Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) November 26, 2019, 11:50:17 PM

Kanto de Juneco 135
青春之歌
"Ne estu ĝenata!
"您 不必 为难。
Se la afero ne sukcesos,
如果 事情 不成,
mi re-iros al Beiping." diris Daojing.
那我就 回北平去。" 道静 说。
Bolis en ŝi granda mal-kvieto kaj konsterneco.
她心里 七上八下糟 乱得很
La kuzo kaj lia edzino for-estas;
表哥和表嫂 离开了,
pri la laboro ankoraŭ ne estas definitiva respondo;
这工作 又毫无 着落,
re-iri al Beiping ŝi ne povas pro manko de mono;
她 又缺钱 不能够 回北平;
krome, se ŝi sukcesus re-iri al Beiping, kion ŝi tie farus? ...
另外,如果 她 就是能够 回到 北平,她 在那里 又将做什么呢?
Ŝi rigardis la amason da konkoj sur la tablo kaj en-pensiĝis.
她 望着摆在桌子上的 一堆贝壳 不禁出起神来。
Finiĝis la cent tridek kvina
第135段 结束

Standardo (User's profile) November 27, 2019, 11:09:21 PM

Montara Vilaĝo 661
山 村
Ŝi ŝajnis hipnotita de io.
她 似乎 被某种东西 催眠 过去了。
Nur tiam, kiam en-verŝiĝis forta frida tra-blovo,
只是 当一阵狂风 吹过来以后,
ŝi re-konsciiĝis el stuporo kaj timo.
她 才从 这呆痴和恐惧的状态中 回复过来。
Ŝi ek-levis la lampon kaj komencis ekzameni la ĉambron.
她 拿起灯 开始来检查 这个房间。
Apud la pordo, truego ĉirkaŭ tri futojn larĝa estis farita en la muro.
这两个贼人 在大门傍边 挖了一个三尺多宽的 大洞,
Ĝi prezentis efektive teruran vidaĵon,
它 显出 一个非常可怕的 景象,
ĉar ĝi forigis nian senton de sekureco.
我们 因之 也失去了一切安全之感。
La dometo estis jam sendefenda, kun la pordo larĝe malfermita.
这个屋子 完全没有保障了,现在门也大敞开着。
Finiĝis la sescent sesdek unua
第661段 结束

Standardo (User's profile) November 27, 2019, 11:26:06 PM

Kanto de Juneco 136
青春之歌
"Ne rigardu min kiel fremdulon, fraŭlino Lin!
"请不要 把我 当成陌生人,林小姐!
Kiam mi havos en la estonteco okazon iri al Beiping,
将来 我 有机会 到北平去,
ĉu mi ne same pasigos kelkan tempon ĉe vi?"
我 不是一样 要在您那 待些时间?”
Yu Jingtang diris, kun tia sincero,
余敬唐 说得 那样诚恳,
kiel se li estus ŝia intima amiko,
好像 他 是 她的 亲密的朋友,
kaj tio iom trankviligis ŝin.
这使 她平静了一些。
Post longa paŭzo, ŝi kap-jesis:
半天后,她 点点头说:
"Dankojn! Se guberni-estro Bao baldaŭ re-venos!"
“谢谢您!鲍县长 能够 很快回来 就好了。”
"Certe! Baldaŭ, baldaŭ! Post ne-longe!
“那当然哪。快了!快了!不久 之后!。
Finiĝis la cent tridek sesa
第136段 结束

