Skip to the content

Interslavic language//Interslava lingvo//Medžuslovjansky jezyk

by KatjaMcFlores, October 23, 2020

Messages: 444

Language: Esperanto

StefKo (User's profile) December 22, 2020, 10:19:54 AM

Ščestje blondinky

Blondinka dolgo stoji na postojkě avtobusa. Prěhodi mladec i govori:
– Krasavico, toj avtobus dělaje proběganje toliko v prazdnik.
– Nu, v takym slučaju imam ščestje, ibo dnes je moj denj rodženja.

nornen (User's profile) December 22, 2020, 3:51:40 PM

“Ja ne hoču, že bys ty myslil kako ja; ja prosto hoču, že bys ty myslil.”

Kto to skazal?

StefKo (User's profile) December 23, 2020, 5:52:05 PM

Dolgo jesm iskal odpověd v internetu i... jesm ne našel. Itak jesm segnul do mojego izkušenja i... směsta jesm našel. Ako muž trohu izškoljeny, směsta znanje jesm obobčil. Vot moja odpověd: „Tako govoret vse ženy kogda muži ne zdělajut něčto po jihnym mysljam.

Ne znaju jedino či to tyče se gvatemalskyh žen.

StefKo (User's profile) December 25, 2020, 1:26:01 PM

Začto svety Nikolaus je tako vesely?

– Začto svety Nikolaus je tako vesely?
– Ibo on zna adres každoj neposlušnoj mladice.

IgorSokoloff (User's profile) December 27, 2020, 7:55:32 PM

Dans le désert, une petite souris et un éléphant font la course.
Soudain, la petite souris s'arrête et dit:
"C'est fou ce qu'on fait comme poussière tous les deux!"
----------
Eta muso kaj granda elefanto estas kurantaj laŭ dezerto. Subite la museto haltas kaj diras:
— Estas frenezige, kiom da polvo ni ambaŭ levas!
----------
Mala myš i veliky slon běgut po pystynji. Iznenada myš obstanavjae se i govori:
— Možno prosto ošalěti, koliko pyla my obadva voznosimo!

* * *

Un singe rentre dans un bar et demande au barman:
— Vous avez des bananes?
— Non, on n'a pas de bananes.
— Vous avez des bananes?
— Non, on en a pas!
— Vous avez des bananes?
— Non, t'es sourd ou quoi! Si tu me demandes encore si j'ai des bananes je te cloue la langue au comptoir!
— Vous avez des clous?
— Non.
— Vous avez des bananes?
----------
Simio eniras trinkejon kaj demandas la bufediston:
— Ĉu vi havas bananojn?
— Ne, ni malhavas bananojn.
— Kaj ču vi havas bananojn?
— Ne, ni malhavas ilin.
— Kaj ĉu vi havas bananojn?
— Ne... Ĉu vi surdas aŭ estas io alia? Se vi ankoraŭfoje demandos min, ĉu mi havas bananojn, mi najlos vian langon al la verŝotablo!
— Sed ĉu vi havas najlojn?
— Ne.
— Kaj ĉu vi havas bananojn?
----------
Malpa vhodi v bar i sprašaje u barmena:
— Či vy imějete banany?
— Ne, my ne imějemo banany.
— A banany vy imajete?
— Ne, nemaje u nas jih.
— A imějete li vy banany?
— Ne... Či ty jesi gluha abo je inočto? Jestli ty ješče raz zapytaješ mene, imaju lu ja banany, ja pribju tvoj jezyk k stolu!
— Či vy imějete gvozdi?
— Ne.
— A banany vy imajete?

* * *

— J'ai battu un record.
— Ah bon, lequel?
— J'ai reussi à faire en 15 jours un puzzle sur lequel il y avait écrit "de 3 à 5 ans".
----------
— Mi batis rekordon.
— Ču vere?.. Kiun ekzakte?
— Mi sukcesis dum dek-kvin tagoj kunmeti puzlon, sur kiu estas skribite "de tri ĝis kvin jaroj".
----------
— Jesm pobil rekord.
— Či zaisto?.. Ktory imenno?
— Jesm uspěl v tečenju petnadseti dnjev sobrati glavolomku, na kojej je napisano "od trěh do peti lět".

dzheyru (User's profile) December 29, 2020, 9:20:32 PM

imEjete gvozdi - banany vy imAjete -- ĉu ĝi estas tajperaro aŭ ne?

