Đi đến phần nội dung

Opinioj pri ĥ.

viết bởi Devido, Ngày 03 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 1686

Tin nhắn cuối

Kio baras „miinon”?

viết bởi StefKo, Ngày 01 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 12
 • Lượt xem: 2578

Tin nhắn cuối

Plena Ilustrita Vortaro PIV donace!

viết bởi Turfalko, Ngày 04 tháng 10 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 2040

Kio estas diferenco inter vortaj "prava" "justa" "korekta" kaj "ĝusta"?

viết bởi Gleb_, Ngày 10 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 1768

Kiel oni tradukus "Obscured by Clouds" de Pink Floyd?

viết bởi JeffB, Ngày 29 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 1479

Diferenco inter "de" kaj "el"

viết bởi Giachomo, Ngày 17 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 1622

Diferenco inter "ricevi" "akiri" "atingi" "gajni"

viết bởi Gleb_, Ngày 24 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 1747

What exactly is the object of exercises 3 and 4 of "Away we go?"

viết bởi unixinspace, Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 2195

Ĝusta temp-uzado en la subfrazoj kun "ĉu", "ke" aŭ la tabelvortoj je "ki-"

viết bởi Giachomo, Ngày 14 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 1774

Demando pri la jena hispana frazo

viết bởi Nala_Cat15, Ngày 09 tháng 9 năm 2020

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 1805
Quay lại