Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) February 26, 2019, 1:39:20 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 269
战斗在 中国
8. GLATA VOJO DE LA VIVO
8. 生活的 平坦道路
"Nia anti-japana heroo re-venis!"
“我们的 抗日英雄 回来了!”
Iun matenon surprizis nin
一天早晨,让我们 感到吃惊
ekster-ordinara granda titolo
一个非凡的 大标题
sur la dua paĝo de Naci-sava Ĵurnalo.
在一份民族救亡报纸的 第2页上
Kaj tuj apude ni trovis literon "Dinko".
我们立刻 在旁边 发现了 丁克的 字母。
Ĉu vere re-venis nia Dinko?
真是 我们的 丁克 回来了吗?
Kun rapide batanta koro
怀着 快速 跳动的 心情
ni mal-pacience legas plu la pri-skribon.
我们 迫不及待地 阅读 更多介绍。
Finiĝis la ducent sesdek naŭa
第269段 结束

Standardo (User's profile) February 27, 2019, 1:09:00 AM

Montara Vilaĝo 388
山 村
Nian spiron ni ĉiuj re-tenis.
我们 都屏住 呼吸。
En la aero sentiĝis ia intenseco,
空气中 出现 一种紧张的气氛,
kiu kreis praecan trankvilon.
这气氛 反过来又加强了这种原始的沉寂。
Ni sentis, ke en la ĉambro estas io tuj krevonta.
我们知道,这房里 随时可以发生 某种事件。
Kaj la teruraĵo okazis:
可怕的 事情发生了:
la bovino-patrino ek-fermis siajn okulojn.
母牛 合上了 眼睛,
Kiel mortanta besto en la lasta viv-stadio,
象一只在生命最后一刻 要咽气的动物一样
ŝi sen-forte lasis fali sur la plankon sian kapon,
她 无可奈何地 让头 躺倒地上,
kvazaŭ si en-irus eternan dormon.
好像 是 已经进入了 长眠。
Finiĝis la tricent okdek oka
第388段 结束

Standardo (User's profile) February 28, 2019, 1:24:26 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 347
柴门霍夫 演讲集
Ĉiuj aranĝintoj de kongresoj de Esperanto scias tre bone,
所有大会 筹备人员都清楚地知道,
kiom multe Bourlet laboris por ĉiu kongreso,
布雷尔为每次大会做出了很多工作
antaŭ ĝi, dum ĝi kaj post ĝi.
之前,期间,和之后。
En la jaro 1914 Bourlet estis aperonta antaŭ ni kiel rekta
在1914年 布雷尔要以在我们面前是 直接的
kaj senpera organizanto de la kongreso en lia propra urbo,
和这次大会直接的 组织者 在他所在的城市里
de la kongreso en Parizo;
在巴黎的 这次大会;
jam antaŭ pli ol unu jaro
在一年多之前
li komencis plej energian preparadon de tiu kongreso,
他 开始了努力地 筹备这次的大会,
Finiĝis la tricent kvardek sepa
第347段 结束

Standardo (User's profile) February 28, 2019, 2:03:38 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 270
战斗在 中国
"La japana polico fine devis cedi antaŭ lia persisto,
“日本 警方最终 在他的 坚持下 做出让步,
liberigis lin, kaj sendis lin hejmen...
释放他,并把他送回家
Hieraŭ nia antijapana heroo sekure atingis ĉi tien".
昨天 我们的 抗日的英雄 安全地到了 这里“。
Estas nenia dubo, ke re-venis tiu Dinko
毫无疑问,这个丁克 已经回来了
kiu helpis min vojaĝi al Ŝanhajo
他 帮助了我 去往上海
kaj pri kiu mi pensadis maltrankvile.
我 对于他 我不平静的 想起来
Ne-atendita ĝojego!
没有 料想到 高兴呀!
Sed unu timo ankoraŭ obsedas min,
但 有一种担心 仍然 困扰着我,
kvankam oni klare presis ke li revenis "sekure".
虽然 人们 清楚地 印证着 他安全地 归来。
Ĉu li estas sana korpe kaj anime?
他 身体和精神 还是健康的吗?
Finiĝis la ducent sepdeka
第270段 结束

Standardo (User's profile) February 28, 2019, 2:25:31 AM

Montara Vilaĝo 389
山 村
La ido estis naskita.
小牛犊 生下来了。
Kun granda mal-ŝarĝiĝo
如释 重负
ni ekstaris por ekzameni la bebon.
我们 站起来 查看了 这个小宝贝
Ĝi estis tre bel-aspekta.
它 长得 非常好看。
Ĝiaj oreloj estis molaj kiel junaj bambu-folioj,
它的 耳朵 似嫩竹叶 一样柔嫩,
kaj ĝiaj okuloj estis delikataj kiel la kernoj de abrikoto,
它的 眼睛 像杏仁核 一样娇美。
kaj ĝia ventro, ankoraŭ maldika,
它的 肚皮 还很瘦
donis al ĝi figuron tre gracian.
给它 一个非常 优美身材
Ĝi estis knabino, kiel esperis Onklo Pan,
它是 一个姑娘,正如 潘大叔所盼望的,
bov-knabino, kaj aspektis ĝene modesta
是一头小母牛犊,看起来 还似乎很害羞哩。
Finiĝis la tricent okdek naŭa
第389段 结束

