Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) April 4, 2019, 12:44:14 AM

Montara Vilaĝo 426
山 村
Ho, nia plej honorinda dio,
啊,至尊之神啊,
akceptu niajn bon-dezirojn,
请接受 我们 最好的祝愿,
kaj ni deziras al vi Feliĉan Nov-jaron.
我们敬贺 您新年愉快。
Post la preĝo mia patrino restis kliniĝanta
祈祷以后,我的 母亲 低头
antaŭ la altaro dum minimume kvaron-horo.
继续在神台前 静默了 一刻钟。
Poste ni for-lasis la kuirejon
于是 我们便离开了灶房,
kaj sidis kviete en la familia ĉambioro,
到堂屋里坐下来,一声不响,
atendante ĝis la dio estus
等待 灶王爷
manĝinta nian oferaĵon la fandiĝintan horde-sukeraĵon.
享受 我们的供品 那融化了的麦芽糖。
Finiĝis la kvarcent dudek sesa
第426段 结束

Standardo (User's profile) April 4, 2019, 1:16:28 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 308
战斗在 中国
Tiu ĉi periodo apenaŭ entenas 3 monatojn,
这段时期 几乎 不到 3个月,
ĉar jam meze de oktobro ni devis for-lasi Hankou,
因为 我们 不得不在 10月中旬 离开汉口,
kiu falis en la 26a.
它 在26日 就沦陷了。
Tre mal-longa, sed kiel ekscita,
很短的,但是 是 那样令人感动
vigla kaj streĉa ĝi estis!
它是 活跃 而 紧张的!
La pasio de l' popolo, registaro kaj armeo atingis zeniton.
人民,政府和军队的激情 达到了顶峰。
La kunlaboro de Kuomintang
国民党的 合作
kaj la Kompartio plene efektiviĝis.
和 共产党 努力地 实现了。
La rezist-milito ja estis tutnacia en la ver-vera senco de l' vorto.
这句话 就是 全民抗战真正的 时机了。
Finiĝis la tricent oka
第308段 结束

Standardo (User's profile) April 4, 2019, 11:45:39 PM

Montara Vilaĝo 427
山 村
Nokto-meze ni supozis,
半夜 时分,我们 猜想
ke la dio certe jam supren-iris en la ĉielon.
灶王爷 一定 升天上去了。
Ni oscedis. Ni pensis pri en-litiĝo.
我们 打哈欠。我们 想上床睡觉。
Sed antaŭ ol ni diris unu al alia bonan nokton,
但是 在我们 彼此 要夜安 分手前,
mia patrino komentis bedaŭreme:
母亲 用充满了歉意的声音 说:
"Mi esperas, ke nia dio ne mal-kovros la trompon.
“我但愿,我们的 灶神 没有 发现我们的计谋。
Tiel gluiĝema estas la horde-sukeraĵo,
麦芽糖 是那么粘,
ke liaj lipoj kaj dentoj kun-gluiĝos
他的 牙齿和 嘴唇 一定被粘到一起,
kaj li ne povos entute fari raporton.
他 完全 说不清话,做什么汇报也就根本不可能了
Tamen, tio ĉi estas nur rimedo esceptokaza.
不过 这只是 一个紧急措施。
Alian fojon ni ne devus similaĵon fari al tia Mal-junulo."
对这位老神仙,我们下次 可不能干这种事了。
Kaj ŝi ellasis longedaŭran suspiron.
接着 她 叹了一口气。
Kun ĝenataj konsciencoj ni en-litiĝis,
我们 上床以后 感到 良心不安,
esperante ke ĉio el-fariĝos kiel eble plej bone.
但愿 一切都如意。
Finiĝis la kvarcent dudek sesa
第427段 结束

Standardo (User's profile) April 5, 2019, 12:00:49 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 309
战斗在 中国
En tiu ĉi parto de l' verketo
在文集的 这个部分里
mi plu ne bezonas rigardi min
我 更 不需要 关注我
kaj la mal-grandan medion ĉirkaŭ mi.
和 围绕我的 这个小环境
Mi ja vidis, aŭdis kaj sentis kion forgesi mi neniam povos,
我 确实看到,听到 和 感觉到 我永远不能忘掉什么,
kaj tio nepre kortuŝos ankaŭ
和 那是 也一定要感动
just-amajn homojn en ajnaj landoj.
在任何国家里 爱好正义的人们。
La tria estas Chongqing-a periodo.
第3部分 是 在 重庆的 时期。
Ĝi komenciĝas de l' vintro en 1938.
它 从1938年冬天 开始
Kiam venos fino al ĝi, ne scias mi.
在年底 将要来时,我还不知道。
Finiĝis la tricent naŭa
第309段 结束

Standardo (User's profile) April 5, 2019, 11:46:28 PM

Montara Vilaĝo 428
山 村
VI

Unu vesperon, al la fino de la dua jarmonato proksiman,
在临近阴历2月末的 一个傍晚,
dum ni babilis apud-fajruje,
我们 在火炉旁 聊天的时候,
ni aŭdis eksplodon de bojado.
我们 听见犬吠的 咆哮声。
Ver-ŝajne la gard-hundoj ion atakis.
看门的群狗 似乎正在 对什么人进行攻击。
Vibris iliaj jelpoj en la aero kvazaŭ lamentado de iu trompita fantomo.
它们的 吠声 在空中震荡,好像某个受冤屈的鬼魂正在哭泣。
Onklo Pan, kiu suĉis sian longan pipon, maltrankviliĝis.
正在抽他那根长烟袋的 潘大叔 变得不安起来。
Li ĉesis suĉi kaj tre atente aŭskultis la bruadon.
他立刻停止抽烟,很注意得 倾听这外面的声音。
Finiĝis la kvarcent dudek oka
第428段 结束

