Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) July 16, 2019, 11:19:12 PM

Montara Vilaĝo 529
山 村
Poste ni repakis la semojn
然后 我们 把种子再装在,
en pajlo-sakojn sam-grandajn kiel akvo-siteloj,
水桶那么大的 稻草包里
kaj ligis ilin al longaj stangoj kaj mallevis ilin
每个包上系着 一根绳子,然后 放进
en la lageton aliflanke de l' vilaĝa placo.
我们村前广场下面的 池塘里 泡起来。
Post tri tagoj ni el-tiris per la ŝnuretoj la pajlo-sakojn.
三天以后,我们 把那些稻草包 用绳子又从池塘里拉上来。
El-gutetis akvo, kreante flaketojn sur la tero;
水从草包里 往外渗,地上出现了一些泥水团
kaj fiŝetoj, kredante, ke ili troviĝas ankoraŭ en la lageto.
和小鱼们,深信着,它们 还是在 湖里。
Kokinoj kaj virkokoj al-proksimiĝis gvat-okule,
公鸡和母鸡 以虎视眈眈的眼光 盯着它们,
atendante ĝis la akvon for-suĉis la grundo,
等待 水被地面泥土吸干,
kaj poste ili bekmanĝis la akvo-bestetojn
然后 它们 啄食 这些水里生物,
unu post unu kvazaŭ grenerojn.
一个一 个地 象它们啄食谷粒一样。
Finiĝis la kvincent dudek naŭa
第529段 结束

Standardo (User's profile) July 16, 2019, 11:21:11 PM

Kanto de Juneco 3
青春之歌
Ŝi portis blankan robon longan ĝis la genuoj,
她 穿着 一件长到膝盖的 白色连衣裙,
blankajn ŝtrumpetojn kaj blankajn kaŭĉukŝuojn,
一双白色袜子和 一双白色的 球鞋,
kun blanka naztuko en mano: ĉio blanka.
手里 拿着 一块白色的手帕:全白色的。
Ŝi sidis sola sur ligna kanapo ĉe angulo de la vagono
她 独自 坐在车厢一角 木质的长椅上
kaj najlis sian rigardon eksteren tra fenestro.
自己的目光 透过车窗 盯住了 外面。
Sur ŝia paleta vizaĝo brilis paro da grandaj kaj nigraj okuloj.
在她 皙白的脸上 一对黑黝黝的大眼睛 闪着微光。
Tiu ĉi simple vestita,sen-akompana
这一身 简朴的 衣着,没人陪着她
kaj bela knabino tuj fariĝis centro de la atento de la pasaĝeroj,
这漂亮的女孩 立刻 成为乘客关注的 中心,
precipe de la viroj, inter kiuj komencis zumi flustroj.
尤其是 那些男人们,他们之间开始了 嗡嗡低语。
Finiĝis la tria
第3段 结束

Standardo (User's profile) July 17, 2019, 11:07:03 PM

Montara Vilaĝo 530
山 村
Niaj vilaĝanoj observis perpleksite
我们的 村人,怀着迷惘
kaj amuziĝe la agadon agresan kaj brutalan.
和有趣的心情,望着这种侵略和残暴的行为。
Kiam la akvo jam fordreniĝis el la pajlosakoj,
当这些草包里 的水 渗干了以后,
oni portis ilin ĝis la draŝejo,
它们 就被挪到 那稻场上去,
jam varmigita de la suno.
已经 被太阳 晒暖了
Ni mal-ligis la pakaĵojn.
我们 把它们 解开。
La rizo jam aperigis blankajn sprosetojn.
稻种 已经 冒出 了细小的、粉白色的嫩芽。
La vetero jam estis escepte varma laŭ tiu sezono.
对这个季节说来 格外显得 特别暖和。
La vizaĝo de ĉiu vilaĝano vidigis rideton.
每个村里每个人 脸上 都挂着笑。
Finiĝis la kvincent trideka
第530段 结束

