Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) July 30, 2019, 11:44:25 PM

Kanto de Juneco 17
青春之歌
kvankam longa tempo pasis.
虽然 很长 一段时间 过去了。
Por gardi la pakaĵon, ŝi ne povis forlasi sian lokon.
由于 看护 行李,她 不能 离开 自己的 那地方。
Nur kiam mal-aperis la krepuska lumo,
只有 在黄昏的 光线 消失时,
venis ŝanceliĝante sur la vojo lama maljunulo.
在路上 来了 一个摇摇晃晃 跛脚的老人
Vidante, ke iu staras sur la perono,
看到, 一个人 站在 台阶上,
li kriis de malproksime: "Kiun vi volas viziti?"
他 从老远处 就喊:你 想 找谁?
Lin Daojing rapide mal-supren-iris la peronon kun granda ĝojo,
林道静 非常高兴地 走下了台阶,
ke finfine al-venas homo.
终于 来了 一个人。
Ŝi al-parolis la maljunulon:
她 向 那个老人 说话:
"Ĉu sinjoro Zhang Wenqing instruas ĉi tie?"
张 文清 先生 在这里 教书吗?
Finiĝis la dek sepa
第17段 结束

Standardo (User's profile) July 31, 2019, 11:18:49 PM

Montara Vilaĝo 544
山 村
Tio mal-estimo kaj ne-glekto
这种藐视 和 不敬,
pri l' Hejma Dio fare de la dommastrino,
作为 家庭主妇的 对家宅之神所表露出的
Korvino, certe furiozigis la Mal-junulon, kiom ajn bon-koran.
母乌鸦,当然 会引起 这位老人的忿怒, 不管他是多么仁慈。
Ĉiuj niaj vilaĝanoj, aŭdinte la rakonton, konkludis unuanime,
我们 所有的 村人,听到这个故事,都得出一致的结论,
ke la Dio Kuireja de Maŭmaŭ nepre agis agitule
那就是 毛毛家的灶神 一定带头煽动
kaj instigis ĉiujn hejmajn diojn de l' tuta vilaĝo
全村 各家的灶神,
sendi al la Ĉiela Imperiestro komunan raporton mal-favoran,
向玉皇大帝 联名上了一份 不利的呈报,
tiel ke tiu forbaris la pluvon al ni mortemuloj.
结果 弄得这位天神 扣押了应降给 我们世人的 雨水。
Finiĝis la kvincent kvardek kvara
第544段 结束

Standardo (User's profile) July 31, 2019, 11:41:03 PM

Kanto de Juneco 18
青春之歌
"Oh, vi volas vidi sinjoron Zhang? ... "
嗷,你 想 看 张 先生?
La mal-junulo, ebria, respondis balbute,
那老人 醉了, 口吃地 回答着,
kun vizaĝo ruĝiĝinta:
红着的 面孔:
"Li, li jam ne instruas ĉi tie."
“他,他 已经 不在这里 教书了。”
Lin Daojing estis surprizita.
林道静 不由 惊愕起来。
"Kie li estas? ... Li skribis al mi,
他 现在 在哪里? 他 给我 写过信,
ke dum la somera liber-tempo li ne forlasos la lernejon.
在暑假 期间 他 不 离开 学校。
Kaj lia edzino? Ankaŭ ŝi instruas ĉi tie ... "
还有 他的 妻子? 她 也 在这里 教书 ”
"Ne, ... mi ne scias! Mi ne scias! ... "
“不, 我 不 知道!我 不知道!”
Finiĝis la dek oka
第18段 结束

