foliaron. Li vivis malsate, sed etike.
Oselivši se v zelenom jaru, on izkopyval korenji i proboval žuvati listje. On žil gladno, ale etično.

А вокруг лощинки уже шевелились кусты. Там скрывался Уввау (Сын Суки). Он ждал часа, когда вегетарианец ослабеет настолько, что можно будет безнаказанно поужинать за его счёт.
Kaj ĉirkaŭ tiu ravino jam moviĝis arbustoj. Tie kaŝiĝis Uvvau (Filo de Hundino). Li atendis la momenton, kiam ĉi-vegetarano tiom malfortiĝos, ke eblos sendanĝere vespermanĝi lia-konte.
A vokrug togo jara uže mrdali kusty. Tam hoval se Uvvau (Syn Psicy). On čekal moment, kogda sej vegetarianec natoliko oslaběje, že možno bude bezopasno povečerjati za jegovy sčet.

А Миау тем временем сделал ужасное открытие: растения тоже чувствуют! И, возможно, мыслят! (Изгнанника угораздило набрести на стыдливую мимозу.)
Kaj Miau inter-tempe faris teruran eltrovon: ankaŭ plantoj havas sentojn! Kaj ili eble eĉ pensas! (Ĉi-forpelito hazarde renkontis honteman mimozon.)
A Miau tym časom sdělal užasno odkrytje: rastliny tož imějut čuvstva! A može byti, daže myslet! (Sej izgnanec slučajno strěstil sramežlivu mimozu.)

Что ему теперь оставалось делать? Камни были несъедобны. И Миау решил принципиально умереть с голоду.
Kion li povis nun fari? Ŝtonoj estis nemanĝeblaj. Kaj Miau decidis por principo morti pro malsato.
Čto on mogl nyně dělati? Kamenje byli nejedlive. I Miau postanovil principialno umreti od glada.

Он умирал с гордо поднятой головой. Три дня. На четвёртый день не выдержал — поймал Сукина Сына Уввау и плотно им позавтракал. Потом вернулся к сородичам и больше глупостями не занимался.
Li mortantis, fiere levinte sian kapon. Dum tri tagoj. Kaj en la kvara tago li ne eltenis, kaptis Hundinan Filon Uvvau kaj abunde matenmanĝis per tiu. Post tio li revenis al siaj sam-tribanoj kaj ne plu okupiĝis pri stultaĵoj.
On umiral s gordo vozjenoju glavoju. Tri dnja. A v četvrty denj ne iztrpěl, izlovil Sučjego Syna Uvvau i iměl iz njego obilno snědanje. Poslě on vratil se v svoje pleme i bolje gluposti ne činil.

А через несколько лет, когда Хряпа забодало носорогом, стал вождём племени.
Kaj post kelkaj jaroj, kiam Ĥrjapon mortige kornobatis rinocero, Miau iĝis ĉefulo de la tribo.
I několiko lět pozdněje, kogda Hrjapa smrtelno bodnul nosorog, Miau stal vodž plemeni.

nornen (User's profile) November 8, 2021, 2:27:41 PM

Ženska Strana

Moja žena skazala mi, svezati se so ženskoju stranoju.
Zato razbil jesm avto… i potom ignoroval jesm ju bez vidimogo povoda.