Standardo (User's profile) July 17, 2019, 11:09:43 PM

Kanto de Juneco 4
青春之歌
Sed ŝajnis,ke la studentino nenion vidas,
然而 好像,那个 女大学生 什么也没有看到,
nenion perceptas;
没有 什么 感觉;
ŝi longe enprofundiĝis en sensenta meditado.
她 长时间 深入进 无感觉的 沉思中。
Ŝia ne-kutima mieno,
她 不寻常的 样子
ŝia eksterordinara beleo
她 非凡的 美丽
kaj ŝia stranga aspekto kun tia pakaĵo
和 她的 带着那件奇怪外表的 包裹
kaŭzis miron al la samvagonanoj.
引起了 同车厢人的 诧异。
Iom post iom ŝi fariĝis temo de la babiloj.
渐渐得 她 成为了 聊天的 话题。
"Tiu ĉi fraŭlineto eble mal-sukcesis en amo?"
“这个女孩子 可能 失恋了?”
diris mallaŭte al sia kunulo studento
一个大学生 对自己的同伴 小声得 说着
vestita en eŭropa vesto kaj portanta ledajn ŝuojn.
穿着 西装 也穿着 皮鞋。
Finiĝis la kvara
第4段 结束

Standardo (User's profile) July 18, 2019, 11:02:33 PM

Montara Vilaĝo 531
山 村
Eĉ Benĉin, nia taoisma pastro, ridetis tutkore,
甚至 我们的道士先生 本勤 也满怀高兴地微笑起来,
kvankam teron li ne kultivis.
虽然 他 并没有田种。
Sed plej gaja el ĉiuj estis Maŭmaŭ.
不过 所有人中 最高兴的人 还是毛毛。
Ĉi-jare li kultivis pli da tero de Ĉu Min ol iam antaŭe.
这年 他 从储敏 所佃来的田 要比那一年都多。
Li sciis, ke tio estas mal-facila, sed mankis alternativo.
他 知道这 桩交易 是非常苛刻,但是 他 没有别的选择。
Pro tio, ke lia edzino havas bonan apetiton
因为这事,他的老婆 一个好胃口,
kaj vastan stomakon,
而且 肚皮的容量 也很大。
li devas produkti pli da manĝaĵo, alie ŝi forlasos lin,
他 得 种出更多的 粮食,否则 她 就会撇下他
kiel ŝi multfoje anoncis publike.
正如 她 多次 当众 宣布过的那样。
Finiĝis la kvincent tridek unua
第531段 结束

Standardo (User's profile) July 18, 2019, 11:04:27 PM

Kanto de Juneco 5
青春之歌
"La amaso da blovaj kaj kordaj instrumentoj
“那么一堆 的吹奏和拉弦的 乐器,
valoras almenaŭ dek ĝis dudek juanojn,"
价值 至少 十到二十 元,“
diris dika komercisto,
一个胖商人 说道,
kiu al-proksimiĝis al la studento
他 凑向 那大学生
kaj grimacis per la okuloj,
用眼睛 扮着怪相,
fiksitaj al la muzikiloj kaj la studentino.
瞄向了 那些乐器 和 那个女学生。
"Kio estas tiu knabino?
“那个女孩 是个 什么人?
Ĉu vagkantistino? ..."
一位流浪的 女歌手?
La studento ĵetis al li mal-estiman rigardon
这个学生 抛给 他一个蔑视的 表情
kaj nenion respondis;
什么也 没有回答:
Finiĝis la kvina
第5段 结束