Standardo (User's profile) August 1, 2019, 11:07:22 PM

Montara Vilaĝo 545
山 村
"Sed faritaĵon oni ne povas malfari," diris Benĉin,
“但是,已经做过的事儿,是无法再撤销的了。”本勤先生
nia taoisma pastro, sur la vilaĝa placo.
我们的道士 在村前的 广场上说。
Li estis neglektita samkiel la Dio Kuireja,
他 象 我们的灶神 一样,一直没有人照顾,
kaj randis malsatmorton. "Kion ni povas da fari?"
现在 已经 要达到饿饭的 边缘。“我们将怎么办呢?”
Maŭmaŭ demandis urĝe, kun brovoj rigide kun-tiritaj.
毛毛 紧紧地 皱着眉头,焦急不安地 问。
"Bategu la grasan postaĵon de via edzino!"
“在你老婆的 肥屁股上 好好地打几巴掌!”
estis la respondo de l' pastro.
这是道士先生的 回答。
Maŭmaŭ povis neniom plu komenti,
毛毛 什么话 也说不出来,
kaj lia kapo pendis deprimite.
表现 一副垂头丧气的 样子。
Tion fari estis al li neeble, ĉar li estis edzo mal-kuraĝa.
对于他 是不可能 做这事,因为 他 是个胆小的 丈夫。
Cetere, li iom timis, ke Benĉin parolis serioze.
此外,他 还有些 害怕 本勤会 干出这种事来。
Finiĝis la kvincent kvardek kvina
第545段 结束

Standardo (User's profile) August 1, 2019, 11:41:48 PM

Kanto de Juneco 19
青春之歌
Ĉiam pli ebria, la maljunulo stumble enpuŝiĝis en la templon,
越发 醉了,那老人 跌跌撞撞地 走进了 庙里,
kaj bum ! firme fermiĝis post li la pordo-flugiloj.
呯的 一声!在他身后 关紧了 两扇庙门。
Tio metis Lin Daojing en grandan embarason:
这就让 林道静 陷入了极大的 困境:
Kie estas la kuzo kaj lia edzino?
那么表哥和他的妻子 在哪里呢?
Ŝi jam skribis al li, ke ŝi venos, sed li forestas.
她 已经 给他 去信了,她 将要来,然而 他竟离开了。
Kion ŝi devas fari nun? Kaj poste? ...
她 现在 必须 做什么呢? 然后呢?
Sensente starante sur la soleca perono,
无意识地 站在 那孤寂的 台阶上,
ŝi najlis sian rigardon al la obskura arbareto antaŭ si.
她 盯着 她面前的 一片灰暗的 小树丛。
La cikadoj ankoraŭ malagrable ĉirpadis, kvazaŭ senfine.
那些蝉声 还在 无尽休地 嘶叫着。
Finiĝis la dek naŭa
第19段 结束

Standardo (User's profile) August 2, 2019, 10:57:32 PM

Montara Vilaĝo 546
山 村
Ĉiam li rigardis tiun mal-dikulon
他 一直把这个骨瘦如柴的人
kiel sian rivalon antaŭ-nuptan.
当做是 自己 不共戴天的 情敌
Povus esti, ke tiu vanigita maljuna fraŭlo
也可能,那个 被废掉的 老光棍
trafus la nunan okazon por celi ion alian.
利用 这个机会 干出一些意外的事情来。
Onklo Pan, ankaŭ kiu estis sur la placo,
潘大叔,这时也正好 在广场上。
sub-ridis pro l' sugesto de la pastro.
他 听到这位道士 建议,就不禁 咯咯地暗笑起来。
Sed kiam li ekrigardis la tristan vizaĝon de Maŭmaŭ,
不过 当 他 看到 毛毛 那副愁眉不展的样儿时,
lia koro moliĝis. Li provis ilin repacigi, dirante,
他的心 软下来了。他 想在他们之间 进行一番调解,说:
"Benĉin, ni estu seriozaj.
“本勤,不要开玩笑吧。
Finiĝis la kvincent kvardek sesa
第546段 结束

