Đi đến phần nội dung

Giới thiệu

lernu!: từ trong Esperanto có nghĩa "học".

Tổng quát

lernu!: trang web miễn phí giúp các bạn làm quen và cùng học tập ngôn ngữ quốc tế Esperanto. Đây cũng là một cách thử nghiệm học ngôn ngữ trực tuyến, không có giáo viên, không có các lớp học. Chúng tôi hoan nghênh việc cùng nhau hợp tác và sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm và ý tưởng!

Ĝi ankaŭ estas iuspeca eksperimento pri metodiko de perreta, seninstruista kaj senklasa lingvolernado. Ni estas malfermitaj al kunlaboro kaj volonte interŝanĝas spertojn kaj teknikojn!

Phông chữ

Ý tưởng xây dựng lernu! thành một môi trường học tập ra đời cùng với hội nghị chuyên đề đầu tiên của E@I Esperanto@Interreto tại Thuỵ Điển vào tháng Tư năm 2000, và được củng cố vào tháng 10 năm 2001 tại hội nghị chuyên đề E@I lần thứ hai, cũng được tổ chức tại Thuỵ Điển. Vào tháng 7 năm 2002, dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ quỹ tài trợ ESF, trang web cũng bắt đầu làm việc chính thức từ tháng 8 năm đó. Và trang web chính thức ra đời bốn tháng sau đó, vào tháng 12 năm 2002.

Quay lại