Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) January 7, 2019, 9:13:33 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 221
战斗在 中国
Simple vestita, intelekta, elokventa,
衣着朴素的,智慧的,雄辩的,
kaj afabla eble ŝi estas bona modelo de modernaj ĉininoj.
她 可能是 现代中国人的 好榜样。
Ŝi estas la plej okupata inter ili,
她 是 他们之中 最忙的人
dormas nur 5 horojn ĉiu-nokte,
每夜 只睡 5个小时
ofte manĝas nur unu fojon tage pro manko de tempo.
常常 每天 只吃 一次饭 由于缺少时间
O estas orfa formosano
O 是 一个 台湾的 孤儿
kiu jam de l' infaneco vivas en la kontinento.
他 从小 就生活 在大陆。
Alta, malgrasa, tamen fortika korpo kiel de sportulo.
高个,瘦弱,然而 有一个运动员似的健壮身体。
Finiĝis la ducent dudek unua
第221段 结束

Standardo (User's profile) January 8, 2019, 2:52:46 AM

Montara Vilaĝo 338
山 村
mia patrino volis,
我的 母亲 希望,
ke mia patro, per ia miraklo,
我的 父亲, 以某种奇迹式的机遇,
ricevu sian dividendon
能够得到 他所盼望的那一笔“花红”
dum Onklo Pan atendis " filinon ",
而这期间 潘大叔 在等待 得到一个“女儿”,
novan bovinon el nia plug-bovino,
也就是我们的母耕牛 下个新的小母牛崽
al kiu li enamiĝis kvazaŭ al kor-amikino.
他 是那么喜欢 这头牛,看做似一位情人。
La laborema besto estis graveda jam plurajn monatojn,
这头勤劳的 动物 怀孕 已经有好几个月了,
kaj ĉiu-momente eble naskus idon.
现在 她随时都可能生下一头牛犊。
Onklo Pan havis pra-superstiĉon,
潘大叔 怀有 一个世代形成的迷信,
Finiĝis la tricent tridek oka
第338段 结束

Standardo (User's profile) January 8, 2019, 3:19:24 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 298
柴门霍夫 演讲集
Oka Kongreso 1912 en Krakow
1912年 在克拉科夫的第8届世界语者大会
La unuaj vortoj, kiuj mi volas hodiaŭ el-diri al vi,
今天 我首先 向你们 讲一些话,
karaj sam-ideanoj, estas vortoj de kora gratulo,
亲爱的 同志们,是一些 衷心祝贺的话,
ĉar ni havas hodiaŭ grandan feston.
因为 我们 今天 要一个重大的 节日。
Ĵus finiĝis dudek kvina jaroj de la tempo,
从那个时间 刚刚过去了 25年了,
kiam post longa naska preparado aperis publike la lingvo,
那时 这门语言 经过了 长期的孕育准备 公开发表以来
kiu nin ĉiujn unuigas, por kiu ni ĉiuj laboras
它 使 我们 团结起来,我们大家 都在为它工作,
kaj kiu en-korpigas en si tiun homo-fratigan ideon,
它在自己身上 是 人类友爱理想的 具体体现
kiun la pli-multo el ni havas en sia koro
它 都在我们大多数人的 心中。
Finiĝis la ducent naŭdek oka
第298段 结束

Standardo (User's profile) January 8, 2019, 3:49:04 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 222
战斗在 中国
Li estas tute ne babilema, sed manĝema,
他 是完全 不 愿聊天,但是 好吃
kaj ankoraŭ sufiĉe konservas knaban naivecon.
还 保持着 十足的 男孩的 天真
Kiam li ridas, la puraj blankaj dentoj
当他 笑起来时,那洁白的 牙齿
plene el-montriĝas sur la nigra vizaĝo,
全在 那黝黑的 脸上 表露出来,
kaj la okuloj sub la miopaj vitroj fadeniĝas.
近视眼镜下的 眼睛 似一条细线。
Tiuj du gejunuloj amas reciproke.
这两个 年轻人 相互 爱着。
Ili ne havas tempon por dolĉa flustrado,
他们 没有 时间 甜蜜得 窃窃私语,
kaj ŝajne ili sentas neelĉerpeblan ĝojon
仿佛 他们 不能 不感觉到 露出的 快乐
en la komuna laborado akompanata de gaja kantado,
在共同工作 伴随着 高兴的 歌声,
ĝuas sian vivon en harmonio de labora entuaismo kaj kamaradeca amo.
享受着 自己 劳动恩惠 和 友爱的 和谐生活。
Finiĝis la ducent dudek dua
第222段 结束

Standardo (User's profile) January 9, 2019, 1:28:17 AM

Montara Vilaĝo 339
山 村
kiun apogis lia persona sperto kiel kamparano,
而这个迷信 也被他 作为庄稼人的经验而加深。
ke ido, se ĝi naskiĝus antaŭ la Eta Novjaro,
如果牛崽 在 小年以前出生,
plenkreskus sana kaj bela.
它就会很健康地成长起来,而且长得漂亮。
La vero de tiu kredo estis pruvita.
经验证明这个说法有道理。
Multaj bestidoj, naskitaj post la Eta Novjaro,
在小年以后生下来的 小牛,
apenaŭ kapablis travivi la neĝon,
几乎 很难顶得住 飞雪。
kiu faladas daŭre dum semajnoj dum la fru-printempo.
早春前几个星期的 连续下的雪。
Li preĝis sekrete, ke povu helpi ia dia influo
他 一直偷偷地在 祷告,希望 有某种 神奇的力量
por pli-fruigi la al venon de nia nova bovidino.
能够 加速 这新一代 小母牛犊的 降生。
Finiĝis la tricent tridek naŭa
第339段 结束