Standardo (User's profile) August 2, 2019, 11:16:52 PM

Kanto de Juneco 20
青春之歌
La maro, kvankam ne-videbla, batadis la rokojn
大海,虽然 不可能 望见了,敲打着 岩石
kaj eligadis monotonajn plaŭdojn en la silento.
在静默中 发出了 单调的 撞击声。
Lin Daojing forte frapis je la pordo de la templon,
林道静 用劲地 拍击 那庙门,
sed ĝi restis fermita;
然而 它 还是被 关闭着;
certe la mal-junulo jam troviĝis en ŝtona dormo.
那个老人 一定睡得 像 石头一样。
Ŝia koro brulis pro mal-trankvilo.
她的 心 不安得 似火烧。
Kun larmoj en la okuloj,
眼里 含着泪,
ŝi staris sola, dum longa momento,
她 孤独地 站着,很长 一段时间,
ekster la templo.
在庙门 外面。
Finiĝis la dudeka
第20段 结束

Standardo (User's profile) August 3, 2019, 11:39:30 PM

Montara Vilaĝo 547
山 村
Vi estas homo sankta.
你 是 一个有道法的人。
Vi devus klarigi al ni,
你 应该 告诉 我们,
kion ni faru por bonigi la situacion.
我们 该怎么做 才能改善这种状况。
Maŭmaŭ tute sincere starigis al vi la demandon, vidu."
毛毛 完全 真诚地 向你 提出了问题,请看。
Benĉinon flatis la epiteto sankta.
本勤 感到 颇有些受宠若惊
Li plur-foje kirlis siajn miopajn okulojn
他 转动了几次 自己的 近视眼睛
kaj poste mienis mistere
随后 便做出 一个神秘表情
per aranĝado de l' vizaĝo kaj paŭtiĝo de l' lipoj.
变换着 脸色,把嘴唇 翘起来。
Fine, mal-ŝate rigardinte al Maŭmaŭ,
最后,他 轻蔑地 瞧向毛毛,
kiu plu tenis mal-levita la kapon,
毛毛 仍然 低着头
Finiĝis la kvincent kvardek sepa
第547段 结束

Standardo (User's profile) August 4, 2019, 12:09:30 AM

Kanto de Juneco 21
青春之歌
La luno leviĝis, kaj karesis per siaj briloj,
月亮 升起来了,用自己的 光亮 抚摸着
kribritaj tra la folioj, la belan vizaĝon de la for-lasita knabino.
穿透了树叶,这孤单少女 美丽的 脸庞,
Sin apogante ĉe la ŝtona monumento antaŭ la templa pordo,
自己 靠着 庙门前的 石碑。
ŝi mal-laŭte ploris.
她 低声 哭了。
En mal-ĝojo, oni kutimas rememori la pasintaĵojn.
在难过中,人们 习惯得 回忆着 一些过往的 事来。
Lin Daojing, plorante, dronis en siaj rememoroj.
林道静,哭着,进入了 自己的 回忆中。
Kial ŝi venis al tiu ĉi loko, kie ŝi havis neniun konaton?
她 为什么 来到 这个地方,在这里 她 没有一个熟人?
Kiel povas okazi, ke ŝi trovas sin sola antaŭ arbareto apud maro,
发生了 什么, 她 独自在海边的树丛前 徜徉?
en dezerta nokto?
在这寂寥无人的 夜里
Finiĝis la dudek unua
第21段 结束

Standardo (User's profile) August 4, 2019, 11:08:04 PM

Montara Vilaĝo 548
山 村
li diris: "Kion ni faru? Nu,"
他 说:“我们 怎么办呢?嗯,”
li paŭzis tuj post la komenciĝo,
他 刚一开头 便停下来了,
de-nove mal-ŝate rigardante al Maŭmaŭ.
又 向毛毛 轻蔑地 望了一眼。
"Nu, ni devus penti pro niaj pekoj.
“嗯,我们 应忏悔 我们的 罪孽。
Ni devus ekde nun klopodi
我们 从今天 起应该 忙起来,
por favore impresi la Ĉielan Imperiestron tiel,
在玉帝面前 造成一个好印象,这样,
ke li ŝanĝu Sian sin-tenon.
使他改变 他的主张。
Ni tro avidis kaj tro brutalis.
我们 太贪馋 和 太残忍了。
Ekzemple, ni mortiĝi porkojn por ilin manĝi.
比如,我们把猪杀了 来吃它的肉。
Finiĝis la kvincent kvardek oka
第548段 结束

Back to the top