Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

Ŝercoj

by StefKo, March 17, 2020

Messages: 501

Language: Esperanto

sergejm (User's profile) April 13, 2021, 12:47:57 PM

- Kiun librojn vi legis?
- Nur unu, pri monstro Panbulo, kiu havis nek manoj, nek piedojn. Ĝi forkuris de kreinta ĝin magiistoj kaj fine ĝin manĝis Vulpo.

IgorSokoloff (User's profile) April 13, 2021, 9:35:34 PM

A Jewish man on the subway is reading an Arab newspaper.
A friend of his, who happened to be riding in the same subway car, noticed this strange phenomenon. Very upset, he approached him.
"Moshe, have you lost your mind? Why are you reading an Arab newspaper?"
Moshe replied, "I used to read the Jewish newspaper, but what did I find? Jews being persecuted, Israel being attacked, Jews disappearing through assimilation and intermarriage, Jews living in poverty. So I switched to the Arab newspaper. Now what do I find? Jews own all the banks, Jews control the media, Jews are all rich and powerful, Jews rule the world. The news is so much better!"
----------
Один еврей едет в метро и читает арабскую газету. Его приятель, который едет в том же вагоне, заметив столь странное явление и очень огорчившись, подходит к нему и говорит:
— Мойше, ты что, с ума сошёл? Зачем ты читаешь арабскую газету?
Мойше отвечает:
— Раньше я читал еврейские газеты, и что я в них находил?.. Евреев преследуют, Израиль подвергается нападениям, евреи исчезают в результате ассимиляции и смешанных браков, евреи живут в бедности... Поэтому я переключился на арабские газеты. И что теперь я вижу?.. Евреи владеют всеми банками, евреи контролируют средства массовой информации, все евреи богаты и могущественны, евреи правят миром... Такие новости гораздо лучше!
----------
Iu judo veturas en metropoliteno kaj legas araban gazeton. Lia amiko, kiu veturas en la sama vagono, rimarkas tiun strangan fenomenon kaj, tre ĉagrenita, proksimiĝas al li kaj diras:
— Mojŝe, ĉu vi freneziĝis? Kial vi legas araban gazeton?
Mojŝe respondas:
— Nu, mi kutimis legi judajn gazetojn, sed kion mi trovadis en ili?.. Judoj estas persekutitaj, Israelo estas atakita, judoj malaperantas pro asimilado kaj interetnaj matrimonioj, judoj vivas en malriĉeco... Tial do mi ekis legi arabajn gazetojn. Kaj kion mi nun vidas?.. Judoj posedas ĉiujn bankojn, judoj kontrolas amaskomunikilojn, ĉiuj judoj estas riĉaj kaj potencaj, judoj regas la mondon... Tielaj novaĵoj estas multe pli bonaj!

Rovniy_Sergey (User's profile) April 14, 2021, 1:20:50 PM

- Sjoma, ĉu vi povas imagi, mi enamiĝis! Sed ŝi estas 20-jara, kaj mi havas 65. Sed mi estas tre riĉa! Kiel vi pensas, ke miaj ŝancoj pliiĝos, se mi diros, ke mi estas 50-jara?
- Jaŝa, viaj ŝancoj kreskos, se vi diros, ke vi estas 80-jara!

StefKo (User's profile) April 15, 2021, 6:32:15 AM

Asociado kontraŭ memorpereo

Unu viro suferis je memorpereo. Unu tagon vizitis lin gastoj. Li rakontas pri sia kuraco kaj fanfaronas ke li kuracas sin ĉe fama doktoro. La gastoj demandas lin kiel nomiĝas la fama doktoro.
– Mi havas la nomon sur fino de la lango (tio signifas “mi baldaŭ rememoras ĝin”). Ĉu vi memoras la nomon de la fama greka poeto, tia blinda…
– Homero. La doktoro nomiĝas Homero?
– Ne, ne. Homero skribis tian epopeon pri tio kiel grekoj batalis kontraŭ tia urbo, ili penadis akiri ĝin…
– Trojo. Ĉu la doktoro nomiĝas simile aŭ loĝas ĉe tianoma strato?
– Ne. Tie estis tia kondukanto de la greka armeo, tia ĉefa...
– Agamemno?
– Jes! Li havis frato... Kiel li nomiĝis?
– Menelao. Kiel li kunligas kun la doktoro?
– Mi tuj diros... Tie estis armeestro de Trojo, al kiu tiu Menel… forkondukis edzinon…
– Pariso! La doktoro nomiĝas Pariso?
– Ne! Tiu forkondukita edzino... Kiel ŝi nomiĝis?
– Heleno.
– Ĝuste, Heleno. Heleno! Heleno! – La viro krias al sia edzino kiu faras ion en la kuirejo. – Kiel nomiĝas mia doktoro?