nornen (User's profile) November 8, 2021, 10:03:27 PM

IgorSokoloff:vodž plemeni
vodž plemene

IgorSokoloff (User's profile) November 9, 2021, 10:19:42 AM

Hola, compañero Nornen.
Jes, en la tabelo de deklinacioj la vorto "pleme" havas en genitivo ĝuste tiun formon, kiun vi prezentis, kvankam tia finaĵo por ĉi-vorto, ŝajne, ne estas kutima en naciaj slavaj lingvoj:
ru: он стал вождем племени
ua: він став вождем племені
bl: ён стаў правадыром племя
pl: został przywódcą plemienia
hr: postao je vođa plemena
Nu, nehaj v mněnju MS-dogmatikov to bude pogrěška, sed por mi ĉi-kaze pli preferindas la finaĵo, ekzistanta en la rusa kaj ukraina lingvoj. Des pli ke ankaŭ kamarado Jan, kiel videblas en lia traduko de "Le Petit Prince", fojfoje permesas al si ne tute laŭ-regulan uzadon de diversaj MS-elementoj, inkluzive finaĵojn. Espereble, la progresiva ŝanĝ-proceso, daŭranta en MS, tuŝos ankaŭ la vorton "pleme", kaj ĝi ricevos pli oportunan genitivan finaĵon.

nornen (User's profile) November 10, 2021, 6:23:03 AM

IgorSokoloff:Hola, compañero Nornen.
Jes, en la tabelo de deklinacioj la vorto "pleme" havas en genitivo ĝuste tiun formon, kiun vi prezentis, kvankam tia finaĵo por ĉi-vorto, ŝajne, ne estas kutima en naciaj slavaj lingvoj:
ru: он стал вождем племени
ua: він став вождем племені
bl: ён стаў правадыром племя
pl: został przywódcą plemienia
hr: postao je vođa plemena
Nu, nehaj v mněnju MS-dogmatikov to bude pogrěška, sed por mi ĉi-kaze pli preferindas la finaĵo, ekzistanta en la rusa kaj ukraina lingvoj. Des pli ke ankaŭ kamarado Jan, kiel videblas en lia traduko de "Le Petit Prince", fojfoje permesas al ŝi ne tute laŭ-regulan uzadon de diversaj MS-elementoj, inkluzive finaĵojn. Espereble, la progresiva ŝanĝ-proceso, daŭranta en MS, tuŝos ankaŭ la vorton "pleme", kaj ĝi ricevos pli oportunan genitivan finaĵon.
Привет, коллега Игорь.
Ŝajnas, ke estas du paradigmoj laŭ la MS-a gramatiko: (1) trakti la vorton "pleme" kiel senteman (=konsonantan je -n) radikon kaj (2) trakti ĝin kiel teman radikon. La variantoj 1 kaj 2 havas la saman pluralon, sed la singularo malsimilas:

(1) pleme, plemene, plemeni, pleme, plemenem, (o) plemeni
(2) pleme, plemena, plemenu, pleme, plemenom, (o) plemenu

Vi diros kia el tiu du sonas pli stranga. Al mi, kiu ne scias eĉ la plej minimuma afero pli slavaj lingvoj, "plemenom" sonas tre, tre malĝusta.

Estas bedaŭrinde, ke ĉi-okaze, kiel vi prezentis, MS ne kongruas kun vivaj, naciaj slavaj lingvoj (ekzepte CZ), sed kun antikva protoslava lingvo.

KatjaMcFlores (User's profile) November 10, 2021, 7:31:21 PM

Jen nia IJK
Vot naš MMK
--------------------
Ĉapitro 8
Glava 8

Gardanĝeloj? Ĉu vi ŝercas?!
Angely-hranitelji? Či ty žartuješ?

En la prelegejo.
V lekcijnoj salě

Prezidanto de TEJO: Fine mi deziras al vi ĉiuj, kaj laŭ la lastaj informoj ni estas 423 ĉi tie de 38 landoj, fruktodonan kaj amuzegan IJK-semajnon! Koran bonvenon nome de la TEJO-estraro.
Prezident TEJO (VEMO): V koncu mojej rěčevki želaju vam vsim — a sgodno s poslědnoju informacjeju do našego kongresa pribyli četyristo dvadeset tri člověka iz trideset osmi krajin — iměti plodotvornu i interesnu kongresnu sedmicu! Srdečno vitaju vas od imeni rukovodstva TEJO (VEMO).

Sekvas granda aplaŭdo.
Slěduje veliko rukopleskanje.

