Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 2, 2019, 1:13:56 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 323
柴门霍夫 演讲集
Nomu min per mia nomo,
请用我的 名字 来称呼我,
nomu min fondinto de la lingvo,
请 称呼我 这门语言的 创造者,
aŭ kiel vi volas, sed mi petas vin,
如果 你们愿意,然而 我 请求 你们,
ne nomu min plu “majstro” ,
不要再称呼我 大师了
ĉar per tiu morale tro liganta nomo
因为 这种与精神过于 太联系在一起的 名字
vi mal-liberigas nian aferon.
你们 就束缚了 我们的 事业。
Multaj el vi portas en sia koro la samajn idealojn,
你们很多人 心中 有着那统一的 理想,
kiel mi, kvankam ne ĉiuj en egala formo;
和我一样,虽然 形式上 不尽相同;
Finiĝis la tricent dudek tria
第323段 结束

Standardo (User's profile) February 2, 2019, 1:38:01 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 246
战斗在 中国
Ne videblas jam iliaj figuroj,
他们的 影子 已经不能看到了
ne aŭdeblas plu iliaj voĉoj,
也不能再听到 他们的 声音了,
kaj la ĉirkaŭo de-nove dronas en la fremda malvarmo.
这周围 重新 沉浸在 陌生的 冷寂之中了。
Oni paŝas repide kaj streĉe kiel homoj en nordaj landoj.
人们 像北方人一样 赶快和紧张都走过去了。
Ĉiuj partoj de viraj vestoj estas firme butonitaj.
男人的 所有的 衣服 都是 紧紧的 扣住了
Virinoj portas ĝis-genue longan lan-fadenan ŝalon,
女人们 围着 直到 膝盖的 长毛线的 披肩,
okul-frape ruĝan, verdan aŭ flavan,
醒目的 红色,绿色 或 黄色,
kiun ili jam kelke da jaroj
这些东西 它们 已经 多年
ne prenis el la fundo de komodo.
没有从柜子底部拿出来了。
Finiĝis la ducent kvardek sesa
第246段 结束

Standardo (User's profile) February 4, 2019, 12:55:41 AM

Montara Vilaĝo 365
山 村
"Kaj tie mi povos vendi la fadenon
“我 可以 拿到那里去”卖纱绽
por vi kontraŭ multe pli favora prezo,
把您的纱绽 卖出好价钱来。
Onjo Krizantemo, mi estas certa,"
菊婶,我可以答应您,
Onklo Pan rapidis diri,
潘大叔 快一些得 说,
eĥante per per svadema voĉo la ideon de Onjo Krizantemo,
连连用 一种殷勤奉承的声音 附和着
kio ruĝigis pro ĝeniĝo ŝin.
这倒使菊婶 感到难为情 而脸上泛出红晕来。“
"Bone,do," mia patrino diris.
“那么,好吧!” 我母亲说。
"Eble tio estas la sola rimedo.
“可能 这是 唯一的办法,
Vi devos iri morgaŭ,
你明天就去吧,潘大叔,
Finiĝis la tricent sesdek kvina
第365段 结束

Standardo (User's profile) February 4, 2019, 1:13:14 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 324
柴门霍夫 演讲集
sed la mondo devas scii,
但是 世人 必须知道,
ke tiu spirita parenceco inter mi kaj vi
我与你们之间的 那种精神上的 联系
estas tute laŭcvola,
是 完全 自愿的
ke la esperantismo kaj la esperantistoj
世界语主义 和 世界语者
ne povas esti respondaj pri miaj personaj ideoj kaj aspiroj,
不能 对我个人的 理想和愿望 负责,
kiuj por neniu el vi estas devigaj.
它们 也不能 强迫 你们任何人 去接受。
Se mi ion diras aŭ faras,
如果 我的 一些言论 和行动,
kio ne estas konforma
它 不是 顺从的
al la gusto aŭ konvinkoj de tiu aŭ alia el vi,
对于 你们中间 任何人的 旨趣和信仰。
Finiĝis la tricent dudek kvara
第324段 结束

Standardo (User's profile) February 4, 2019, 1:40:56 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 247
战斗在 中国
Trans-verse super la vojo
这条马路上 横着
pendas novaj afiŝoj ligitaj al ambaŭflankaj teletonfostoj.
挂上一些新标语 系在 两侧的 电线杆子上。
La vento ŝveligas ilin,
风 吹起了 它们,
kaj sur tiuj saltas grandaj nigraj literoj:
那些 黑色的 大字母 在上面跳动着:
Unuiĝu la armeo kaj popolo!
军民 团结起来!
Per niaj fortoj defendu grandan Kantonon!
用 我们的 力量 保卫 大广州!
La bruo de mal-proksime.
远处的 喧闹声
Ĝi proksimiĝas pli kaj pli.
它 越来越近了
Nu vidu, estas vicoj de manifestacio.
喏 请看吧,一列列 游行的 队伍
Finiĝis la ducent kvardek sepa
第247段 结束

