Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ivyiumviro, uko abona ikintu

Ikibanza co guhanahana ivyiumviro n'intererano ku ngingo zitandukanye.

 • Ingingo 2885
 • Ubutumwa 58730

Ubutumwa buheruka

Bishasha

Ikibanza c'inkuru nshasha zerekeye ikiesperanto: ibirori, amanama, n'ibindi...

 • Ingingo 1486
 • Ubutumwa 7069

Ubutumwa buheruka

Aho kwitura

Aho mushobora kubaza ku vyerekeye ikiesperanto nk'ururimi: indimburo, amayagwa, ubufasha bwo gusigura n'ibindi.

 • Ingingo 3667
 • Ubutumwa 32927

Ku zindi ndimi

Aho ushobora kuvuganira ivyerekeye izindi ndimi atari ikiesperanto.

 • Ingingo 872
 • Ubutumwa 11504

Udukino tw'ururimi

Ikibanza c'abipfuza gukina udukino dutandukanye tw'indimi.

 • Ingingo 70
 • Ubutumwa 83542

Ubutumwa buheruka

Utujajuro

Aho kwinezereza n'inkuru zitwenza.

 • Ingingo 749
 • Ubutumwa 8775

Ubutumwa buheruka

Ku vyerekeye urubuga

Iki ni ikibanza c'ibibazo, intererano, ico muvuze kuri uru urubuga.

 • Ingingo 786
 • Ubutumwa 5277

Ubutumwa buheruka

Ku bindi vyose bisigaye

Aha ushobora kuhashikiriza ico ari co cose mu kiesperanto.

 • Ingingo 12709
 • Ubutumwa 161167
Subira ku ntango