Ina: Ĉu vi sukcesis resti veka?
Ina: Či jesi smogl ostati bdějuči?

Kabe: Jes, ĉefe pro mia malsato... Ne, mi ŝercas. Estis interese aŭdi iom pri la agado kaj strukturo de la movado.
Kabe: Da, glavno vslěd svojego glada... Ale ne, ja žartuju. Bylo interesno uslyšati něčto o dějateljnosti i strukturě mladežnogo esperantskogo dviženja.

Ina: Eble iu el la TEJO-kunsidoj povas interesi vin...
Ina: Možlivo, kako-libo iz zasědanij TEJO smože zainteresovati tebe...

Kabe: Jes eble. Mi provos iun tagon ĉeesti unu por vidi. Sed kio estas tio pri "gardanĝelo"? Ĉu iu malbona ŝerco?
Kabe: Da, možlivo. Jednogo dnja poprobuju prisutstvovati na jednom iz njih. No čto to je odnosno "angela-hranitelja"? Či to je někoja nelěpa žartovka?

Ina: Ŝajnas ke vi tamen iom dormetis... Ili ja klarigis ke temas pri homoj kiuj jam havas multe da IJK-spertoj kaj pretas helpi al IJK-novuloj. Do, la nomo "gardanĝelo" estas ŝerca, sed la ideo estas serioza kaj bona miaopinie.
Ina: Kaže se, že ty jednako trohu pospal... Ibo oni objasnjali, že to tyče se ljudij, ktori uže imějut mnogo kongresnoj izkušenosti i sut gotovi pomogti kongresnym novakam. Da, faktično nazva "angel-hranitelj" jest žartovna, ale ova ideja jest seriozna i lěpa, v mojem mněnju.

Kabe: Kaj kiel kontakti tiujn anĝelojn? Per iu IJK-preĝo eble...
Kabe: I kako možno zakontaktovati s tymi angelami? Či, možlivo, s pomočju kakoj-libo kongresnoj molitvy?

Ina: Provu! Se ne funkcias vi povas iri al la ĉambro "La ĉielo" post la tagmanĝo.
Ina: Nu, poprobuj... A jestli ne uda se, ty možeš pojdti do izby s nazvoju "Nebese" poslě oběda.

Kabe: Bonege, unue manĝo, poste ĉielen al la anĝelinoj.
Kabe: Prělěpo... Izprva je oběd, a potom — na nebese, k angelkam.

Post iom maltro da manĝo, Kabe iras al la ĉambro "La ĉielo".
Poslě ne velmi sytnogo oběda Kabe ude do komnaty s nazvoju "Nebese".

Jesi: Saluton. Ĉu estas via unua IJK?
Jesi: Ahoj. Či nyně je tvoj prvy kongres?

Kabe: Jes. Saluton.
Kabe: Da... Zdrav...

Jesi: Bone. Mi tre ĝojas. Mi estas Jesi kaj tiu ĉi estas jam mia sesa IJK. Jen estas papero kun kelkaj demandoj kaj taskoj rilate al la kongreso. Mi proponas ke vi kun Ana de Pollando, Boris de Germanio kaj Nacuko de Japanio provu solvi ilin. Nur voku min se vi bezonos helpon.
Ina: Dobro... Jesm velmi rada. Ja imenuju se Jesi, i nyně jest moj šesty kongres. Vot je papir s někojimi pytanjami i zadanjami odnosno našego kongresa. Proponuju, da bys ty zajedno s Anoju iz Poljski, Borisom iz Němciji i Nacuko iz Japoniji poproboval rěšiti jih. I bez vaganja (kolěbanja) klikaj mene, ako tebe bude potrěbna pomoč.

Kabe: Bone... dankon.
Kabe: Dobro... Dekuju.

Poste en la libroservo.
Trohu pozdněje v knižnoj službě.

