Đi đến phần nội dung

Lernu t-shirts

viết bởi erinja, Ngày 16 tháng 1 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 22
 • Lượt xem: 46093

Tin nhắn cuối

Conference chat

viết bởi tigra, Ngày 15 tháng 1 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 25577

Tin nhắn cuối

Saluton! Mi estas novo.

viết bởi NickDBrennan, Ngày 19 tháng 12 năm 2006

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 29602

Tin nhắn cuối

even voorstellen (en direct een vraag)

viết bởi Kati!, Ngày 11 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Nederlands

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 24688

Esperanto & shortwave

viết bởi Shawna, Ngày 11 tháng 8 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 8
 • Lượt xem: 28781

Tin nhắn cuối

Ayuda ! con esperanto

viết bởi super_alejandro, Ngày 09 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 25050

"letero de ermito al samideanoj-2" 一位隱士給世界語同好們的信-2

viết bởi Klementino, Ngày 06 tháng 1 năm 2007

Nội dung: 简体中文

 • Tin nhắn: 1
 • Lượt xem: 21054

Necesita traducción

viết bởi berdekide, Ngày 05 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Español

 • Tin nhắn: 2
 • Lượt xem: 25695

Tin nhắn cuối

rekta substanivoj

viết bởi NickDBrennan, Ngày 04 tháng 1 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 25051

Tin nhắn cuối

The word tiukaze

viết bởi pastorant, Ngày 29 tháng 12 năm 2006

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 35062

Tin nhắn cuối

Quay lại