Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ivyiumviro, uko abona ikintu

Ikibanza co guhanahana ivyiumviro n'intererano ku ngingo zitandukanye.

 • Ingingo 2680
 • Ubutumwa 54864

Bishasha

Ikibanza c'inkuru nshasha zerekeye ikiesperanto: ibirori, amanama, n'ibindi...

 • Ingingo 1365
 • Ubutumwa 6531

Aho kwitura

Aho mushobora kubaza ku vyerekeye ikiesperanto nk'ururimi: indimburo, amayagwa, ubufasha bwo gusigura n'ibindi.

 • Ingingo 3068
 • Ubutumwa 28358

Ubutumwa buheruka

Ku zindi ndimi

Aho ushobora kuvuganira ivyerekeye izindi ndimi atari ikiesperanto.

 • Ingingo 772
 • Ubutumwa 9713

Ubutumwa buheruka

Udukino tw'ururimi

Ikibanza c'abipfuza gukina udukino dutandukanye tw'indimi.

 • Ingingo 46
 • Ubutumwa 82658

Ubutumwa buheruka

Utujajuro

Aho kwinezereza n'inkuru zitwenza.

 • Ingingo 723
 • Ubutumwa 7537

Ubutumwa buheruka

Ku vyerekeye urubuga

Iki ni ikibanza c'ibibazo, intererano, ico muvuze kuri uru urubuga.

 • Ingingo 687
 • Ubutumwa 4717

Ubutumwa buheruka

Ku bindi vyose bisigaye

Aha ushobora kuhashikiriza ico ari co cose mu kiesperanto.

 • Ingingo 12261
 • Ubutumwa 158400
Subira ku ntango