Ina: Kiel do estis en la ĉielo?
Ina: Nu, kako to bylo "na nebe"?

Kabe: Ĉielece... Mi pensas ke mi fakte renkontis veran anĝelinon! Mirinde bela kaj afabla ŝi estis...
Kabe: Nebesno... Mněvaju, že faktično jesm strěstil istinnu angelku! Udiviteljno krasiva i laskava ona byla...

Ina: Ho, Dio mia! Kaj kio estas ŝia nomo?
Ina: O, Bože moj! I kako jest jejno ime?

Kabe: Aj, mi jam forgesis!
Kabe: Aj, jesm uže zabyl!

KatjaMcFlores (User's profile) November 14, 2021, 1:09:13 PM

Jen nia IJK
Vot naš MMK
--------------------
Ĉapitro 9
Glava 9

Parolo kun la trinkejestro.
Razgovor s barmenom.

En la trinkejo, Kabe pli kaj pli ebriiĝas (ĉu ankaŭ la trinkejestro?).
Kabe sědi v pivnice i vse bolje opivaje se (či takože i barmen?).

Kabe: Unu bieron mi petas.
Kabe: Prošu ješče jedno pivo.

Trinkejestro: Ĝi kostas unu eŭron. Ĉu vi ŝatus ankaŭ ion alian?
Barmen: To koštuje jedno evro. Či htěl bys takož něčto ino?

Kabe: Ne dankon, biero sufiĉas por mi.
Kabe: Ne, dekuju... Dlja mene je dostatočno piva.

Trinkejestro: Ĉu vere? Kio pri vodko, labambo kaj inoj?
Barmen: Či zaisto?.. A čto skažeš odnosno vodki, labamby i děvčin?

Kabe: Nu, kial ne... Mi ankoraŭ ne dancis labambon, sed laŭdire ĝi estas amuza.
Kabe: Nu, čemu by ne... Ja ješče ne tanceval labambu, a ona, kako kažut, je zabavna.

Trinkejestro: Funkcias tiel ke dum la kantaĵo "La Bamba" homoj dancas en granda rondo kaj ene de tiu rondo dancas aliaj homoj. Tiuj dancantaj ene de la rondo elektas dancanton de la rondo kaj kisas ŝin aŭ lin tri-foje sur la vangoj, poste ili ŝanĝas lokon kaj la kisito iĝas kisonto. La kisinto nun estas kisoto. Tre facile, ĉu ne?
Barmen: Sej tanec je taky... Pod pěsnju "La Bamba" hlapcy i děvčiny tancujut v velikom krugu, a vnutri sego kruga tancujut drugi ljudi. Te, kto tancujut vnutri, izbirajut kogokoli iz kruga i cělujut ju abo jego tri raza v boki lica, poslě čego oni měnjaut se městami i pocělovany člověk takož dolžen bude kogokoli počelovati. A toj, kto cěloval, v hodu tanca tož bude pocělovany. To je prosto, či ne?

Kabe: Nu, mi esperas ke estas pli facile en la praktiko... Mi provos iam, sed unue la bieron!
Kabe: Nu, naděju se, že bude bolje prosto poznati to na praktikě... Ja poprobuju, ale izprva — pivo!

Trinkejestro: Saĝa knabo...
Barmen: Razumny hlapec...

Kabe: Vi, kiu konas preskaŭ ĉiujn ĉi tie, ĉu vi scias kiu estas la knabino kiu kunordigas la ’gardanĝelojn’?
Kabe: Ty, věrojetno, znaješ sde omal vsih... Či ty znaješ, kto je ta děvčina, ktora rukovodi "angelami-hraniteljami"?

Trinkejestro: Vi verŝajne pensas pri Jesi...
Barmen: Ty, očevidno, mysliš ob Jesi...

Kabe: Jes, ĝuste! Nun mi memoras ke mi aŭdis ŝian nomon.
Kabe: Da, točno! Sejčas pripominaju, že jesm slyšal jejno ime.

