Skip to the content

Closed
Max. 500 messages.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

by Flago, July 20, 2010

Messages: 7077

Language: 简体中文

Standardo (User's profile) November 11, 2019, 11:38:15 PM

Kanto de Juneco 120
青春之歌
Ŝi volis iun demandi,
她 想 问 路,
sed sur la soleca duno ŝi povis trovi neniun.
但是 在荒寂的 沙丘上 她 没能发现 一个人。
"Nenio; mi daŭrigos la iradon!"
"没事儿; 我 就 继续 赶路!"
Ŝi mal-supreniris de la ondanta duno.
她 沿着起伏的 沙丘 走下去了。
En sia hejmo, ŝi ĉiam dormis sola en aparta ĉambro;
在自己的 家里,她 总是一个人睡在 单独的房间里
kaj de kiam ŝi havis sep jarojn,
在那时 她 才7岁,
preskaŭ ĉiu-nokte ŝi estis ordonita de Xu Fengying
几乎 每天晚上,她 都要被 徐凤英 呼唤
iri sur la stratojn por aĉetoj.
去街上 买东西。
Pro tio ŝi havis mal-timon.
所以 她胆子是大的。
Finiĝis la cent dudeka
第120段 结束

Standardo (User's profile) November 12, 2019, 9:50:56 PM

Montara Vilaĝo 646
山 村
Ŝtormo pretiĝis. Ĉiam estis same post longa akvo-manko:
看来一场暴风雨正在酝酿。这种情形 经常会在一场大旱后发生,
peza pluvado, kiu okupadis la sekan teron
那就是 一场倾盆大雨,叫那干燥的土地痛痛快快地
per suĉado de la vivofluido dum horoj kaj horoj.
一连几个钟头 饮吸这生命的甘泉。
Ni enlitiĝis tre frue tiun vesperon,
那天晚上 我们很早 就上床去睡了,
sciante, ke estos nepre malvarme dum la nokto.
因为我们知道,夜里 气温一定会下降。
Kiam estis apenaŭ la deka horo,
不到 十点钟的时候,
ni ek-aŭdis gubetadon sur la tegmento kaj sovaĝajn kat-blekojn.
我们 便听到屋顶上的 雨点 劈啪作响和 猫子的狂暴叫声。
Poste tra-blovis subita vento,
不久 一阵狂风扫过,
kiu klakigis la tegolojn kaj dronigis ĉiujn cererajn bruojn.
弄得 屋瓦格格作响,把所有一切其他的声音 都淹没了。
Finiĝis la sescent kvardek sesa
第646段 结束

Standardo (User's profile) November 12, 2019, 10:11:51 PM

Kanto de Juneco 121
青春之歌
Grand-paŝe irante, ŝi trovis,
大步地 走着,她 发现了,
ke staras antaŭe kelkaj grizaj tendoj,
前面 立有几个 灰色的帐篷
kvazaŭ izolaj insuloj.
仿佛 似 几个 孤岛。
Ŝi pensis, ke devas esti homoj en ili.
她 想, 那里面 应该 有几个人。
Sed kiam ŝi al-proksimiĝis, ŝi ne vidis eĉ ombron de homo.
然而 当她 靠近时,她 甚至没有 见到 一个人影。
Ekster la tendoj sen-orde kuŝis sur la sablo retoj,
帐篷 外面 无序地 一些 鱼网 散放 沙子上面,
fiŝ-hokoj kaj kelke da el-uzitaj fiŝ-barketoj renversitaj por sunumo.
鱼钩 和 几个翻晒着的小破渔船。
Kredeble la tendoj apartenis al fiŝ-kaptistoj
可以 相信 这些帐篷 是属于 那些捕鱼者
kaj ili estis nun laborantaj sur la maro.
他们 现在 是 在海上 捕鱼。
Finiĝis la cent dudek unua
第121段 结束