Standardo (User's profile) January 9, 2019, 1:49:48 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 299
柴门霍夫 演讲集
kaj kiu dum dudek kvin jaroj flame instigadis nin labori,
它 在25年期间 激励着 我们 去工作,
malgraŭ ĉia mal-facileco kaj ĉiuj mal-helpoj.
不顾 任何困难 和 障碍。
Kion signifas dudek kvin jaroj da laborado por Esperanto
为了世界语而工作了25年有什么 意义
kaj por ĝia ideo, tion povas plene kompreni nur tiuj personoj
和 为了 它的理想,只有 那些人 能够 充分理解
kiuj partoprenis en tiu laborado de la komenco ĝis nun.
他们 至始至终 参加这种 工作的人。
Bedaŭrinde tre mal-multaj estas tiuj personoj.
可惜 这样的人 现在 很少了。
El la laborantoj de la unua tempo
初期的 那些工作者
tre multaj jam de-longe plu ne vivas
很多人 早已 不在 人间了。
Finiĝis la ducent naŭdek naŭa
第299段 结束

Standardo (User's profile) January 9, 2019, 1:51:46 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 223
战斗在 中国
En maloftaj liberaj vesperoj
在 少有的 休息的 晚上,
ili kantas kune "Hejmo, dolĉa Nom',"
他们 一起 唱着 “家呀,甜蜜的 名字”
"Kara Kentucki-land' ",
“珍贵的 肯塔基之国”
"Serenado" kaj ceterajn.
“小夜曲 ”和 其它一些
La soprano kaj baso plezure kortuŝe sonoras
女高音 和低音 令人愉悦,情绪 激动
tra la varmeta aero de l' tropika decembra vespero.
穿过了 热带十二月晚上的 温暖空气。
R malsanetas. Lia vizaĝo estas ronda,
R 身体有些不适。他是个 圆脸
blanka kaj milde ridetanta.
白净 而 柔和地 微笑着
Tamen ne gaja li estas nun.
但 他 现在 不高兴了。
Finiĝis la ducent dudek tria
第223段 结束

Standardo (User's profile) January 10, 2019, 12:18:49 AM

Montara Vilaĝo 340
山 村
Antaŭ ol fari vojaĝon ĝis al urbeto,
在他 去到 小镇 以前,
li provis enketi pri la plej bonaj haveblaĵoj,
他 多方打听 有什么好的东西 可买,
kaj iliaj prezoj en la bazaro.
以及它们 在集市上的 价格。
Li volis pri-demandi pri tio Maŭmaŭ-on,
他 想从毛毛那儿 问问,
la unuan personon en la vilaĝo,
是村里第一个到镇上的人。
kiu klopodis butikumi.
他 去买了 东西
Aparte entuziasmis Maŭmaŭ pri tio,
毛毛 特别 热衷于 此事,
ĉar ankaŭ li bezonis specialajn benojn.
因为 他 需要 特别的 赐福,
Lia edzino Korvino iĝis lasta-tempe iom selektema pri manĝajoj.
他的 媳妇 母乌鸦 最近 对饭食 有点特别挑剔。
Finiĝis la tricent kvardeka
第340段 结束

Standardo (User's profile) January 10, 2019, 12:57:40 AM

Paroladoj de L.L. Zamenhof 300
柴门霍夫 演讲集
aliajn lacigis la mal-facila,
另一些人 由于困难而疲惫,
grandan paciencon kaj persistecon postulanta vojo,
需要 巨大的 耐力 和 毅力的艰难道路,
kaj ili mal-aperis el nia anaro.
他们 从我们的 团队里 不见了。
El tiuj personoj, kiuj troviĝas nun en ĉi tiu ĉambrego,
现在 聚集 在 这座大厅的 大多数人,
la grandega pli-multo en la unuaj jaroj de Espeanto
对世界语初期的 大多数事,
nenion sciis pri ĝi aŭ ne-klare aŭdis pri ĝi nur kiel pri ia freneza,
对它 还是毫无所知 或 模糊听到 仅仅似 某种疯狂,
mokinda kuriozaĵo;
值得嘲笑的怪事;
tre multaj el vi en la momento de la apero de Esperanto
你们中的大多数人 世界语发表时
estis ankoraŭ infanoj;
还仅仅是 孩子;
Finiĝis la ducent trideka
第300段 结束

Standardo (User's profile) January 10, 2019, 1:31:07 AM

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 224
战斗在 中国
Li havas amatinon.
他 有一个女恋人。
Ŝi estas formosano,
她 是 一个台湾人,
kiu iam laboris kiel flegistino en Ŝanhajo.
她 在上海 曾经 做 女护士工作
Antaŭ du monatoj ŝi estis arestita ĉi tie
两个月前,她 在这里 被逮捕
kaj sendita en karceron ekster la urbo.
被送到了 城外的 监狱里。
Kiel vi scias, ne-mal-multe da formosanoj
如你知道,不少的 台湾人
en la kontinento spionas por la japanaj imperiistoj,
在大陆 为日本帝国主义者 做间谍,
kaj malfeliĉe ŝi estas formosano.
不幸的是,她是一个台湾人。
Nur post fino de l' milito oni liberigos ŝin,
只有 在战争结束后,人们 会释放 她,
kaj dume, ve kiu scius.
在此期间,唉 谁会知道。
Finiĝis la ducent dudek kvara
第224段 结束

Back to the top