Trinkejestro: Laŭ mi ŝi estas stranga persono. Tute ne trinkas bieron kaj ne manĝas viandon. Ŝajnas ke ŝia sola intereso estas Esperanto-agado.
Barmen: V mojem mněnju ona je stranna osoba. Sovsěm ne pije pivo i ne jedaje meso. Izdavaje se, že jejny jediny interes jest esperantska dějateljnost.

Kabe: Sed ŝi estas tre bela kaj afabla laŭ mi...
Kabe: Ale ona je velmi krasiva i prijatliva na moj pogled...

Trinkejestro: Eble vi pravas pri tio... Ŝi preskaŭ neniam estas en la trinkejo kaj do mi ne renkontas ŝin ofte. Fakte, mi tute fajfas pri tiaj homoj!
Barmen: Možlivo, jesi v tom pravy... Ona omal nikogdy ne byvaje v mojej pivnice, i tomu ja ne često ju strěčaju. Napravdu, mně sovsěm ne interesni taki ljudi!

Kabe: Mi komprenas... Tiel parolas vera trinkejestro!
Kabe: Pojmaju... To je rěč istinnogo krčmarja!

Trinkejestro: Prave... Je via sano!
Barmen: Věrno... Za tvoje zdravje!

Kabe: Je via sano! Mmmm, bonega biero.
Kabe: Za tvoje zdravje! Mmmm, prělěpo pivo.

Trinkejestro: Kompreneble... Estis ja mi kiu elektis ĝin.
Barmen: Razuměje se... Ibo to byl imenno ja, kto izblal jego.

Kabe: Amiko, ĉu vi havas ideon kie eblus trovi tiun strangan, sed tre belan knabinon?
Kabe: Druže, či ty iměješ ideju, kde možno najdti ovu strannu, ale velmi krasivu děvčinu?

Trinkejestro: Tutcerte en la Gufujo. Tiaj homoj konstante sidas tie teumante. Kia teda vivo!
Barmen: Bez sumněnja, v "Sovinom gnězdu". Taki ljudi postojanno sědet tam, pijuči čaj. Kako nudno žitje!

Kabe: Gufujo?
Kabe: V "Sovinom gnězdu"?

Trinkejestro: Guf-uj-o. Estas trankvila ejo kie eblas trinki teon, babili, aŭskulti trankvilan muzikon kaj simile. Vi trovos ĝin fine de la koridoro ekster la trinkejo. Sed vi ne povas porti vian bieron tien! Vere estas ujo de gufoj!
Barmen: Da... Gnězdo dlja sov... To je tiha izbica, kde možno piti čaj, razgovarjati slušati spokojnu muziku i tomu podobno. Ty najdeš ovo město v koncu koridora, izstupivši iz mojej krčmy. Ale ty ne možeš prinesti svoje pivo tamo! To je zaisto duplo dlja sov!

Kabe: Bone, dankon... Eble mi iru al la dancejo unue.
Kabe: Dobro, dekuju... Možlivo, izprva ja dojdu do tancevalnoj saly.

Trinkejestro: La venonta persono! Kion vi volas, kara?
Barmen: A vot ješče jedin klient!.. Čto žedaješ, draguško?
====================
Melankolia, tamen ŝajne optimisma kanto pri pasinta amo.
La tradukoj estas iom liberaj (disvolvitaj).
https://youtu.be/ngsWYx0XN2I
--------------------
Ветер с моря дул, ветер с моря дул,
Нагонял беду, нагонял беду.
И сказал ты мне, и сказал ты мне:
"Больше не приду, больше не приду".

Видно не судьба, видно не судьба,
Видно нет любви, видно нет любви,
Видно надо мной, видно надо мной
Посмеялся ты, посмеялся ты.

Я тебя люблю, я тебя люблю,
Честно говорю, честно говорю.
Ведь ты знаешь сам, ведь ты знаешь сам,
Как тебя я жду, как тебя я жду.

