Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ivyiumviro, uko abona ikintu

Ikibanza co guhanahana ivyiumviro n'intererano ku ngingo zitandukanye.

 • Ingingo 2775
 • Ubutumwa 56451

Ubutumwa buheruka

Bishasha

Ikibanza c'inkuru nshasha zerekeye ikiesperanto: ibirori, amanama, n'ibindi...

 • Ingingo 1413
 • Ubutumwa 6828

Aho kwitura

Aho mushobora kubaza ku vyerekeye ikiesperanto nk'ururimi: indimburo, amayagwa, ubufasha bwo gusigura n'ibindi.

 • Ingingo 3218
 • Ubutumwa 29987

Ubutumwa buheruka

Ku zindi ndimi

Aho ushobora kuvuganira ivyerekeye izindi ndimi atari ikiesperanto.

 • Ingingo 821
 • Ubutumwa 10614

Udukino tw'ururimi

Ikibanza c'abipfuza gukina udukino dutandukanye tw'indimi.

 • Ingingo 59
 • Ubutumwa 83302

Ubutumwa buheruka

Utujajuro

Aho kwinezereza n'inkuru zitwenza.

 • Ingingo 734
 • Ubutumwa 8144

Ku vyerekeye urubuga

Iki ni ikibanza c'ibibazo, intererano, ico muvuze kuri uru urubuga.

 • Ingingo 736
 • Ubutumwa 5046

Ku bindi vyose bisigaye

Aha ushobora kuhashikiriza ico ari co cose mu kiesperanto.

 • Ingingo 12349
 • Ubutumwa 159400

Ubutumwa buheruka

Subira ku ntango