Standardo (User's profile) April 5, 2019, 11:50:38 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 310
战斗在 中国
Tiuvintre la tutan urbon ĉiu-tage kovris densa nebulo.
那个冬天,这整个城市 每天 都有浓雾。
Mi diris duon-ŝerce al najbaro,
我 半开玩笑地 给邻居说
kiu estas ĉi-tieano:
他 是这个地方的人:
-Ĉu Chongqing ne havas la sunon?
重庆 没有太阳吗?
-La bona homo ŝajne ofendiĝis:
这个好人 似乎 被冒犯了:
-Kial ne? La sunon ni havas, nur ĝin kaŝis la nebulo.
怎么 没有呢? 我们 有太阳,仅是 那雾 遮住了它。
Efektive, kiam venis la printempo,
实际上, 在春天 到来时,
la nebulo mal-aperis,
那雾 就消失了
kaj ni vidis la sunon serene radianta sur la blua ĉielo.
我们 看到了 那太阳 在蓝色的天空上 开朗地 发着光。
Finiĝis la tricent deka
第310段 结束

Standardo (User's profile) April 6, 2019, 11:19:52 PM

Montara Vilaĝo 429
山 村
Ĝi daŭris minimume kvar-on-horon.
犬吠声 足足持续了一刻钟之久,
Iom post iom ĝi fariĝis plor-plendado
就渐渐 降低成为 哀鸣,
kaj poste malkreskis al ploretoj.
最后 就转化成为 断续的呜咽。
"Ŝajnas al mi, ke mi aŭdas paŝojn ekstere,"
“我 好像 听到外面 有脚步声,”
li diris, stariĝante.
他 说着 站起身来,
"Bovin-ŝtelado estis lasta-tempe sufiĉe ofta.
“最近 一些日子,盗窃耕牛的事情不少。
Mi devas kontroli la nian."
我 得去 看看 我们的耕牛。”
Nia bovinejo havis apartan enirejon,
我们的 牛屋 但却 另有一个门。
kvankam ĝi apudis la dormo-ĉambron de Onklo Pan.
虽然 它 就在潘大叔睡房的 隔壁,
De kiam lia poŝo estis pri-rabita en la gubernia urbo,
自从 他的 口袋 在县城里 被窃以后,
Finiĝis la kvarcent dudek naŭa
第429段 结束

Standardo (User's profile) April 6, 2019, 11:46:35 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 311
战斗在 中国
Sed strange, ni sentas,
但是 我们 感到 奇怪,
kiel se la nebulo ankoraŭ grize kaj humide ĉirkaŭas nin.
仿佛 还是那灰色潮湿的雾 在包围着我们。
Dum la lastaj jaroj en la ekstera mondo
在外面的世界的 近几年期间
okazis grandaj ŝanĝoj direktataj al la lumo,
对光线 发生了 直接而大的 改变,
tamen tiu ĉi nebula urbo ĉiam restas nebula.
然而 这座雾城 总还是在雾中。
Sub la nebulo mi vidis multe da tio
我 在雾中 看到了 很多 这种事
kio ne devus havi lokon en batalanta Ĉinio.
它 在战斗中的中国 不应有的地方。
La trian parton de l' verketo mi dediĉas por tio,
我 致力于 此文集的 第三部分,
kvankam al mi ne estas plezure.
虽然 这对我 不满意。
Jen tiel konturita estas la En Ĉinio Batalanta.
这是战斗中 中国的轮廓。
Finiĝis la tricent dek unua
第311段 结束

Standardo (User's profile) April 7, 2019, 11:03:52 PM

Montara Vilaĝo 430
山 村
Onklo Pan estiĝis tre konscia pri ŝtelistoj
潘大叔 对小偷的警惕性 倒是非常之高,
kaj la tutan tempon nervozis pri dom-rabado.
时时刻刻 都在留心 盗窃的事情发生。
Li el-frapis la tabak-cindron el sia longa pipo,
他 把烟锅里的烟灰 磕出来,
poste iris pied-pinte ĝis la pordo.
接着 就踮着脚尖 走到门那儿去。
Kviete levinte la klinkon,
悄悄地 把门闩 抬起,
li eliris, lasante iom mal-fermita la pordon.
他 走出去,让门半开着,
Momente ĉio estis kvieta,
有一段时间里 周围 没有什么动静,
ĉar la plimultaj hundoj aliris lin
因为 那些看家犬 一看见他就围聚拢来,
kaj snufadis liajn piedojn.
在他的脚 周围闻嗅。
Finiĝis la kvarcent trideka
第430段 结束

Standardo (User's profile) April 7, 2019, 11:17:03 PM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 312
战斗在 中国
Sed nun, kiam mi ankoraŭ
但 现在,当 我还
eĉ la unuan parton ne plene ellaboris,
即使 连第一部分 还没有 全完成,
mi ne povas ne inter-rompi.
我 不得不中间 打断。
Por la proksima estonteco
为了 下一个 未来
mi plu ne havos ŝancon daŭrigi ĝin.
我 没有机会 继续下去。
Estas bedaŭre ke ne en-korpiĝas
遗憾的是 没有进入
la dua kaj tria partoj kiuj esence estas pli signifaj.
第二和第三部分 基本上更重要。
La vaga vivo forglitis malproksimen.
流浪的 生活 远远地 消失了。
Kvankam ĝi estis mal-facila kaj mal-trankvila,
虽然 它是 令人困难和焦虑,
Finiĝis la tricent dek dua
第312段 结束

Back to the top