Видно не судьба, видно не судьба,
Видно нет любви, видно нет любви,
Видно надо мной, видно надо мной
Посмеялся ты, посмеялся ты.

Времена пройдут, времена пройдут,
Годы пролетят, годы пролетят.
Первую любовь, первую любовь
Не вернёшь назад, не вернёшь назад.

Видно не судьба, видно не судьба,
Видно нет любви, видно нет любви,
Видно надо мной, видно надо мной
Посмеялся ты, посмеялся ты.
--------------------
EO-versio:

Blovis frida vent' el ŝtormanta mar',
Kaj feliĉon ĝi pelis for de mi,
Diris vi al mi en ĉi morna tag':
"Mi forlasas vin kaj ne venos plu."

Sorton, evident', tian havas mi,
Evidente vi eĉ ne amis min.
Kaj probable vi aĉe blagis min,
Kaj volupte min utiligis vi.

Mi ja amis vin, kredu vi al mi,
Diras tion mi kun la tut' honest'.
Vi ja scias mem, kiel ĉiutag'
Mi atendis vin apud mia pord'.

Sorto, evident', tia trafis min,
Kaj en via kor' mankis vera am',
Kaj probable vi mense ridis nur,
Brakumante min nokte en la lit'.

Pasos nia temp', impetante plu,
Flugos juna ag' fulm-rapide for,
Kaj unua am', kiun havis ni,
Ne revenos jam dum ĉi tiu viv'.

Mian sorton do prenas mi senplor',
Se pasintas am', mi prifajfas ĝin,
Ridu vi ĝissat', mia eks-amat',
Kaj feliĉu vi en la plua viv'.
--------------------
MS-versio:

Větr s morja dul, hladny, velmi zly,
Ščestje on moje pudil od mene,
I v sej mračny denj jesi mně skazal:
"Ostavjaju te, bolje ne prijdu".

Vidno, taka vot jest moja sudba,
Vidno, ne žila v tvojem srdcu ljubov,
I možlivo ty, smějuči s' vnutri,
V pohoti svojej koristal mene.

Jesm ljubila te, zabyvši sebe,
Govorju ja to čestno, iskrenno,
Ibo znaješ sam, kako každy denj
Jesm čekala te u svojih dverij.

No taka sudba je pripadla mně,
Jer ne možeš ty istinno ljubit',
I možlivo ty, usměhajuči s',
Obimal mene na ložu v noči.

Brzo minuje čas kratkogo žitja,
Gody uletet velmi bystro proč,
I ta prva ljubov, ktor' byla u nas,
Bolje nikogda ne vrati se k nam.

I nehaj taka je moja sudba,
Bez tvojej ljub'vi žiti ja smogu,
Ak' smějal se ty skryto nad mnoju,
Posměju se ja nad toboju tož.

nornen (User's profile) November 16, 2021, 9:06:30 PM

Ne tako davno…

Zapametali jesmo nomery telefonov. Zapametali jesmo ulice i adresy. Nikto ne znal, kako izgledamo. Nikto ne mogl s nami skontaktovati. My byli jesmo bogi.

nornen (User's profile) November 18, 2021, 9:03:16 PM

Papirok na kuhennom stolu

Medvědže,

Ja jesm na rabotě. Prigotovila jesm večerju dlja tebe. Ona je na peču. Ja uže vključila jesm gaz, tebe prosto trěba go zažegti.

Pocělunky,
tvoja Čokoladka 💕

StefKo (User's profile) November 18, 2021, 9:27:39 PM

nornen:He tako davno…

Zapametali jesmo nomery telefonov. Zapametali jesmo ulice i adresy. Nikto ne znal, kako izgledamo. Nikto ne mogl s nami skontaktovati. My byli bogi.
Tako je tut, no može polbogi.

PS.
Čo je "He"?

Back to the top