Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ivyiumviro, uko abona ikintu

Ikibanza co guhanahana ivyiumviro n'intererano ku ngingo zitandukanye.

 • Ingingo 2554
 • Ubutumwa 53043

Bishasha

Ikibanza c'inkuru nshasha zerekeye ikiesperanto: ibirori, amanama, n'ibindi...

 • Ingingo 1278
 • Ubutumwa 6069

Ubutumwa buheruka

Aho kwitura

Aho mushobora kubaza ku vyerekeye ikiesperanto nk'ururimi: indimburo, amayagwa, ubufasha bwo gusigura n'ibindi.

 • Ingingo 2852
 • Ubutumwa 26239

Ku zindi ndimi

Aho ushobora kuvuganira ivyerekeye izindi ndimi atari ikiesperanto.

 • Ingingo 731
 • Ubutumwa 9051

Ubutumwa buheruka

Udukino tw'ururimi

Ikibanza c'abipfuza gukina udukino dutandukanye tw'indimi.

 • Ingingo 34
 • Ubutumwa 79276

Utujajuro

Aho kwinezereza n'inkuru zitwenza.

 • Ingingo 712
 • Ubutumwa 7028

Ubutumwa buheruka

Ku vyerekeye urubuga

Iki ni ikibanza c'ibibazo, intererano, ico muvuze kuri uru urubuga.

 • Ingingo 657
 • Ubutumwa 4498

Ubutumwa buheruka

Ku bindi vyose bisigaye

Aha ushobora kuhashikiriza ico ari co cose mu kiesperanto.

 • Ingingo 12148
 • Ubutumwa 156721
Subira ku ntango