Standardo (User's profile) November 29, 2019, 12:02:58 AM

Montara Vilaĝo 662
山 村
Ni iris al la ĉambro de Onklo Pan, apud nia bovinejo.
我们 来到牛屋傍边的 潘大叔的房间里。
Ĝi estis loko mal-neta, sed ĝi plaĉis al li,
它 是一个很简陋的 地方,但是 他喜欢它,
ĉar tie li povis aŭdi la spiradon de niaj bovinoj
因为 在这里 他 可以 听到我们那两头母牛的呼吸声
kaj flari la odoron de ilia glata haŭto.
和闻到 她们光滑的皮肤的 气味。
Li kutimis diri, ke nenie li povis dormi tiel komforte, kiel en tiu ĉi loko.
他 常常说 他在任何地方 也没有 比在这里 睡得舒服。
Efektive, li nun dormis profunde,
的确,他 现在睡得 非常熟,
kvazaŭ estus okazinta nenio en la domo.
好像 屋子里什么事情 也没有发生过似的。
Eĉ kiam ni kliniĝis super lin en la lito, li ne ek-moviĝis.
甚至 当我们 弯腰 凑到他床边时,他照旧睡得很死。
Li estis ĝuanta tre dolĉan ripozon.
他 确是 正在享受一次很甜蜜的 睡眠。
Finiĝis la sescent sesdek dua
第662段 结束

Standardo (User's profile) November 29, 2019, 12:43:14 AM

Kanto de Juneco 137
青春之歌
" Oh, oh, pasiginte tiom da tempo ekstere,
哦,哦,度过了很多时间 在外面,
vi ankoraŭ ne tagmanĝis, ĉu ne?
你 还 没吃午饭吧?
La manĝo estas jam preta por vi."
午饭 已经 为您 准备好了。"
Li tuj vokis la pordiston:
他 立刻 唤来了 看门人:
"He, Gao la mal-juna, portu al fraŭlino Lin la tag-manĝon!"
"嘿,老高头,快给林小姐 端来午饭!"
La mal-junulo metis la manĝaĵojn sur la tablon,
那老头 把饭食 放到了 桌子上,
kaj Yu Jingtang el-iris kun kurbiĝinta dorso.
余敬唐 就弯弓着背 走出去了。
Lin Daojing rigardis la patkukojn kaj frititajn ovojn,
林道静 看着 白面烙饼和 煎鸡蛋,
sed ŝi tute ne havis apetiton kaj nenion prenis.
但是 她 却完全 没有胃口,什么也没吃。
Finiĝis la cent tridek sepa
第137段 结束

Standardo (User's profile) November 30, 2019, 3:02:42 AM

Montara Vilaĝo 663
山 村
Sed li ne el-puŝis ronkojn laŭ sia kutimo.
但是 他不象平时那样,并没发出什么鼾声。
Li spiris tre feble. Liaj palpebroj flirtis agitite.
他 呼吸 很微弱。他的眼皮 在激烈地 掣动着。
"Onklo Pan! Vekiĝu! Ni ĵus spertis pri-rabadon!"
"潘 大叔!快醒醒!我们 方才 遭到 抢劫了!"
Ĉu li koŝmaris tiam, mi demandis al mi?
他那时 在做噩梦吗,我 在问 我自己?
mia patrino kriis apud lia orelo.
我的 母亲 在他的 耳边 喊着。
Eĉ tiam li ŝajnis aŭdi nenion,
那时 好像 他 什么 也没有 听见,
kvankam daŭre moviĝis liaj palpebroj.
虽然 他的眼皮 在颤抖着。
"Onklo Pan! Kiel vi povas dormi tia-maniere en tia momento?"
"潘大叔!在这样一个时刻,你 怎么 能睡得 这个样子呀?”
Al Onklo Pan absolute mankis aŭdo-sento.
潘大叔 完全失去了 听觉的 功能。
Liaj lipoj moviĝis kaj la pinto de lia lango el-rampis
他的 嘴唇在 颤抖,他的 舌尖
leki la lipojn, kvazaŭ li ĵus finis bonan manĝon.
在舔着嘴唇,好像 他刚刚 吃一餐 好饭。
Finiĝis la sescent sesdek tria
第663段 结束

Standardo (User's profile) November 30, 2019, 4:32:27 AM

Kanto de Juneco 138
青春之歌
Antaŭ ol ŝi for-lasis Beiping,
在她 离开 北平之前,
kiam ŝi loĝis ĉe Wang Xiaoyan,
那时 她 住在 王 晓燕 那里,
ŝi estis petinta kelkajn proksimajn sam-lernejaninojn
她 曾嘱 托了 几个接近的同学
kaj instruistojn serĉi por ŝi laboran.
和老师 为她寻找 工作。
Nun pasis tuta semajno,
现在 都 一个星期过去了,
sed ŝi ricevis neniun respondon el Beiping,
然而 她 却 没有 收到 来自 北平的 回答,
kaj de guberni-estro Bao ankaŭ venis nenia novaĵo
从那位 鲍县长 归来 也没有 消息。
La sen-gustaj vortoj "Oh oh, ne estos problemon!"
那些无味的话,哦,哦,不是问题了!"
de Yu Jingtang komencis ŝin tedi
她 开始 对余敬唐 厌烦
kaj naski en ŝi suspekton pri li.
在她心里 感到了 怀疑。
Finiĝis la cent tridek oka
第138段 结束

