Đi đến phần nội dung

Ask for the maneing of [Shmiru]

viết bởi kaee, Ngày 22 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 18531

bonvolu, helpu min pliboniĝi?

viết bởi lackinglatin, Ngày 20 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 26147

Tin nhắn cuối

Kiel oni diras…

viết bởi Matthieu, Ngày 06 tháng 8 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 13
 • Lượt xem: 39591

Tin nhắn cuối

Demando pri "singardeme"

viết bởi kfa, Ngày 17 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 20628

Tin nhắn cuối

Baza Demando Pri Metodo de Lernado

viết bởi apachama, Ngày 10 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 21717

“ajn” kaj “ĉi”

viết bởi jchthys, Ngày 13 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 42
 • Lượt xem: 63492

Tin nhắn cuối

Ĉu kompreneblas jena mallongigo - one

viết bởi kfa, Ngày 13 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 19841

Vorto por kuirmaniero de ovo

viết bởi jchthys, Ngày 12 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 20385

la Fundamento de Esperanto

viết bởi allmarangie, Ngày 28 tháng 7 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 20182

kiel traduki "Sustainable development" ?

viết bởi crescence, Ngày 09 tháng 8 năm 2009

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 5
 • Lượt xem: 20413
Quay lại