Standardo (User's profile) November 13, 2019, 11:24:25 PM

Montara Vilaĝo 647
山 村
La pluvo falis inunde.
雨 在倾盆地 下落。
La defluiloj liberigis kaskadon,
水从屋檐底下的 水槽里倾泻下来,
Kiu furioze batadis la pavimon。
疯狂地 冲打下边的 人行道。
Tiun vesperon mi trans-loĝis en la ĉambron de mia patrino,
这天夜晚 我 搬进 妈妈的房间里去睡,
ĉar ŝi timis pro tiuj strangaj bruoj.
因为 她 害怕 那些奇怪的声音。
Dum-longe ni ne sukcesis ek-dormi,
有好长一段时间 我们 不能入睡。
aŭskuldante al la pluvo kaj la sporada vento.
我们 听着雨和风声,
Mia patrino daŭre murmuradis: "Kompatindaj rifuĝantoj,
我的母亲 不停地 嘟哝着:“可怜的灾民,
espereble ili trovis taŭgan ŝirm-lokon por la nokto."
希望 他们 能找到适当的地方 度过藏这一夜。”
Finiĝis la sescent kvardek sepa
第647段 结束

Standardo (User's profile) November 13, 2019, 11:41:08 PM

Kanto de Juneco 122
青春之歌
Kun bedaŭro Daojing haltis antaŭ la tendoj kaj ĉirkaŭ-rigardis.
道静 扫兴地 伫立在帐篷前 四面观望了一会儿,
Subite aŭdiĝis infanaj ploroj de mal-antaŭ apuda roko.
忽然,挨着帐篷不远的 一块岩石后面 传来了小孩子的哭声。
Ŝi tre miris kaj, atente aŭskultinte momenton, apidis tiu-direkten.
她 非常惊讶,专心地 听了一会儿,朝这个方向凝视。
Mez-aĝa virino, mal-dika, pala kiel tolo,
一个中年女人,瘦弱,苍白 如 亚麻,
sidas sub saliko apud roko.
坐在 岩石旁边的 柳树下。
Mam-nutrante mal-grasan infaneton,
给一个瘦小的 婴儿 喂奶,
ŝi estis riparanta per ŝnuretoj rompitan reton.
她 还拿着细绳 补缀着 破烂的 鱼网。
La infano de-nove ploris post kelk-foja suĉado,
孩子 吃了几口奶 又哭起来,
dum la patrino sen-ĉese riparis.
期间 母亲 还是不停地补着。
Finiĝis la cent dudek dua
第122段 结束

Standardo (User's profile) November 14, 2019, 11:23:09 PM

Montara Vilaĝo 648
山 村
Kaj mi ek-havis vizion,
于是 我 开始 有了幻觉,
kiel ili rapidegas al la urbeto kaj estas re-puŝataj
他们 都匆匆地 奔向镇上,又被退回
per la bajonetoj de la Ord-konserva Korpuso.
保安队 用了 刺刀。
Poste mi pensis pri Maŭmaŭ,
后来 我 想起了 毛毛:
kiu eble tiam staris sur la urbo-muro dum nokta deĵoro.
他 这时 也许 就站在城墙下面 值夜。
Mi pensis ankaŭ pri la aŭguristino.
我 又想起了 那个算命的女人。
Kien ŝi iris?
她 去了 哪里呢?
Ŝi estis strangulino.
她 真是一个奇怪的女人。
Daŭre faladis la pluvo,
雨 在不停地 下着,
sed la vento iom post iom mal-fortiĝis.
但是 风 却慢慢地 收敛起来了。
Finiĝis la sescent kvardek oka
第648段 结束

Standardo (User's profile) November 14, 2019, 11:44:53 PM

Kanto de Juneco 123
青春之歌
Daojing paŝis al ŝi, sed ŝi tion ne sentis,
道静 走向 她,但是 她 没有 觉察到 这事,
kaj restis kun brovoj kun-tiritaj.
却紧蹙着 双眉
"Ne ploru, diableto!" La virino diris al la infano per raŭka voĉo.
"小要命鬼呀,别哭啦!" 这妇人 用干哑的喉音 对小孩喃喃着,
"Dum panjo ne manĝas sufiĉe, vi devas do toleri, koro mia! ..."
"大人 吃不饱,你 就得忍受呀!我的 心肝呀! …"
La infano, tiom turmentata de la mal-sato,
这个孩子,被饥饿 折磨了许多,
ke ĝi aspektas kiel maldika branĉo,
它 看起来 像个 细 树枝,
el-lasis el buŝo la mam-pinton
从嘴里 吐出了 乳头
kaj ek-ploris pli furioze, evidente pro tio,
并 开始 大声哭泣,显然 是 因为 此事,
ke la mamo de la mal-forta patrino lakton ne donis.
那个柔弱的 妈妈的乳房 没有奶水了。
Finiĝis la cent dudek tria
第123段 结束