Standardo (User's profile) July 19, 2019, 10:47:39 PM

Montara Vilaĝo 532
山 村
Kaj Maŭmaŭ estis viro mol-kora.
毛毛 是一个软心肠的 男人。
Tiu paŝo, tre sagaca ŝiaflanke, dispecigus lian koron.
她一方面 很聪明,这个步骤,一定会碎裂 他的心。
Sed nun, kia promes-plena printempo!
不过 现在 这样一个春天
Tio povus esti rekorda jaro.
它 能够 是个 丰收年。
Kaj kiom bonŝanca li estis ke, dank' al l' edzina minaco,
他 今年 很幸运,幸亏 他 老婆的 这种威胁,
li subskribis la kontrakton por pli da tero.
他 签下了 更多土地的 一个合同。
Kiel ĉiuj ter-kulturistoj en nia vilaĝo, la plej altvalitan rizon
象我们村里 其他所有的庄稼人 一样,那些 最好的 稻米
Maŭmaŭ semis atenteme en unu el siaj plej bonaj riz-kampoj.
毛毛 仔细地 在他的 一块最好的田里 撒下了种子。
Finiĝis la kvincent tridek dua
第532段 结束

Standardo (User's profile) July 19, 2019, 11:06:05 PM

Kanto de Juneco 6
青春之歌
kaŝe ek-rigardinte al la tute blanka studentino,
偷偷地 瞧着 那身着一套白的 女学生
li daŭrigis la inter-parolon kun sia kunulo.
他 继续 和自己的 同伴 在议论着。
Kiam la trajno atingis la stacion de Beidaihe,
在列车 到达北戴河的 站台时,
la studentino prenis siajn muzik-instrumentojn
这女学生 提着 自己的 那堆乐器
ŝian tutan pakaĵon kaj el-vagoniĝis.
她 自己的 全部行李,走出车厢。
La pasaĝeroj, kiuj restis en la vagono,
那些留在车上的 旅客们,
akompanis ŝin per miraj kaj bedaŭraj rigardoj,
用着惊异的惋惜的 眼色 伴送她,
ĝis ŝi de-iris de la kajo.
直到 她 走出了 站台。
La malgranda stacio de Beidaihe estis soleca.
北戴河 这个小小的车站 是 寂寥的。
Finiĝis la sesa
第6段 结束

Standardo (User's profile) July 20, 2019, 10:46:22 PM

Montara Vilaĝo 533
山 村
Same kiel ĉiu alia li kantadis semante.
同样,象所有其他人一样,他一面下种,就一面哼起歌来。
Malofte depost sia edziĝo li estis kantinta.
自从他讨了老婆以后,他好久不曾哼过歌儿了。
Kelkfoje kiam li ja kantis, liaj notoj sonis triste.
有时,即使 他唱一支歌,他的调子也是很凄凉的。
Sed nun li havis tonon gajan.
但是 现在 他的调子 却是很高兴的。
La printempaj ventetoj ŝajnis helpi leviĝadon de la rizprosoj.
春天的 微风 仿佛是在 催促稻种生长。
Baldaŭ la supraĵo de l' akvokampo
不久,水田的 水面
ne-tra-videbla fariĝis flave-verda,
很快地 从淡白色 变成鹅黄,
kaj poste de flava-verdo bluiĝis.
而后 又从鹅黄变为 嫩绿。
La rizo kreskis alta tri colojn.
稻秧 已经 长得三寸来高了。
Finiĝis la kvincent tridek tria
第533段 结束

Standardo (User's profile) July 20, 2019, 11:22:49 PM

Kanto de Juneco 7
青春之歌
La momenta vigliĝo, kiun al-portis la trajno,
火车带来了 片刻的 活跃
re-fariĝis dezerta silento
又回到 荒凉般的 寂静
kun la mal-apero de la blanka vaporstrio,
随着 白色蒸汽的 消失
ŝprucigita el la lokomotivo.
从火车头 喷出的。
Portante la pakaĵon en la mano,
手里 提着 行李,
la studentino rigardis ĉirkaŭen ekster la kajo.
这位女学生 望着 站台外周围。
Kiam ŝi trovis, ke neniu konato ŝin atendas,
在她发现,没有一个熟人在等她,
ŝi dungis pakaĵ-portiston
她 雇了 一位脚夫
kaj sin direktis kun li al la vilaĝo Yangzhuang.
引导自己 和他一起 去往 杨庄村
Finiĝis la sepa
第7段 结束

Back to the top