Đi đến phần nội dung

esperantaj pastoroj

viết bởi swed4, Ngày 01 tháng 9 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 6
 • Lượt xem: 29935

Tin nhắn cuối

Neologismen in Esperanto

viết bởi irikagina, Ngày 07 tháng 8 năm 2007

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 9
 • Lượt xem: 34970

Tin nhắn cuối

Vamos falar a respeito de qualquer assunto?

viết bởi Ciro, Ngày 19 tháng 4 năm 2007

Nội dung: Português

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 33966

problem with pronounciation...

viết bởi BelgoHead, Ngày 02 tháng 9 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 23963

Ĉiam ŝi ĝuas ĵurnalojn (siajn)

viết bởi donmiguel, Ngày 01 tháng 9 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 3
 • Lượt xem: 40967

have i got this right?

viết bởi BelgoHead, Ngày 31 tháng 8 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 7
 • Lượt xem: 24952

Tin nhắn cuối

Diferencoj Inter Kulturoj

viết bởi 黄鸡蛋, Ngày 27 tháng 8 năm 2007

Nội dung: Esperanto

 • Tin nhắn: 4
 • Lượt xem: 29534

magyar eszperantisták

viết bởi toni692, Ngày 25 tháng 7 năm 2006

Nội dung: Magyar

 • Tin nhắn: 25
 • Lượt xem: 46934

Tin nhắn cuối

Umfrage für Maturaarbeit

viết bởi Koloba, Ngày 30 tháng 6 năm 2007

Nội dung: Deutsch

 • Tin nhắn: 11
 • Lượt xem: 35498

Skype anyone ?

viết bởi Charlie, Ngày 13 tháng 4 năm 2007

Nội dung: English

 • Tin nhắn: 14
 • Lượt xem: 34663

Tin nhắn cuối

Quay lại