去目錄頁

Украйно: армео ланчас операцион контроли Мариуполон

amigueo, 2014年10月10日

讯息: 23

语言: Esperanto

mordaunt (显示个人资料) 2014年10月19日上午7:05:22

ĉevino:Гравас ке чиу интернациа лингво пову скрибиджи ен чиун айн алфабетон.
Jes, eblas rigardi la serban lingvon kiel ekzemplo: ili povas uzi ambaŭ kirilan kaj latinan alfabetojn.

mordaunt (显示个人资料) 2014年10月19日下午1:40:38

ΚΙΟ ΠΡΙ ΛΑ ΓΡΕΚΑ ΑΛΦΑΒΕΤΟ?
Λα γρεκα αλφαβετο εστασ ανκαυ βονεγα.
ΛΑ ΓΡΕΚΑ ΑΛΦΑΒΕΤΟ ΕΣΤΑΣ ΤΡΕ ΒΕΛΑ !

ĉevino (显示个人资料) 2014年10月19日下午3:42:07

Ne ekzistas la serba lingvo. Ekzistas serbokroata lingvo, parolata en la tuta iama Jugoslavio, krome de Slovenoj en Slovenio, Albanoj en Kosovo, Kaj en Makedonio, de Makedonoj, kiuj parolas bulgare...

amigueo (显示个人资料) 2014年10月21日下午6:11:32

ĉevino:Гравас ке чиу интернациа лингво пову скрибиджи ен чиун айн алфабетон.
dankegon, ĉevino, Fundamento de Esperanto devus enhavi tiun principon ridulo.gif

amigueo (显示个人资料) 2014年10月21日下午7:50:32

Экстэр ла урбо, йам фор дэ полво кай дэ ґомой, вивис каштано эн вэрда солэцо. Они ирис џин ригарди, чар џи эстис мириндажо дэ сиа спэцо. Йам тутэ фруэ эн марто экбурџонис џиа бурџонаро, дум ла бранчой дэ алиай каштанарбой эстис анкораў ригидай, фридай кай нудай. Эн априло џи ричиџис пэр сука фолиаро, эн ла унуай тагой дэ майо џи йам сэншпарэ кай донацэмэ супэршутис ла чиркаўажон пэр бланкай пэталой. Џи дисшутис, џи форсэндис сиайн ґэлайн папилиойн пэр чиу вэнто, чиудирэктэн кай тамэн чиуй пли малфруэ вэкиџинтай каштаной дисшутиџис пли фруэ ол џи, ла ґэроо интэр или.

ĉu akceptinda kiriligo de unua paragrafo de rakonto La kaŝtano
de Ivan CANKAR?

amigueo (显示个人资料) 2014年10月22日下午6:12:40

Контэнтэ ми лэгис эн ла газэто ла информон при ла морто дэ инџэниэро Бэско.
Туй констэрниџинтэ, кэ ми про тиу информо повас сэнти контэнтон, ми экпэнсис при дискуто антаў мултай йарой, киам ми кун кэлкай алиай студэнтой дум паўзо эн ла студадо, эн брила сэптэмбра суно, дискутис ла иом странган тэмон, кэ они повас, эч субконсциэ, нэ сциантэ, дэзири иэс мортон. Фортэ фундамэнтитай эн Фрэуд кай алиай гигантой, миай камарадой дирис, кэ они трэ фацилэ, про нура багатэло, повас акири эч фортан мортиган дэзирон, киун они нэ мэм конас, сэд киу, йэ цэртай кондичой, повас фариџи трэ данџэра, эфэктивигантэ ла мортигон. Тион ми контэстис, супозантэ, кэ ми йа нэниам повос дэзири ла мортон дэ иу айн. Йа иан алиан малфэличон ми повис имаги йуста пор эвэнтуалай маламикой аў малбонфарантой, сэд йам ла пэнсо, кэ они повус дэзири иэс мортон, џисостэ шокис мин.
Кай йэн ми сидис кун миа газэто, лэгинтэ при ла морто дэ инџэниэро Бэско. Компрэнэблэ ми нэ сэнтис иан фунэброн аў эч бэдаўрон чэ лиа форпасо, киу оказис цэртэ про аџо кай малфорто, чар они анонцис, кэ ли "транквилэ дормиџис" – сэд странгэ йа эстис, кэ лиа морто пор ми анкаў нэ эстис индифэрэнта. Ми вэрэ эстис жус констатинта иан малфунэброн, иан малбэдаўрон.
Ми комэнцис пэнси при инџэниэро Бэско. Чу ми эблэ, чу ми вэрэ, сэнсциэ, портис, дум тиом да йарой, иан дэзирон при лиа морто? Дум пли ол дэк йарой ми йа нэ видис лин, нэк аўдис лиан номон, нэк пэнсис при ли! Чу йам тио, кэ ми нэниам пэнсис при ли, эстис иа мортиго? Сэ йэс, ми мортигис лин сэн миа воло, кай вэршайнэ нэ мэритас про тио пунон аў пургаторион.

se vi ŝatas ĉisuperan tekston, daŭrigu legon:
http://www.esperanto.net/literaturo/noveloj/12.html

amigueo (显示个人资料) 2014年10月22日下午6:27:16

mi dankas al ĉevino, terurĉjo, mordaunt, konstantin666, Christa627 kaj aliaj, ilian helpon kiriligi esperantajn tekstojn. ridulo.gifridulo.gif

Инџэниэро аў инджэниэро?
ґо аў hо?
ili estu variantoj.

Amikeco (显示个人资料) 2014年11月24日上午12:40:22

ĉevino:Гравас ке чиу интернациа лингво пову скрибиджи ен чиун айн алфабетон.
„Чиу“ не эстас узата апуд „айн“, кроме ви мисузис ла акузативон — джи не безонатис эн тиу кунтексто.
До: Гравас ке чиу интернациа лингво пову скрибиджи ен (к)иу айн алфабето.

ĉevino (显示个人资料) 2014年11月24日上午2:12:31

Amikeco:
ĉevino:Гравас ке чиу интернациа лингво пову скрибиджи ен чиун айн алфабетон.
„Чиу“ не эстас узата апуд „айн“, кроме ви мисузис ла акузативон — джи не безонатис эн тиу кунтексто.
До: Гравас ке чиу интернациа лингво пову скрибиджи ен (к)иу айн алфабето.
Ne ekzistas neebleco diri "ĉiuj ajn". Tio signifas "ĉiuj kiel ajn ili estu..."

La akuzativo praviĝas pro tio ke mi elektas la alfabeton en kiun mi skribos la lingvon... Sed se ci volas forigi la akuzativon entute, mi konsentas...

Sxak (显示个人资料) 2014年11月24日下午1:52:57

mordaunt:ΚΙΟ ΠΡΙ ΛΑ ΓΡΕΚΑ ΑΛΦΑΒΕΤΟ?
Λα γρεκα αλφαβετο εστασ ανκαυ βονεγα.
ΛΑ ΓΡΕΚΑ ΑΛΦΑΒΕΤΟ ΕΣΤΑΣ ΤΡΕ ΒΕΛΑ !
Шайне, ви ерарас при ла грека
Ла грека литеро β сигнифас ла сонон "в" сед ви узас джин ен ла сенцо "б"
Грекой скрибас ла негрекан сонон б хелпе де "Π"
Йен. НовосиМПирск

回到上端