ورود به محتوا

How many ways to say Goodbye in Esperanto?

از Rabestro, 23 اکتبر 2020

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 672

Как в идеале писать имя/фамилию?

از 7azhigin, 24 اکتبر 2020

زبان: Русский

 • پست‌ها: 14
 • نمایش‌ها: 894

Opinioj pri ĥ.

از Devido, 3 اکتبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 7
 • نمایش‌ها: 664

آخرین ارسال

Kio baras „miinon”?

از StefKo, 1 اکتبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 12
 • نمایش‌ها: 760

آخرین ارسال

Plena Ilustrita Vortaro PIV donace!

از Turfalko, 4 اکتبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 847

Kio estas diferenco inter vortaj "prava" "justa" "korekta" kaj "ĝusta"?

از Gleb_, 10 سپتامبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 8
 • نمایش‌ها: 874

Kiel oni tradukus "Obscured by Clouds" de Pink Floyd?

از JeffB, 29 سپتامبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 9
 • نمایش‌ها: 600

Diferenco inter "de" kaj "el"

از Giachomo, 17 سپتامبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 8
 • نمایش‌ها: 757

Diferenco inter "ricevi" "akiri" "atingi" "gajni"

از Gleb_, 24 سپتامبر 2020

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 771
بازگشت به بالا