Standardo (User's profile) November 15, 2019, 11:09:56 PM

Montara Vilaĝo 649
山 村
Nun regis la nokton nur muziko monotona:
现在 只有一个单调的音乐 在统治这个黑夜:
la plaŭdetado sur-tegmenta.
屋顶 上雨点的 敲打声。
Tamen tio trankviligis niajn nervojn.
然而 这声音 对我们的神经 却起了一种催眠作用。
Mi aŭdis turniĝi ali-flanken mian patrinon
我 听到 我母亲 翻了一个身,
kaj poste ŝi eligis ronketon.
接着 便发出了 微弱的鼾声。
Kaj la vizio pri rifuĝantoj, pri Maŭmaŭ,
关于 那些灾民、毛毛的影像,
kaj pri la stranga aŭguristino mal-preciziĝis en mia menso.
和 那个奇怪的 算命女人 在我的脑海里 变得模糊起来。
Min venkis ondo da dormemo kaj mi en-dormiĝis.
一阵沉重的睡意 向我袭来,我 睡过去了。
Finiĝis la sescent kvardek naŭa
第649段 结束

Standardo (User's profile) November 15, 2019, 11:29:21 PM

Kanto de Juneco 124
青春之歌
Tiu ĉi, kolerigita, ĵetis flanken la ne finitan reton
这个愤怒的人 把未补完的网 丢到一边
kaj kriis al la infano,
向孩子 喊着,
kiu seke ploradis larĝe mal-ferminte la buŝeton:
那孩子 干哭着 张开了小嘴:
"Diableto, mortu do!
"小要命鬼,要死了!
Mortu, sekvu vian mal-riĉan paĉjon! Ho, ĉielo! ..."
死吧,跟着 你的 穷爸爸!啊,天哪!"
La virino ek-klinis sian kapon sur la infanon kaj mal-laŭte ploris.
这女人 低下了 自己 在孩子上面的头 小声哭起来。
Antaŭ tiu ĉi bildo, rigidiĝis Daojing,
在这个情景前,道静看到了,
kiu estis volinta ŝin demandi pri la vojo.
道静 是 想向她 问路。
Finiĝis la cent dudek kvara
第124段 结束

Standardo (User's profile) November 16, 2019, 11:11:00 PM

Montara Vilaĝo 650
山 村
Mi ne sciis, ĉu tio estis en sonĝo aŭ en duon-dormo,
我不知道,是在梦中还是在昏睡中
kiam mi aŭdis grinceton.
我 听到了一个吱咯的声音。
Tio estis unue tre akra kaj poste mal-akra,
这声音 最初听起来 很尖锐,但逐步就变得呆滞。
kaj en-ŝteliĝis tra-blovo en la ĉambro.
一股阴风忽然 冲进房间里来。
Mi tike mal-fermis miajn okulojn.
我 一惊 便睁开了 我的 眼睛。
Mi trovis, ke la ĉambro-pordo estas iom ne-fermita.
我 发现 那房门 已经是半开着。
Eble mia patrino tion ne rimarkis,
也许 我的母亲 还没有 发现这种情况,
ĉar ŝia lito estis pli mal-proksima.
因为 她的 床铺 离开门比较远。
Mi ne volis perturbi ŝin,
我 没有惊动她,
do mi restis en-lite kaj ne zorgis el-litiĝi por fermi ĝin.
我 只是躺在床上,不打算 起来把门关上。
Finiĝis la sescent kvindeka
第650段 结束

Back to the top