Standardo (User's profile) February 5, 2019, 9:41:09 AM

Montara Vilaĝo 366
山 村
Onjo Krizantemo,
菊婶
aŭ aliuloj jam estos elektintaj la plej taŭgajn varojn."
不然 别人 把好的东西 都挑选走了。”
"Mi ĝojas, ke vi tiel decidis,"
“我很高兴,你做出了这样一个决定,”
Onjo Krizantemo diris al mia patrino.
菊婶 对我母亲说。
"Fidu min, Onjo Krizantemo,
“相信我,菊婶,
la bobenojn mi vendos por vi kontraŭ multa,
我 将把 您的纱绽 卖了个大价钱、
multa mono! Ne havu zorgojn pri la donacoj al via dio,"
大大的价钱来!您 不用担心 给您为家神买 供品的事吧。”
Onklo Pan diris feliĉ akore,
潘大叔说。他的语调显得很感激。
pro la morala subteno, per kiu ŝi apogis lin favore al la vojaĝo.
由于她 对他跑一趟县城 给予了 精神上的支持,
"Dankon, Onklo Pan!" Onjo Krizantemo diris,
“谢谢你,潘大叔!” 菊婶说,
dum en ŝiaj okuloj brilis nova espero.
她的双眼 发出了 新的希望的 光芒。
Ŝi lasis la pakaĵon ĉe Onklo Pan.
她 把 纱绽 留给了 潘大叔
Finiĝis la tricent sesdek sesa
第366段 结束

Standardo (User's profile) February 5, 2019, 10:03:08 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 325
柴门霍夫 演讲集
mi deziras,
我 希望
ke tio neniun el vi ĝenu
你们 不要因此 不安,
kaj ĉiu el vi havu la rajton diri:
你们 每个人 都有权利
tio estas tute privata ideo aŭ frenezaĵo de Zamenhof,
这完全是 柴门霍夫 个人的 思想 和 妄念,
kaj ĝi havas nenion komunan kiun la estanranta movado,
它 和 世界语运动 毫无共同 之处
en kiu li estas nun persono tute privata.
在世界语运动中 他 现在 完全 以个人名义出现
La interna ideo de Espeanto,
世界语的 内在理想
kiu havas absoluter nenian devigon
它 没有 必须 绝对强迫之意
por ĉiu esperantisto aparta sed kiu
对于 每一个 世界语者 但是 它
Finiĝis la tricent dudek kvina
第325段 结束

Standardo (User's profile) February 5, 2019, 10:26:20 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 248
战斗在 中国
Studentoj, lernantoj, oficistoj, flegistinoj,
大学生们,学员们,职员们,女护士们
ĉiu-specaj korporacioj, ankoraŭ, ankoraŭ...
各种 社团,还有,还有...
Alte tenitaj flag-zonoj montras apartenon de l' grupoj.
高举着旗子条幅 表达着 这些团体的 需求。
Divers-koloraj paper-flagetoj
多种 色彩的 纸质的 小旗帜
kun sloganoj flirtas super iliaj kapoj.
带着 一些口号 在他们头上 飘舞
Nudpiedaj rikiŝistoj iras en iom senorda vico.
赤脚的 人力车夫 无序地 走动着,
Strange, hodiaŭ iliaj kruroj perdis sian rapidecon.
奇怪的是,今天 他们的腿脚 已 失去了速度。
Eble ili kutimas kuri tirante la rikiŝon kaj homon.
可能 他们 习惯 拉着车和人跑
Sur iliaj vizaĝoj alternas konfuzita rideto kaj naiva seriozo.
他们的 脸上 交混着 微笑 和 天真表情。
Finiĝis la ducent kvardek oka
第248段 结束

Standardo (User's profile) February 6, 2019, 1:15:38 AM

Montara Vilaĝo 367
山 村
La postan tagon fru-matene Onklo Pan
第二天 早晨 潘大叔
ek-vojaĝis al la gubernia urbo,
就 开始动身 去县城。
kiu estis malproksima ĉirkaŭ cent kvindek liojn,
它 是在 遥远的 大约 有一百五十里
portante kun si ĉiujn niajn esperojn por la venonta jaro,
满怀着 我们的所有人、对于 未来一年的一切希望。
inkluzive tiujn de Onjo Krizantemo.
也包括 菊婶的一切期望。
Jam pasis tri tagoj post la for-iro de Onkloo Pan.
潘大叔 已经 离开 三天了‏,
Komencis ekzorgi mia patrino pro tio, ke li ne revenis.
还没有回来,我母亲开始不安起来。
La kvaran tagon venis Plurfoje Onjo Krizantemo por enketi pri li.
到了第四天,菊婶 来我家好几次,打听关于他的消息。
Finiĝis la tricent sesdek sepa
第367段 结束

Standardo (User's profile) February 6, 2019, 1:31:45 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 326
柴门霍夫 演讲集
sed kiu, kiel vi scias,
但是 正如 你们所知,
plene regas kaj ĉiam devas regi
完全支配着 而且 永远 支配一切
en la esperantaj kongresoj, estas:
在 世界语大会上 是
sur neŭtrala lingva fundamento
建立在 中立 语言 基础之上
forigi la murojn inter la gentoj
打破 民族之间的 障壁
kaj al-kutimigadi la homojn,
和 习惯于把自己周围的 人
ke ĉiu el ili vidu en sia proksimulo
他们的 大部分 在自己的 近处。
nur homon kaj fraton.
当做人 和 兄弟。
Finiĝis la tricent dudek sesa
第326段 结束

Back to the top