nornen (User's profile) December 29, 2020, 11:00:31 PM

Izbral li Igor te glagoly umyslno ili to byla grěška, ja ne znaju. Jednako oba glagoly egzistujut i, prividno, sut sinonimy. Vot jih definicija soglasno medžuslovjansko-poljskomu slovinku:
iměti, imati (imaje) v.aux.ipf. musieć; mieć
A soglasno poljsko-medžuslovjanskomu slovniku:
mieć tv iměti, imati (imaje)
musieć mv iměti, imati (imaje) , morati , musěti (musi) , dolžen byti , trěbovati

KatjaMcFlores (User's profile) December 30, 2020, 2:30:00 PM

Ahoj, prijatelji.
To je ješče trojka išpanskyh žartovok.
===============
La maestra le pregunta a Jaimito:
— Si en un bolsillo tienes 20 pesos y en el otro bolsillo 30 pesos, ¿qué tienes?
— El pantalón de otro.
---------------
La instruistino demandas al Hajmito:
— Se en unu poŝo vi havas dudek pesojn kaj en la alia poŝo tridek pesojn, kion vi havas?
— La pantalonon de aliulo.
---------------
Učiteljka sprašaje u Hajmito:
— Jestli v jednoj kěšenji iměješ dvadeset peso, a v drugoj kěšenji trideset peso, čto iměješ?
— Nogavky někojego drugogo hlapca.

* * *

Jaimito en el cole:
— Profe, mi no tengo lápiz.
— No, Jaimito, no es así, atiende:
Yo no tengo lápiz.
Tú no tienes lápiz.
Él no tiene lápiz.
Nosotros no tenemos lápiz.
Vosotros no tenéis lápiz.
Ellos no tienen lápiz.
— Bueno, ¿y qué narices ha pasado con los lápices?
---------------
Hajmito en la lernejo diras:
— Sinjoro instruisto, mia ne havas krajonon.
— Ne, Hajmito, ne estas tiel. Aŭskultu atente:
Mi ne havas krajonon.
Ci ne havas krajonon.
Li ne havas krajonon.
Ni ne havas krajonon.
Vi ne havas krajonon.
Ili ne havas krajonon.
— Bone... Sed kio okazis al ĉiuj tiuj krajonoj?
---------------
Hajmito v škole govori:
— Pan učitelj, moj ne imaju olovku.
— Ne, Hajmito, to ne jest tak. Slušaj uvažno:
Ja ne imaju olovku.
Ty ne imaješ olovku.
On ne imaje olovku.
My ne imajemo olovku.
Vy ne imajete olovku.
Oni ne imajut olovku.
— Dobro... No čto slučilo se so vsemi tymi olovkami?

* * *

El guardia le dice al conductor borracho:
— ¿Me da su permiso de conducir?
— Sí, conduzca, conduzca...
---------------
La policisto diras al la ebria veturigisto:
— Ĉu vi povas doni al mi vian permeson al kondukado?
— Jes, konduku, konduku...
---------------
Policijnik kaže hmeljnomu šoferu:
— Či vy možete dati mně vaše dozvoljenje na jezdu?
— Da, jezdi, jezdi...

StefKo (User's profile) December 31, 2020, 4:25:40 PM

nornen:Izbral li Igor te glagoly umyslno ili to byla grěška, ja ne znaju. Jednako oba glagoly egzistujut i, prividno, sut sinonimy. Vot jih definicija soglasno medžuslovjansko-poljskomu slovinku:
iměti, imati (imaje) v.aux.ipf. musieć; mieć
A soglasno poljsko-medžuslovjanskomu slovniku:
mieć tv iměti, imati (imaje)
musieć mv iměti, imati (imaje) , morati , musěti (musi) , dolžen byti , trěbovati
En la pola ekzistas tia konstruaĵo: havi + infinitivo, kiu agas, ia., kiel imperativo "Vi devas fari tion", "Faru tion!", ekz.

Vi havas aĉeti ŝampanon - se mi diras tian frazon per tono kategoria, ordona, ĝi signifas: Vi devas aĉeti ŝampanonAĉetu ŝampanon!.

Mi ne scias ĉu tia konstruaĵo ekzistas en aliaj slavaj lingvoj kaj en MS. Se ĝi ekzistas, via citaĵo:
iměti, imati (imaje) v.aux.ipf. musieć; mieć
havus la samam, kiel en la pola, sencon, ekz. Imaješ kupiti šampansko signifus: Ty musěš kupiti šampansko, aŭ Kupi šampansko!

Tio estas nur mia konjekto!

StefKo (User's profile) January 1, 2021, 10:47:09 PM

1 januara jedin mladec pytaje drugogo:
– Kak ty jesi provedl sylvester?
– Ne znaju. Ješče mi ne razkazyvali.

Back to the top