IgorSokoloff (User's profile) April 26, 2021, 1:18:07 PM

Индейский вождь собрал своё племя и говорит:
— Братья, мы великий индейский народ!
— Да-а-а!
— Но у нас до сих пор нет ядерной ракеты!
— Да-а-а, нету!
— Так давайте сделаем её!
— Да, мы сделаем её!
Срубили индейцы самую большую секвойю, выдолбили сердцевину, приготовили по рецептам испанских колонизаторов
порох, наполнили им ствол и вставили фитиль.
— Ну и куда мы её запустим?
— А давайте в Россию!
— Почему в Россию?
— А потому что злые русские угрожают всему миру.
Написали индейцы на своей ракете "На Москву", столпились вокруг неё всем племенем,
подожгли фитиль...
Раздался взрыв.
Когда дым рассеялся, всё племя валялось на земле — кто без руки, кто без ноги.
Приподняв голову вождь, огляделся и говорит:
— Представляю, какой Армагеддон сейчас в Москве творится...
----------
An Indian chief gathered his tribe and said:
"Brothers, we are a great Indian people!"
"Ye-e-ah!"
"But we still don't have a nuclear missile!"
"Ye-e-ah, we don't!"
"So let's make it!"
"Ye-e-ah, we'll make it!"
The Indians cut down the largest sequoia, hollowed it out, made according to the recipes of the Spanish colonizers gunpowder, stuffed with it the trunk of the sequoia and inserted a fuse.
"Well, where are we going to launch it?"
"Let's launch it to Russia!"
"Why to Russia?"
"Because the evil Russians threaten the whole world."
The Indians wrote on their missile "To Moscow", crowded around it by the whole tribe, set fire to the fuse ...
There was an explosion.
When the smoke cleared, the whole tribe was lying on the ground — some without an arm, some without a leg.
Raising his head, the chief looked around and said:
"Just imagine what kind of Armageddon is now in Moscow..."
----------
Indiana ĉefulo kolektis sian tribon kaj diris:
— Fratuloj, ni estas granda indiana popolo!
— Ho jes!
— Sed ni ĝis nun ne havas nuklean misilon!
— Jes, ni malhavas ĝin!
— Ni do faru ĝin!
— Jes, ni faru ĝin!
La indianoj dehakis la plej grandan sekvojon, forigis ĝian internaĵon, preparis laŭ la receptoj de la hispanaj koloniistoj pulvon, plenigis per ĝi la trunkon de la sekvojo kaj enmetis meĉon.
— Kaj kien do ni lanĉu ĝin?
— Ni lanĉu ĝin al Rusio!
— Sed kial al Rusio?
— Ĉar la malicaj rusuloj minacas la tutan mondon.
La indianoj skribis sur sia misilo "Al Moskvo", grupiĝis ĉirkaŭ ĝi tut-tribe, ekbruligis la meĉon...
Sekvis eksplodo.
Kiam la fumo maldensiĝis, la tuta tribo kuŝis sur la tero - iuj sen brakoj, iuj sen kruroj. Levinte la kapon, la ĉefulo ĉirkaŭrigardis kaj diris:
— Imagu nur, kia Armagedono okazas nun en Moskvo...

sergejm (User's profile) April 26, 2021, 4:37:05 PM

Meksika paraŝutisto: se vento blovos norden, li estos usonano; se vento blovos suden, li estos bolivia narkobarono.

IgorSokoloff (User's profile) April 29, 2021, 8:16:19 PM

— Я знаю всё! — сказала Википедия.
— Я всё могу найти! — похвастался Google.
— Я самый главный в мире! — заявил Internet.
— Ну, ну... — тихо произнесло Электричество.
----------
"I know everything!!" said Wikipedia.
"I can find everything!" boasted Google.
"I am the most important in the world!" declared Internet.
"Well, well," softly said Electricity.
----------
— Mi scias ĉion! — diris Vikipedio.
— Mi povas trovi ĉion! — fanfaronis Google.
— Mi estas la plej grava en la mondo! — deklaris Interreto.
— Nu, nu... — mallaŭte diris Elektro.

Rovniy_Sergey (User's profile) May 2, 2021, 9:49:16 AM

- Ĉu vi estas ebria?
- Kiu diris tion al vi?
- Viaj okuloj.
- Vi mem estas ebria. Kie vi vidis dirantajn okulojn?
🤓

Rovniy_Sergey (User's profile) May 5, 2021, 3:02:48 AM

Malnova anekdoto por nuntempo:
- Doktoro, ĉu mi povos ludi pianon post vakcinado?
- Jes kompreneble.
- Strange, antaŭe mi ne povis.

sergejm (User's profile) May 7, 2021, 5:15:27 PM

Studento ĵus ricevis stipendion. Li iras al manĝejo kaj uzas regulon de dekstra mano: malfermas prezojn kaj elektas laŭ nomoj de manĝaĵoj.
Post kelkaj tagoj, restis malmulta mono, do li uzas regulon de maldekstra msno: malfermas nomojn de manĝaĵoj kaj elektas laŭ prezoj.
Tago antaŭ nova stipendio, nenia mono restis, li uzas regulon de borileto: li venas en manĝejo, turniĝas kaj foriras.

Back to the top