Standardo (User's profile) February 28, 2019, 2:55:20 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 348
柴门霍夫 演讲集
kaj prepariĝadis veni en tre granda nombro.
准备 大批人员 去参加。
Sed ho ve, la sen-kompata morto diris sian kruelan vorton.
可是 呵 唉,那无情的死神 却对他 下了 残酷的 命令。
Mi ne volas plu paroli,
我 不想 再说什么了,
Ne ĉiuj esperantistoj scias,
未必 每个世界语者 都知道,
kiom tulte nia afero ŝuldas al nia kara for-irinto.
我们的事业 是 多么地 需要我们的 这位 亲爱的 亡者。
Venos la tempo, kiam ĉiuj esperantistoj ek-komprenos,
总有 到那时,当每个世界语者 开始 懂得的 时候,
kiel gravega estis la laborado de Bourlet, kaj tiam,
布雷尔的 工作 是多么的 重要,到那时
ho ve, tro mal-frue ili re-kompencos
呵 唉,很晚了 他们的 补偿
al lia ombro tiun sen-dankecon
向 他的 亡灵 那些的 忘恩负义
kiu li de kelkaj flankoj suferis, dum li vivis.
他 从几个方面的 忍受,在他 活着的 期间。
Finiĝis la tricent kvardek oka
第348段 结束

Standardo (User's profile) February 28, 2019, 3:05:58 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 271
战斗在 中国
En Ŝanhajo Ivano,
伊万诺 在上海,
arestita preskaŭ samtempe
几乎 同时 被逮捕
sub la sama preteksto sed liberigita tre baldaŭ,
在同样的 借口下,但很快 就会释放,
raportis al ni ke oni tiel ege torturis Dinkon
告诉我们 有人 是如此 折磨丁克
ke al lia cerbo okazis ia malfeliĉa ŝanĝo.
对他的 脑子 已经有些 不幸的变化。
Tio ankoraŭ estis antaŭ la milito.
这事 还是 发生在 战争之前
Do oni ne malfacile supozas ke poste li suferis pli multe.
因此,不难想象 后来 他 遭受了 更多的 痛苦。
Aldone li ja sidis en la arestejo 8 monatojn.
此外 他 确实 在看守所 蹲了 8个月。
Finiĝis la ducent sepdek unua
第271段 结束

Standardo (User's profile) March 1, 2019, 1:25:34 AM

Montara Vilaĝo 390
山 村
Onklo Pan al-portis pecon de mal-nova kotona stebaĵo
潘大叔 取来 一块旧棉块,
kaj zorge ŝin sekigis per ĝi.
用心地 擦干了它。
Ŝi ne moviĝis pro lia tuŝo,
她 一动也不动,由于他的 触碰,
kvazaŭ ŝi komprenus,
好像已经懂得
ke li estas la koramiko de ŝia patrino,
他 是 它妈妈的 好朋友,
ŝia fidela kunulo sur la parcelo.
它妈妈 在地里干活时的 好伙伴。
"Mi amas vin,bebo mia!" Onklo Pan diris,
“我 真喜欢 你,我的 孩子!”潘大叔说,
tenere glatigante ŝian sen-kornan frunton.
温柔地 抚摸着 它那还没有长角的头。
Alan al-portis kruĉon da sojfaba lakto kaj ĝin verŝis en bovlon.
阿兰 送来了一罐子豆汁,把它倒在一个脸盆里。
Finiĝis la tricent naŭdeka
第390段 结束

Standardo (User's profile) March 1, 2019, 1:43:44 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 349
柴门霍夫 演讲集
Al la ne-konsolebla edzino
向 那无可慰藉的 夫人
kaj al ŝiaj ge-filoj mi povas certigi,
和 向她的 儿女,我 能够保证,
ke en la mondo de la esperantistoj
在世界语者的 范围里
la memoro pri la kara for-irinto neniam mortos.
对于这位亡者的 记忆 永远不会 消失。
Vi, ombro de nia kara amiko
你,我们亲爱的 朋友的亡灵
kaj kun-batalanto,
和一起的 战友
akceptu mian funebran saluton
请接受 我哀悼的 敬礼吧
kaj per mi la saluton de tiu afero,
和 由我带来的这个事业的 敬礼,
por kiu vi tiel multe kaj sin-done laboris.
为了它 你 做了 如此多和献身的 工作。
Finiĝis la tricent kvardek naŭa
第349段 结束
Fino 【完】

Standardo (User's profile) March 1, 2019, 2:14:04 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 272
战斗在 中国
Ni bone scias kiel japanaj policanoj
我们 清楚地 知道 日本警察
mal-amas kaj malestimas ĉinojn
恨 和 不尊重 中国人
kaj la milito neniel povas mildigi ilian sin-tenon,
而这场战争 也无法 减轻 他们的 态度
eĉ se ĝi ne pli krueligas ĝin.
甚至 假如 它不再 更加残忍了。
Jen mi imagas lin pala kaj mal-grasa,
看哪,我 想象到 他脸色苍白,消瘦了,
jen mal-modere babilema kun sango-striitaj okuloj.
瞧 带着充满血丝的 眼睛 过分地 爱聊天。
Feliĉe tiu ĉi terura bildo ne daŭris longe.
好在 这个可怕的形象 并没有 持续多久。
Ĝi mal-aperis sen post-signo
它 就无踪影地 消失了,
kvazaŭ matena roso antaŭ la suno,
好像 早晨 在太阳前的 露水
kiam en la sekva tago li montris sin en nia ĉambro.
第二天,他 就出现在 我们的房间里了。
Finiĝis la ducent sepdek dua
第272段 结束

Back to the top