Ku rupapuro rw'ibirimwo

Ivyiumviro, uko abona ikintu

Ikibanza co guhanahana ivyiumviro n'intererano ku ngingo zitandukanye.

 • Ingingo 2586
 • Ubutumwa 53437

Bishasha

Ikibanza c'inkuru nshasha zerekeye ikiesperanto: ibirori, amanama, n'ibindi...

 • Ingingo 1305
 • Ubutumwa 6162

Aho kwitura

Aho mushobora kubaza ku vyerekeye ikiesperanto nk'ururimi: indimburo, amayagwa, ubufasha bwo gusigura n'ibindi.

 • Ingingo 2932
 • Ubutumwa 26871

Ubutumwa buheruka

Ku zindi ndimi

Aho ushobora kuvuganira ivyerekeye izindi ndimi atari ikiesperanto.

 • Ingingo 744
 • Ubutumwa 9143

Ubutumwa buheruka

Udukino tw'ururimi

Ikibanza c'abipfuza gukina udukino dutandukanye tw'indimi.

 • Ingingo 37
 • Ubutumwa 79887

Utujajuro

Aho kwinezereza n'inkuru zitwenza.

 • Ingingo 714
 • Ubutumwa 7169

Ubutumwa buheruka

Ku vyerekeye urubuga

Iki ni ikibanza c'ibibazo, intererano, ico muvuze kuri uru urubuga.

 • Ingingo 665
 • Ubutumwa 4532

Ku bindi vyose bisigaye

Aha ushobora kuhashikiriza ico ari co cose mu kiesperanto.

 • Ingingo 12175
 • Ubutumwa 157207
Subira ku ntango