Standardo (User's profile) December 1, 2019, 1:40:04 AM

Montara Vilaĝo 664
山 村
Sed siajn okulon li ne mal-fermis,
但 他 却没有睁开 自己的眼睛,
kiel li ankaŭ ne respondis.
他 也没有 作出任何回答。
Sen plua rimedo,
没有 更好的 办法,
mia patrino komencis skui lin tre forte per ambaŭ manoj.
我的 母亲 开始用两手 摇晃着 他。
Li tute ne rezistis.
他 也没有作出 任何抵抗,
Li lasis puŝi lian kapon tien-reen kvazaŭ kukurbon.
他 让他的头 被推来推去,象一个南瓜一样。
Tamen finfine rigidiĝis lia nuko.
不过 他的脖子 终于还是算硬起来了,
Mal-rapide disiĝis liaj palpebroj,
他的眼皮 也慢慢地 张开了,
rivelante paron da idioecaj,
显出他那 呆滞的 一对
malspritaj pupiloj.
无神的 眼珠。
Finiĝis la sescent sesdek kvara
第664段 结束

Standardo (User's profile) December 1, 2019, 2:08:21 AM

Kanto de Juneco 139
青春之歌
"Oh, oh, fraŭlino Lin, estu trankvila, estu trankvila!
"哦,哦,林 小姐,请放心!请放心!
Ne estos problemo;
不成 问题
guberni-estro Bao baldaŭ re-venos."
鲍县长 就要 回来啦。”
"Oh, oh, permesu min demandi,
"哦,哦,我冒昧 请问 ,
ĉu vi edziniĝis, fraŭlino Lin? Ĉu vi havas fianĉon?...
林先生 您结婚了吗?您 有 未婚夫吗?…
Pardonu, ke mi demandis."
对不起,我 随便问一问。”
Ĉiu-tage Yu Jingtang venis al ŝi unu aŭ du fojojn,
每天 余敬唐 都要来 探望她 一两次,
kaj ripetadis la samajn sen-gustajn gurditaĵojn.
而 总是 重复 那些相同的 无聊的陈词。
"Kial li min restigas ĉi tie?
"他 为什么 留我 住在这儿?
Finiĝis la cent tridek naŭa
第139段 结束

Standardo (User's profile) December 1, 2019, 11:14:01 PM

Montara Vilaĝo 665
山 村
Blindiĝis ilin la lumo de niaj du lampoj.
我们端着的 两盏灯射出的光线 弄得他眼花。
Li ek-konstatis nian ĉe-eston.
他 开始认出 我们 就在他傍边。
Li sidiĝis rekte kaj ek-gratis la kapon
他 笔直地 坐起来,开始 挠他的脑袋,
kvazaŭ provante re-voki ion al sia memoro.
好像 想要 从记忆中找回 一件什么东西。
"Kio estas al vi? Vi ŝajnis nenion aŭdi," mia patrino diris.
“这是怎么一回事呀?你似乎什么也听不见,”我的母亲说。
"Mi spertis sonĝon, s'rino, sonĝon belan,"
“我 做了 一个梦,大娘,一个甜美的 梦,”
li balbutis, ankoraŭ kap-gratante.
他唠叨地说, 还在 挠头 。
"Mi sonĝis, ke mi estis re-veninta al mia vilaĝo, tie norde.
“我梦见,我 回到那里北方 我的老家去了。
Ili jam ne plu havas fratmilitojn tie.
他们 现在 再也没有什么内战了。
Finiĝis la sescent sesdek kvina
第665段 结束

Back to the top